Suoraan sisältöön

Valtion järjestelmät -hanke etenee toteutusvaiheeseen 

Vimanan valtion järjestelmät -hankkeessa luodaan tekniset edellytykset valtion järjestelmien käyttämiselle maakunnissa. Hankkeessa siirrytään nyt toteutusvaiheeseen, jossa järjestelmät saatetaan käyttöönottovalmiuteen alueita varten.

”Viime vuoden aikana hankkeessa tunnistettiin ne valtion järjestelmät, joita tarvitaan maakuntiin siirtyvien tehtävien hoitamisessa. Hankkeen avulla varmistetaan, ettei yksittäistä järjestelmää tarvitse liittää erikseen jokaiseen maakuntaan vaan järjestelmät ovat käytettävissä Vimanan tietoliikenteen kytkentäytimen kautta keskitetysti”, kertoo hankkeen projektipäällikkönä tammikuussa aloittanut Milla Ekdahl.

Maakuntien tarvitsemia järjestelmäpalveluita tunnistettiin suunnitteluvaiheessa yhteensä noin 180, ja järjestelmäluettelo on nyt maakuntien saatavilla hankkeen Teams-työtilassa. Seuraavaksi aloitetaan järjestelmien testaus maakuntien perustamissa testiympäristöistä. Testauksen tavoitteena on varmistaa, että maakunnilla on pääsy järjestelmiin maakuntien omista tietoliikenneverkoistaan.

”Järjestelmiin käyttöä testataan työasemissa pääasiassa järjestelmien nykyisten käyttäjien kanssa. Tällä viikolla aloitetaan ensimmäiset testit liikennepuolen järjestelmien osalta Kuopiossa, Pohjois-Savon maakunnassa”, Ekdahl sanoo.

Kevään aikana testataan noin 130 järjestelmää eri tehtäväalueilta aina alueiden käytön palveluista vesi- ja kalatalouden palveluihin. Työ jatkuu vielä syksylläkin. Toteutusvaiheen tavoitteen on, että kaikki järjestelmät ovat käyttöönottovalmiudessa vuoden loppuun mennessä. Varsinaiset käyttöönottosuunnitelmat tehdään maakuntien kanssa tämän vuoden aikana.

”Hanketta tehdään tiiviissä yhteistyössä niin maakuntien kuin Vimanan muiden projektien kanssa. Pidämme vuoroviikoin yhteyttä laajemman maakuntaryhmän kanssa, ja lisäksi teemme muuta yhteistyötä eri muodoissa. Huolehdimme, että tekeminen on linjassa myös muiden Vimanan hankkeiden, kuten tietoverkkojen, käyttövaltuushallinnan ja asianhallinnan kanssa”, Ekdahl painottaa.

Lisätietoja:

Milla Ekdahl, milla.ekdahl@vimana.fi