Suoraan sisältöön

Vimanan tilinpäätös ja toimintakertomus 2018 julkaistu

Vuonna 2018 Vimana toimi maakuntien valtakunnallisena tieto- ja viestintäteknisten palvelujen palveluskeskuksena tavoitteena tulevien maakuntien digitalisaation ja tuloksellisuuden edistäminen sekä kustannustehokkuuden lisääminen. Yhteiskunnalliset hyödyt yhtiön toiminnasta rakentuivat mahdollisuudesta toteuttaa ratkaisuja, jotka muuten olisi jouduttu tuottaa moneen kertaan maakunnittain.

Päätehtävänä yhtiöllä oli varmistaa maakuntien järjestämisvastuun käynnistäminen 1.1.2021. Tätä tehtävää edistettiin yhteensä 11 hankkeella. Lisäksi Vimana tarjosi maakuntavalmistelijoille neuvontaa ja asiantuntijapalveluita esimerkiksi juridisissa kysymyksissä ja toimittajahallinnassa.

“Merkittävässä osassa vuonna 2018 oli yhtiön toimintakyvykkyyden luominen ja rakentaminen. Vuoden aikana yhtiöön luotiin hallinnon ja henkilöstöhallinnon perusprosessit, työkalut ja käytännöt. Myös hankehallinnon perusprosessit luotiin ja palvelutuotannon prosessien kehitys käynnistettiin”, kertoo Vimanan toimitusjohtaja Kalle Toivonen.

Vuoden aikana Vimana rekrytoi osaamista aktiivisesti ja vuoden lopulla yhtiössä oli 30 työntekijää. Yhtiön strategia ja liiketoimintamalli määriteltiin kesän ja loppuvuoden 2018 aikana.

Tutustu Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018 Vimana Oy.