Suoraan sisältöön

Vimanan tarjoama maakuntien sähköisen asioinnin tuki etenee palveluksi

Maakuntien sähköisen asioinnin tukipalvelun projektipäällikkö Anu Lehtonen

Maakunnat valmistautuvat palvelemaan asiakkaitaan – myös sähköisesti. Väestörekisterikeskuksen (VRK) tarjoamat Suomi.fi-, varmenne- ja väestötietojärjestelmäpalvelut tukevat maakuntia sujuvan verkkoasioinnin mahdollistamisessa. Vimanan tehtävänä on tarjota maakuntavalmistelijoille tukea näiden ratkaisujen käyttöönotossa ja käytössä. Tukipalvelu on nyt käyttövalmiina maakunnille Vimanan Vinkki -palvelupisteen kautta.

Vimanan Maakuntien sähköisen asioinnin tukipalvelun tavoitteena on edistää maakuntien oman asiakaspalvelun ja toiminnan digitalisointia sekä nopeuttaa VRK:n palvelujen käytön yleistymistä. VRK:n ratkaisut mahdollistavat maakuntien asukkaille muun muassa pääsyn sähköisiin palveluihin, tunnistautumisen ja valtuuttamisen palvelut sekä sähköisen viestipalvelun viranomaisten kanssa. Tuen antaminen maakunnille tulee yhä ajankohtaisemmaksi, kun palvelujen käyttöönotot etenevät ja laajenevat. Maakunnat saavatkin jatkossa tukea keskitetysti Vimanan Vinkki -palvelupisteen kautta.

“Toimimme yhden neuvontapisteen periaatteella maakuntien ja Väestörekisterikeskuksen välisenä siltana. Vastaamme maakuntien yhteisen kehityssuunnitelman edistämisestä kehittäen palvelua jatkuvasti maakuntien ja VRK:n palautteen pohjalta”, projektipäällikkö Anu Lehtonen painottaa.

Käyttöönottojen tukeminen jo aloitettu 

Viestit-palvelun käyttöönottoprojektissa on mukana yhdeksän maakuntaa, jotka julkaisevat kevään ja kesän 2019 aikana sähköisen viestipalvelun vaiheittain maakuntien asukkaiden käyttöön. Viestit-palvelu on sähköinen tapa viestiä julkisen hallinnon ja asukkaan välillä.

“Viestit-palvelun käyttöönotot ovat toimineet hyvänä pohjana Vimanan antamaa tukipalvelua ja yhteistyömallia rakennettaessa. Olemme saaneet arvokasta palautetta siitä, millaista tukea maakunnat Vimanalta toivovat”, Lehtonen kiittää.

Tuki maakuntavalmistelijoille kattaa kaiken Suomi.fi-, varmenne- ja väestötietojärjestelmäpalvelujen käyttöönottoon ja käyttöön liittyvän neuvonnan. Asiakkaina ovat maakuntiin siirtyvät organisaatiot, palvelukeskukset ja maakuntaa edustavat yritykset ja yhteisöt.

Väestörekisterikeskuksen palveluilla on liittymäpintoja myös muihin Vimanan projekteihin, kuten valtion järjestelmät ja pelastuslaitoksen valvontasovellustietojärjestelmät -hankkeisiin.

“Palvelussa huomioimme kokonaiskuvan siitä, miten Suomi.fi- ja muut Väestörekisterikeskuksen palvelut sijoittuvat osaksi Vimanan palvelukokonaisuutta”, Lehtonen päättää.

Lisätietoja:

Anu Lehtonen, anu.lehtonen@vimana.fi

Maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana Oy rakentaa maakuntien menestystä digitaalisilla palveluilla. Yhtiö tarjoaa maakunnille digitalisaatioon liittyviä asiantuntija- ja kehityspalveluita sekä hankkii markkinoilta ja yhteistyökumppaneilta tarvittavia ICT-ratkaisuja. Vimana on kesällä 2017 perustettu valtio-omisteinen osakeyhtiö, joka toimii valtiovarainministeriön ohjauksessa. Maakuntauudistuksen astuessa voimaan 90 prosenttia Vimanan omistuksesta siirtyy maakunnille. Yhtiössä työskentelee 35 osaajaa.