Suoraan sisältöön

Uudet tuulet kutsuvat Vimanan kasvutarinan kahta keskeistä rakentajaa

Kuvassa vasemmalta lukien Teppo Martinsuo, Kalle Toivonen ja Jukka Vesmanen

Kaksi Vimanan kasvutarinan avainhenkilöä siirtyvät uusiin haasteisiin. Toivotimme henkilökunnan kahvitilaisuudessa onnea tulevaan Teppo Martinsuolle ja Jukka Vesmaselle. Teppo aloitti HR-konsulttina Vimanalla helmikuussa 2018 ja oli mukana niin rekrytoinneissa kuin HR-toiminnon rakentamisessa yli vuoden ajan. Jukka taas on Vimanan pitkäaikaisin konsultti, ja työskenteli Vimanan hankejohtajana lokakuusta 2017 alkaen.

”Jukalla on ollut puolentoista vuoden ajan avainrooli Vimanan rakentamisessa. Toistakymmentä Vimanan projektia on saanut hänen johdollaan vauhdikkaan ja onnistuneen startin. Teppoa taas on kiittäminen noin 30 rautaisen osaajan löytämisestä Vimanan palvelukseen sekä Vimanan HR-prosessien ja työviihtyvyyden määrätietoisesta kehittämisestä”, Vimanan toimitusjohtaja Kalle Toivonen kiittää.

Haastattelimme Jukkaa ja Teppoa lähtötunnelmissa.

Merkityksellistä ja antoisaa työtä

”On ollut hienoa olla mukana tässä rakennus- ja muutostyössä, työ on ollut erittäin mielenkiintoista ja sen merkittävyyden näkökulmasta motivoivaa. Lähteminen on aina haikeaa, mutta itse koen että on sopiva aika vaihtaa resursseja ja pienen tauon jälkeen lähteä katsomaan uusia haasteita muissa tehtävissä, organisaatioissa ja hankkeissa”, Jukka Vesmanen kertoo.

Teppo Martinsuo oli aiemmin työskennellyt yksityisen sektorin pienissä yksiköissä ja koki ammatillisesti perin antoisaksi päästä työskentelemään julkishallinnon toimijoiden pariin.

”On ollut opettavaista olla mukana kasvattamassa uutta organisaatiota tällaisella intensiteetillä, jolla Vimana on ensimmäisen vuoden aikana kasvanut. Työelämää jo suhteellisen laajasti nähneet ammattilaiset adaptoituvat erittäin sujuvasti vielä kehitysvaiheessa olevaan toimintaympäristöön työn laadusta tinkimättä. Harvinaisen sitoutunutta ja ammattiylpeää porukkaa”, Teppo summaa.

Onnistumisia suurten muutosten keskellä

Teppo kertoo, että on ollut hienoa huomata, kuinka ammattimaisesti suuret hankkeet on saatu käyntiin, vaikka toimintaympäristö on ollut haastava.

”Eri kulttuureista ja organisaatioista Vimanaan työllistyneet henkilöt ovat onnistuneet suurtenkin muutosten keskellä luomaan avoimen, toisia arvostavan ja mutkattoman ilmapiirin, jossa on vahva kollektiivinen sisäinen motivaatio. Vimanalaiset ovat selvästi ja syystäkin ylpeitä voidessaan tehdä yhteiskunnallisesti merkittävää työtä”, Teppo sanoo.

Myös Jukka korostaa, että vimanalaiset ovat pystyneet käynnistämään oman organisaation toiminnan tyhjästä ja edistämään toivottuja sekä merkittäviä muutoksia, jotka tähtäävät valtakunnallisesti erittäin merkittäviin tukipalveluihin.

”Tämän kaltaisissa muutostilanteissa on ensiarvoisen tärkeää hyvä yhteistyö ja tiimihenki. Tätä työtä on tehty yhdessä toisia tukien ja auttaen. Mielestäni Vimana on jo nyt lyhyen toimintansa aikana pystynyt käymään keskusteluita eri organisaatioiden välillä enemmän kuin kukaan koskaan aikaisemmin. Tällä tavalla Vimana on saanut aikaan hyvän keskusteluyhteyden kaikkien osapuolien kanssa, mikä on edellytys tarvittavien muutoksien läpiviennille tulevaisuudessa”, Jukka jatkaa.