Suoraan sisältöön

Yhteistyö, asiakaslähtöisyys ja tarve muutokseen puhuttivat sote atk-päivillä Tampereella

Sote atk-päiviä vietettiin tänä vuonna Tampere-talolla

Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päiviä vietettiin Tampereella 6.-8.5.2019. Vuosittainen tapahtuma keräsi yhteen yli tuhat digiammattilaista eri puolilta Suomea. Monipuolisen messuohjelman puheenvuoroista oli löydettävissä teemoja, jotka toistuivat läpi tapahtuman – asiakaslähtöisyys, yhteistyön tärkeys eri toimijoiden kesken ja tarve muutokseen. Myös tiedolla ohjaaminen ja johtaminen nousivat esille useissa puheenvuoroissa.

”Emme pyri tekemään kaikkea itse”

Tiistaina tapahtuman avajaissessiossa puhujina olivat muun muassa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta. Molemmat puhujat pohtivat yhteistyön tärkeyttä digitalisaation edistämisessä.

”Emme pysty tekemään kaikkea itse, vaan teemme yhteistyötä paikallisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Uskon tällaisen yhteistyön lisääntyvän Suomessa tulevaisuudessa”, totesi Pirkanmaan Rauno Ihalainen.

Vastaavia ajatuksia oli Kanta-Hämeen Seppo Rannalla:

”Kun digitalisaatiota edistetään yhteistyössä, tärkeää on luoda yhteinen pohja, yhteiset prosessit ja mittaaminen.”

Aloitussessiossa kansallisen tilannekatsauksen antoi Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee. Tilannekatsauksessa hän nosti esille muun muassa tarpeen tietojohtamiselle ja yhteiselle tahtotilalle kehittää yhdessä kansallisia hankkeita. Tärkeänä tekijänä kaikelle kehitystyölle hän pitää ihmisen elämäntilanteita eli asiakkaiden huomioimista yksilöinä.

”Joka päivä on hyvä tulla ulos laatikosta ja miettiä, miten asiat voidaan tehdä eri tavalla”, Sillanaukee täsmentää.

Kansallisen tilannekatsauksen antoi Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee

Yhdessä rakentaminen on asiakkaan kannalta parempi

Kelan kehittämispäällikkö Maritta Korhonen esitteli Kelan Kanta-palvelua tiistai-iltapäivän sessiossa, jonka aiheena oli Valtakunnalliset palvelut ja asiakastietojärjestelmien uudistaminen. Hän pohti puheessaan Kelan palveluiden digitalisoitumista ja sen aikaansaamaa asiakasodotusten muutosta:

”Koko Kelan toiminta digitalisoituu. Keskiössä on nyt digitalisaation aikaansaama asiakasodotusten muutos. Muutos koskee myös organisaatiota, sillä niiden on sitouduttava digitalisaation tuomaan muutokseen asiakkaan vuoksi”. Korhonen jatkaa vielä: ”Ei tehdä tätä muutosta siiloissa, vaan rakennetaan yhdessä, sillä se on asiakkaan palvelun kannalta parempi.”

Vimanan toimitusjohtaja Kalle Toivonen kertoi Vimanan toimiohjeesta ja yhtiön tulevaisuudenkuvista

Kustannustehokkuus, yhteistyö ja laatu

Vimanan toimitusjohtaja Kalle Toivonen oli puhujana tiistai-iltapäivän tilaisuudessa, jossa hän kertoi Vimanan toimiohjeesta ja yhtiön tavoitteiden uudelleenrakentamisesta:

”Tarve digitalisaation edistämiselle ja yhteisille ICT-palveluille on edelleen olemassa, vaikka maakuntauudistusta ei tullut. Kustannustehokkuus, selkeät vastuut ja roolit eri toimijoiden välillä, yhteistyö ja laadukkaat palvelut ovat onnistumisen kriteerejä. Tavoitteena on asukkaan etu”, Toivonen kertoo.