Suoraan sisältöön

Vimana pyytää IT-toimittajilta tietoa alustapalveluiden tuottamisesta pilvipalveluna

Vimana on julkaissut IT-toimittajille suunnatun tietopyynnön maakuntien pilvipalveluiden tuottamisesta. Tietopyynnön tarkoituksena on laatia määrittelyt perustettaville dynaamisille hankintajärjestelmille (DPS). Kyseessä ei siis ole tarjouspyyntö, hankintailmoitus tai ennakkoilmoitus eikä se sido ketään siihen osallistuvaa tahoa.

”Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus kartoittaa pilvipalveluita tuottavien yritysten markkinaa sekä selvittää tulossa olevaan hankintaan liittyviä teknisiä, taloudellisia ja toiminnallisia arvioita. Tavoitteena on saada kattavasti asiaa koskevaa tietoa, jotta DPS voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla”, täsmentää Vimanan hankinta-asiantuntijana Sven Forsell.

Forsell painottaa, että asiakirja ei ole tarjouspyyntö, vaan tarkentava markkinakartoitus eli tietopyyntö. Päätökset DPS:n käynnistämisestä ja aikataulusta tehdään tietopyynnön jälkeen.

Vastauksiin voi sisällyttää myös palvelukuvauksia, teknisiä dokumentteja tai periaatekuvia, jotka kertovat arkkitehtuurista ja tuotantotavasta yms. Tietopyyntöön vastaaminen ei edellytä kaikkiin kysymyksiin vastaamista ja vastaukset voi antaa myös englanniksi.

Suunnitellulla hankinnalla vastataan maakuntien kysyntään

Keväällä 2018 maakuntauudistukseen liittyvässä perustietotekniikan hankinnat ja järjestelyt -esisuunnittelussa tunnistettiin tarve joustavalle pilvikapasiteettipalveluiden käytölle. Lopputuloksena edettiin jatkosuunnitteluun niin, että DPS olisi jo hyödynnettävissä maakuntavalmistelussa. Jatkosuunnittelussa on päädytty ehdottamaan hankintamenettelyksi erillisiä dynaamisia hankintajärjestelmiä (DPS).

Maakuntavalmisteluun liittyvän lainsäädännön siirtymisen johdosta Vimana on päätynyt suuresta kysynnästä johtuen toteuttaa DPS:t hankintarengasrakenteella, jotta järjestelmät olisivat käytössä jo loppuvuodesta 2018. Järjestelyllä turvataan siirtymävaiheen palvelujen jatkuvuutta, edistetään yhtenäisratkaisuja ja kustannustehokkuutta.

Tietopyyntöön vastataan henkilökohtaisen linkin kautta

Tietopyyntöön vastaaminen on kaksivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa rekisteröidytään Vimanan kyselyssä sivulla. Rekisteröinnin yhteydessä annettavaan sähköpostiosoitteeseen lähetetään henkilökohtainen linkki tietopyynnön toiseen osaan eli yksityiskohtaisiin kysymyksiin – linkki on henkilökohtainen eikä sitä voi välittää eteenpäin. Rekisteröinnissä kerättyjä tietoja ei käytetä muuhun kuin kyseisen tietopyynnön materiaalin toimittamiseen.

“Varsinaisessa tietopyynnössä kysymyksiä on nelisenkymmentä, joten niiden läpikäymiseen sekä vastaamiseen on hyvä varata aikaa. Vastaukset voi ja kannattaa välillä tallentaa – toimitetun henkilökohtaisen linkin avulla pääsee jatkamaan vastaamista viimeisimmästä tallennuksesta”, Forsell neuvoo. “Vastaukset tietopyyntöön halutaan 16.11.2018 mennessä”, toteaa Forsell lopuksi.

Lisätietoja:

Hankinta-asiantuntija Sven Forsell, sven.forsell@vimana.fi