Suoraan sisältöön

Valtion järjestelmät -hanke etenee – yhteistyö maakuntien ja viranomaisten kanssa käynnistyi yhteisellä työpajalla

Maakuntauudistus siirtää valtiolta maakunnille tehtävien lisäksi myös niihin liittyviä järjestelmäpalveluita. Vimanan valtion järjestelmät -hankkeessa huolehditaan, että kun valtion työntekijä siirtyy töihin maakuntaan, hänellä on edelleen sujuva pääsy tarvitsemiinsa järjestelmiin. Vimanan vetämää hanketta työstetään yhteistyössä maakuntien, ministeriöiden ja järjestelmien omistajien kanssa. Hankkeen käynnistystilaisuutta vietettiin 5.9.2018 Helsingissä lähes 40 osallistujan voimin.

Tilaisuudessa kuultiin tilannekatsauksia Vimanan projekteista sekä maakuntien ICT-valmistelun tilanteesta. Lisäksi hankesuunnitelmaa työstettiin ryhmätöillä.

”Odotukset päivälle saavutettiin ja ylitettiin monin paikoin reippaasti. Ryhmätöiden tulokset evästävät erinomaisesti hankesuunnitelmaa ja ne huomioidaan syyskuun lopulla hankkeen johtoryhmälle esiteltävässä suunnitelmassa. Olen erittäin tyytyväinen ja ilahtunut osallistujien osaamisesta ja aktiivisuudesta. Asetelmat jatkon kannalta ovat erinomaiset ja kiitos tästä kuuluu osallistujille”, totesi Vimanalla hanketta vetävä projektipäällikkö Raimo Kangaskoski.

Lue kooste päivästä ja tutustu tarkemmin esityksiin!

Vimanan projektipäällikkö Raimo Kangaskoski käynnisti tilaisuuden valtion järjestelmät -hankkeen esittelyllä.

 

Vimanan projektipäällikkö Mika Nieminen korkkasi tilannekatsaukset olennaisesti hankkeeseen liittyvistä Vimanan muista hankkeista kertomalla tietoverkot-hankkeen kytkentäytimen tilanteesta. Sen jälkeen Vimanan projektipäällikö Teemu Pukarinen kertoi käyttövaltuushallinta (KVH) -hankkeesta ja Raimo Kangaskoski tarjosi katsauksen asianhallintapalvelun tilanteeseen.

 

Etelä-Pohjanmaan tilanteesta kertoi Minna Koivuluoma. Minnan pirteä esitys vakuutti ja osoitti, että maakunnassa valmistelutyötä on tehty huolella ja laadukkaasti. Samaa linjaa esityksissään jatkoivat Ilkka Nenonen ja Timo Hakala Uudenmaan tilanteesta sekä Heikki Valtonen Pirkanmaan osalta.

 

Maakunnat ovat vahvasti mukana hankkeen jatkon evästyksessä. Raimo Kangaskoski lähetti Etelä-Karjalan Mika Hautaniemen (toinen vas.), Pirkanmaan Mervi Lindstedtin ja Kanta-Hämeen Riikka Järvisen fasilitoimaan iltapäivän ryhmätyöosuuksia. ”Ryhmän jäsenten erilaiset taustat ja osaaminen mahdollistivat vilkkaan keskustelun eri näkökulmista. IdeaBoardz-työkalun avulla kaikki pääsivät aktiivisesti vaikuttamaan ryhmän tuotokseen. Innolla odotamme jo pienryhmätyöskentelyjen aloittamista ja yhteistyötä”, Järvinen ja Lindstedt summasivat työpajan tunnelmia.

 

Myös Mika Hautaniemen mukaan keskustelu ryhmissä oli vilkasta ja erittäin tuloksekasta. ”Oli hyvä, että maakunnat saivat tilaisuuden tuoda esille niitä asioita, jotka valtiolta siirtyvien järjestelmien osalta edelleen askarruttavat. Se varmasti omalta osaltaan auttaa hankkeen tavoitteiden täsmentämistä ja onnistunutta lopputulosta. Toiveikkaasti odotan hankkeen säännöllisiä kokouksia, joihin on luvattu ministeriöiden, hallinnonalojen ja virastojen ajatuksia omien järjestelmiensä kehityksen ja tulevaisuuden hahmotelmista.”

 

Tutustu esityksiin:

Lue myös: