Suoraan sisältöön

Vimanan MaTi-hanke luo työvälineitä maakuntien tiedolla johtamiseen

Vimanan maakuntien tiedolla johtaminen eli MaTi-hankkeessa edetään nyt isoin askelin. Esiselvitysprojekti saatiin päätökseen keväällä ja Valtioneuvoston kesäkuussa julkaisemassa Maakunnan digipalvelut järjestämistehtävässä -loppuraportissa tiedolla johtamisen ratkaisut nimettiin yhdeksi kahdeksasta maakuntien yhteisen digipalvelukehittämisen kohdista. Elokuun lopussa maakuntien digimuutoksen johtoryhmä vahvisti, että hankkeessa edetään suunnitteluvaiheeseen. Tällä viikolla vauhtia suunnittelutyöhön haetaan MaTi-aloitusseminaarista, johon on ilmoittautunut edustajia kaikista maakunnista sekä useista valtion organisaatioista.

MaTi-hankkeen tehtävänä on tarjota maakuntien käyttöön tietojohtamisen perusinfrastruktuuri sovelluksineen. Hankkeessa tuotetaan maakuntien johtamiseksi tarvittavia innovatiivisia ja visuaalisesti moderneja digipalveluita ja työvälineitä, jotka soveltuvat kaikille johtamisen tasoille. Siinä suunnitellaan, kehitetään ja toteutetaan tekninen tietoallasjärjestelmä ja tietovarastointi raportointi-, analytiikka- ja keinoälyratkaisuineen.

”Hankkeen keskeisin hyöty on mahdollistaa maakunta- ja sote-uudistuksen tavoitteiden mukaiset kustannussäästöt. Toiminnan uudistaminen vaatii modernit tietojohtamisen välineet, jotka syntyvät hankkeen kautta kustannustehokkaasti”, projektipäällikkö Peter Soinu perustelee.

Työkaluja luodaan yhteistyöllä

Hankkeessa on tällä hetkellä käynnissä maakuntakohtainen kartoitus ja etenemissuunnittelu. Vimana käy tietojohtamisen työkalujen nykytilanteen läpi maakunta kerrallaan.

”Työn alla on maakuntien tulevan tietojohtamisen arkkitehtuurin määrittely. Maakunnissa on nykyisellään paljon erilaisia ratkaisuja, joita kartoitamme. Sopivan arkkitehtuurin rakentamiseksi on ensin tiedettävä, mitä osia on otettava huomioon ja arvioitava, miten niitä voidaan sovittaa yhteen”, Soinu kertoo.

Hankkeella on nimetyt yhteyshenkilöt niin maakunnista, kuin hankkeelle keskeisistä ministeriöistä ja valtion virastoista. Yhteyshenkilöt osallistuvat suunnitteluun eri teemojen ympärillä toimivien työryhmien kautta.

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä myös maakuntien palvelukeskus SoteDigin kanssa.

”SoteDigi tekee tietotarvemäärittelyä sote-järjestämisen osalta, samalla kun Vimana määrittelee yleistä teknistä arkkitehtuuria ja muiden maakunnan toimialojen tietotarvetta niin ikään järjestämisen osalta”, Soinu kertoo.

Määrittelytyö jatkuu vuoden loppuun, minkä jälkeen edetään esituotantoon ja referenssitoteutuksiin. Tällä viikolla vauhtia määrittelytyöhön saadaan hankkeen seminaarista, jossa maakuntien edustajat kokoontuvat yhteen.

”Seminaarissa saamme suuntaa ja ohjeita alkavalle ryhmätyöskentelylle. Odotan innolla yhteistyön käynnistämistä”, Soinu hymyilee.

Lisätietoja:
Peter Soinu, peter.soinu@vimana.fi