Suoraan sisältöön

Vimanan hallitus jatkaa viidellä jäsenellä

Pertti Mäkelä (vas.), Mirjami Laitinen (keskellä oik.), ja Harri Eskola (oik.) jatkavat Vimanan hallituksessa. Hallituksessa jatkavat myös kuvasta puuttuvat Tiina Pesonen ja Tapio Niskanen. Keskellä vasemmalla Vimanan toimitusjohtaja Kalle Toivonen.

Vimana Oy:n hallitus uudelle toimikaudelle on valittu. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa verotusneuvos Mirjami Laitinen ja varapuheenjohtajana KTM Tiina Pesonen. Jäseninä jatkavat Business Finlandin kehitysjohtaja Harri Eskola, HUS:n tietohallinnon johtaja Pertti Mäkelä ja Nexec Oy:n senioripartneri Tapio Niskanen. Hallituksen kokoonpano pieneni kahdella jäsenellä, kun Hämeen maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen ja Pohjois-Pohjanmaan ICT-vastuuvalmistelija Juhani Heikka jäävät pois hallituksesta eikä uusia jäseniä valittu.

Valtiovarainministeriö vahvisti hallituksen kokoonpanon Vimana Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2019. Kokouksessa annettiin myös Vimanan toimiohje.

Vimanan toiminnalle yhä tarve

Hallituksessa puheenjohtajana jatkava Mirjami Laitinen korostaa, että tarve edistää valtakunnallisesti yhtenäisiä, kustannustehokkaita ICT-ratkaisuja sekä yhteistä ICT-infrastruktuuria on edelleen olemassa maakuntauudistuksen raukeamisesta huolimatta. Vaatimukset tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja palvelujen integraatiota edistäville ratkaisuille eivät riipu hallintorakenteista.

”Kunnat, kuntayhtymät ja sairaanhoitopiirit ovat tehneet alueillaan hyvää ja esimerkillistä työtä edistäessään omia digitaalisia palvelujaan.  Asukkaiden ­­ – ja myös yritysten näkökulmasta – palvelujen saatavuus, laatu ja turvallisuus palvelun käyttäjän sijainnista riippumatta edellyttävät kuitenkin toimijaa, joka varmistaa valtakunnallisen integraation ja yhteentoimivuuden.  Myös voimassa oleva lainsäädäntö edellyttää kaikilta julkisen hallinnon toimijoilta tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja palvelujen integraatiota. Nämä ovat edellytyksiä myös tulevaisuuden digipalvelujen kehittämiselle”, Laitinen sanoo.

Laitisen mukaan Vimanalla on juuri oikeaa kyvykkyyttä vastata näihin haasteisiin ja jatkaa näiden toimintojen edistämistä yhtiön tuoreen toimiohjeen puitteissa.

”Jatkossa Vimana voi kehittää ratkaisuja kustannustehokkaille palvelujen integraatioille ja yhteentoimivuudelle yhä laajemman yhteistyön kautta valtion ja aluetoimijoiden kanssa ja ratkaisuja hankittaessa myös yritysten kanssa”, Laitinen summaa.

Vimana Oy:n hallitus 25.4.2019 alkaen

Mirjami Laitinen, verotusneuvos (VM) (puheenjohtaja)
Tiina Pesonen, KTM (varapuheenjohtaja)
Harri Eskola, kehitysjohtaja (Business Finland)
Pertti Mäkelä, johtaja (HUS Tietohallinto)
Tapio Niskanen, senior partner (Nexec Oy)