Suoraan sisältöön

Vimana kutsuu IT-toimittajia tiedonhallinta-alustan markkinavuoropuheluun

Vimana valmistelee Johtamisen työkalut -hankkeessa kansallisen tason tiedonhallinta-alustaa ja kutsuu IT-toimittajia markkinavuoropuheluun.

Johtamisen työkalut -hankkeessa määritellään yhteinen tietoalusta lähdejärjestelmäintegraatioineen sekä tietovarastojärjestelmä, joka tukee muun muassa analytiikan, raportoinnin ja tekoälyn käyttöä tiedon hyödyntämisessä. Tiedonhallinta-alustakokonaisuuden rakenne ja sisältö määräytyvät tietotarpeiden ja käyttötapausten mukaisesti sekä teknologisten että lainsäädännöllisten reunaehtojen puitteissa. Alustan arkkitehtuuri suunnitellaan siten, että se on joustava muutokselle.

Toimittajia kutsutaan kahdenkeskiseen markkinavuoropuheluun, jotta saadaan näkemys markkinoilla olevista ratkaisuista. Lue lisää aiheesta täältä.

ICT-palvelukeskus Vimanan tehtävänä on yhteisten ja kustannustehokkaiden ICT-palveluiden kehittäminen ja digitalisaation edistäminen. Tuotamme ja tarjoamme asiantuntija- ja kehityspalveluja ja hankimme tarvittavia ratkaisuja markkinoilta sekä yhteistyökumppaneilta.