Suoraan sisältöön

Vimana mukaan #Tietokiri-hankkeeseen

#Tietokiri-hanke on kutsunut Vimanan mukaan tekemään tiedolla johtamisen vallankumosta – ”mutun murtamista”. Hanke on julkishallinnon yhteinen kohtauspaikka, jossa jaetaan tiedolla johtamisen työkaluja, esimerkkejä, tietoa ja hyväksi havaittuja käytäntöjä. Mukaan lähteminen on luontevaa Vimanalle, jonka hankkeisiin maakuntien tiedolla johtamisen välineiden rakentaminen kuuluu.

”Hankkeessa mukanaolo on meille hyvä keino saada tietoutta valtion eri toimijoiden tiedolla johtamisen käytänteistä, verkostoitua sekä saada myös lisää näkyvyyttä omalle hankkeellemme”, Vimanan projektipäällikkö Peter Soinu kertoo.

Vimanan maakuntien tiedolla johtamisen eli MaTi-hankkeen tehtävänä on tarjota maakuntien käyttöön tietojohtamisen perusinfrastruktuuri sovelluksineen. Hankkeessa tuotetaan maakuntien johtamiseksi tarvittavia innovatiivisia ja visuaalisesti moderneja digipalveluita ja työvälineitä, jotka soveltuvat kaikille johtamisen tasoille. Lopputuotoksiin kuuluu tekninen tietoallasjärjestelmä ja tietovarastointi raportointi-, analytiikka- ja keinoälyratkaisuineen.

Lisää tietoa #Tietokiri-hankkeesta ja tiedolla johtamisesta hankkeen verkkosivuilta.