Suoraan sisältöön

Vimanan toimiohjeen valmistelu käynnistynyt

Vimanan toimiohjeen valmistelu on aloitettu. Toimiohjeen tarkoituksena on määrittää yhtiön toiminnan suunta siihen saakka, että eduskuntavaalien jälkeen muodostettava hallitus on aloittanut toimintansa ja linjaa jatkosta tarkemmin. Ohjeen valmistelusta vastaa Vimanan omistajaohjaaja eli valtiovarainministeriö. Toimiohje valmistellaan Vimanan seuraavaan 25.4.2019 pidettävään yhtiökokoukseen, jossa se käsitellään.

”Toimiohjeen tarkoitus on määritellä konkreettiset asiat, joita yhtiössä työstetään uuden hallituksen tarkempiin linjauksiin saakka. Toimiohjeessa määritellään, mitä Vimanan hankkeita kannattaa edistää muuttuneessa tilanteessa”, Vimanan toimitusjohtaja Kalle Toivonen kertoo.

Toivosen mukaan toimiohjeen valmistelun lähtökohtana on, että Vimana voi käyttää nykyistä rahoitustaan toimiohjeessa määriteltyjen hankkeiden edistämiseen sekä sen työn yhteen keräämiseen, jota maakunnissa on ICT-valmistelussa tehty. Vimana voi myös tällä hetkellä tarjota asiantuntijapalveluita valtion toimijoille.

Vimanalla käydään nyt hankkeet yksitellen läpi ja työstetään kooste jatkoehdotuksista. Tämä kooste toimitetaan valtiovarainministeriölle toimiohjeen valmistelun tueksi.

Lisätietoja

Kalle Toivonen, kalle.toivonen@vimana.fi

Lue myös 8.3.2019 ilmestynyt tiedote: Vimana jatkaa toimintaansa ja odottaa ohjeita valtiovarainministeriöltä