Suoraan sisältöön

Vimanan toimiohje julkaistu

Vimana Oy:n yhtiökokouksen yhteydessä valtio antoi yhtiölle toimiohjeen, joka antaa suuntaviivat yhtiölle kunnes Suomen uusi hallitus linjaa yhtiön tehtävästä ja tarpeesta. Yhtiö perustettiin osana maakuntavalmistelua edistämään alueellista ICT:n integraatiota ja yhteentoimivuutta sekä kustannustehokkaiden ratkaisujen toteutusta ja tulevaisuuden digitalisaation mahdollistamista. Digitalisaation ja yhteentoimivuuden tarpeet ovat edelleen olemassa. Tästä syystä Vimana Oy jatkaa valtakunnallista integraatiota ja yhteentoimivuutta edellyttävien säädösten mukaisesti julkisten palvelujen saatavuuden, laadun, tietoturvallisuuden, yhteentoimivuuden ja ohjauksen parantamista sekä edistää julkisen hallinnon tehokkuutta ja tuottavuutta.

”Tämän toimiohjeen pohjalta yhtiö päivittää suunnitelmansa ja toimii, kunnes Suomen seuraava hallitus linjaa tulevasta tarkemmin. Tavoitteenamme on edelleen digitalisaation edistäminen Suomessa kehittämällä ja tuottamalla yhteisiä ja kustannustehokkaita ICT-palveluita”, Vimanan toimitusjohtaja Kalle Toivonen sanoo.

Yhtiö jatkaa seuraavia palveluita ja hankkeita:

 • Valtakunnallinen palveluintegraation ja yhteentoimivuuden kehitystyön tuki hallinnon yhteisten palveluiden vastuuviranomaisille ja yhtiöille (mm. VRK, Erillisverkot Oy, Business Finland, Valtori) sekä tuki alueiden kytkemiseksi valtakunnallisiin sähköisiin palveluihin ja tietoverkkoon.
 • Sähköisen asioinnin tukipalvelu VRK:n Suomi.fi –palveluiden käyttöönottamiseksi kunnissa ja kuntayhtymissä.
 • SoteDigi Oy:n käyttöpalvelut ja ylläpito.
 • Rakenneriippumaton johtamisen työkalut (yhteisö CRM, tiedolla johtaminen) ja alustaratkaisun valmistelu sekä tuki sosiaali- ja terveysministeriön ja SoteDigi Oy:n tietojohtamisen kehityshankkeelle.
 • Rakenneriippumaton sähköinen arkistointi.

Yhtiö keskeyttää seuraavat palvelut ja hankkeet:

 • Maakuntien liittäminen valtion järjestelmiin
 • Käyttäjä- ja käyttövaltuushallinta
 • Tietoverkkojen kytkentäydin
 • Digitaalinen viestintäympäristö maakunnille
 • Maakunnille tarkoitetut tukipalvelut ja asiointipalvelut
 • Kapasiteettipalvelu maakunnille
 • Maakuntien asianhallinta
 • Verkkosivustopalvelu maakunnille
 • Pelastustoimen valvontasovelluksen valmistelu
 • Maatalouslomituksen päätöksentekojärjestelmän valmistelu.

Henkilöstön osalta noudatetaan voimassa olevia sopimuksia. Uusia rekrytointeja ei toteuteta. Muuttuneessa tilanteessa yhtiö sopeuttaa toimintaansa ja kustannusrakennettaan keskeytettävien hankkeiden ja palveluiden tarpeiden perusteella.

Vimana Oy on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, jonka omistajaohjauksesta vastaa valtiovarainministeriö. Yhtiöön sovelletaan osakeyhtiölakia (624/2006) sekä valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annettua lakia (1368/2007).

Lisätietoja: valtiovarainministeriön hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg, 0295 530149, valtiovarainministeriön budjettineuvos Tomi Hytönen, 0295 530279, Vimanan toimitusjohtaja Kalle Toivonen, 040 557 3063

Lähde: alueuudistus.fi. Lisätty Kalle Toivosen sitaatti.