Suoraan sisältöön

Vimanan hankinta-asiantuntija Erillisverkoilla – pohdintoja asiantuntijatyöstä

Maakuntauudistuksen valmistelusta edellisen hallituksen toimesta on kirjoitettu ihan riittämiin, joten ei siitä sen enempää. Oma työni oli maakuntauudistuksen eturivissä, mutta en olisi osannut etukäteen arvata miten se lopulta päättyisi. Olimme varautuneet maakuntalakien kaatumiseen lisäämällä kaikkeen kilpailutusmateriaaliin huomautuksen, että Vimanalla oli oikeus keskeyttää hankinta, mikäli hallituksen esitystä maakuntalaiksi ei hyväksyttäisi. Kun tämä vaihtoehto realisoitui, niin jäljelle jäi vain käynnissä olleiden kilpailutusten keskeyttäminen ja jälki-ilmoitusten tekeminen – seuraavista hankinnoista tai kilpailutuksista ei ollut tietoa ennen kuin eduskuntavaalit olisi käyty ja hallitusohjelma selvillä.

Minun onnekseni työnantajani Vimana oli aktiivinen ja tarjosi organisaationi asiantuntijatyötä muille valtion virastoille ja laitoksille. Huhtikuussa sain kutsun tulla Suomen Erillisverkoille haastatteluun. Juttelin noin tunnin verran miellyttävien herrojen kanssa, jonka lopputuloksena siirryin loppuvuodeksi 2019 hankinta-asiantuntijan työhön Suomen Erillisverkolle. Jälkikäteen minusta tuntui, että päätös oli tehty jo ennen haastattelua – kunhan halusivat nähdä millainen kaveri sieltä tulisi töihin.

Minut otettiin heti lämpimästi vastaan Erillisverkkojen hankintatiimiin ja eteeni kasattiin pino töitä. Perehtyessäni tuleviin työtehtäviini mietin mitä asiantuntijatyö oikeasti on. Määritelmällisesti asiantuntija on henkilö, jolla on kanssaihmisiään selvästi perusteellisemmat ja laajemmat tiedot joltakin alalta (lähde Wikipedia). Muistaakseni Sixten Korkman on todennut, että hyvä asiantuntija kykenee kansantajuistamaan oman erikoisosaamisensa sekä tiivistämään sanottavansa kahteenkymmeneen sekuntiin. Minun olisi siis kansantajuistettava ja tiivistettävä vuosien työkokemukseni ja tietämykseni hankinta-asioista konkreettiseksi hyödyksi Erillisverkoille.

Työskenneltyäni useammassa julkishallinnon organisaatiossa olen huomannut, että hankintoihin liittyvät ongelmat ovat melko universaaleja ja näin ollen ratkaisutkin ovat melko yleispäteviä. Hankintalaki määrittelee julkisten organisaatioiden hankintojen reunaehdot, joiden sisällä on liikuttava, ja markkinaoikeuden päätökset määrittelevät miten hankintalain (ehkä hivenen) harmaat alueet tulkitaan – julkiset hankinnat eivät ole mitään rakettitiedettä, vaikka ensi alkuun vaikuttavat hyvin monimutkaisilta.

Samaan hengenvetoon minun on kuitenkin todettava, että hankinta-asiat eivät uusien lakien ja EU-direktiivien myötä ainakaan helpotu. Jos joskus vuosikymmeniä sitten valtion virastoissa tehtiin kilpailutuksia muiden töiden ohella, niin tänä päivänä se ei enää ole realismia: esimerkiksi EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa vaaditaan jo niin paljon tietämystä hankinta-asioiden yksityiskohdista, että oman toimen ohella tarjouspyyntöjä ei enää laadita – parhaimpaan lopputulokseen päästään, kun kilpailutusta laativat yhteistyönä hankinta-asiantuntija(t) sekä kilpailutettavan asian substanssiasiantuntija(t). Ilokseni huomasin, että Erillisverkoissa toimitaan juuri näin: minulle osoitettiin eri substanssiosaajia, joiden puoleen kääntyä ja kysellä lisätietoja.

Näin kesäloman kynnyksellä tätä kirjoittaessani minulle on jo selvinnyt tulevien töiden laajuus sekä aikataulut syksylle. Voin siirtyä viettämään ansaittua kesälomaa sekä keräämään voimia syksyn koitoksia ajatellen – syksystä tulee hyvin tiivistahtinen, mutta erittäin mielenkiintoinen Erillisverkkojen töiden parissa.

 

     Sven Forsell
     Hankinta-asiantuntija

 

 

Blogiteksti on osa Vimanan asiantuntijat -blogisarjaa, jossa Vimanan asiantuntijat kertovat ajatuksiaan asiantuntijatyöstä ja projekteista, joiden parissa he työskentelevät eri asiakasorganisaatoissa.