Suoraan sisältöön

Tietopyyntö maakuntien tietojohtamisen ratkaisukokonaisuudesta

Vimana pyytää tarjousten jättämisestä kiinnostuneita toimittajia vastaamaan tietopyyntöön, joka koskee maakuntien yhteisen tietoalustan toteuttamista. Vastaukset pyydetään 31.1.2019 klo 12.00 mennessä. Tietopyynnön tarkoituksena on saada näkemys markkinoilla tarjolla olevista ratkaisuista ja samalla toimittajilla on mahdollisuus tuoda oma näkemyksensä parhaiten arkkitehtuuriin sopivasta kokonaisuudesta sekä sen osista. Saatujen vastausten perusteella toteutetaan teknologiavalinnat ja -testaus sekä toteutuksen kilpailutus. Tarjouspyyntö ei sido Vimanaa eikä siihen vastannutta toimittajaa.

Maakuntien tietojohtamisen ratkaisukokonaisuus -hankkeessa toteutetaan maakuntien yhteinen tietoalusta lähdejärjestelmäintegraatioineen sekä tietovarastojärjestelmä, joka tukee muun muassa analytiikan, raportoinnin ja keinoälyn käyttöä tiedon hyödyntämisessä. Tietoalustakokonaisuuden rakenne ja sisältö määräytyvät tietotarpeiden ja käyttötapausten mukaisesti sekä teknologisten että lainsäädännöllisten reunaehtojen puitteissa. Lisäksi tietoalustan tulee olla muutosjoustava ja kyettävä reagoimaan tulevaisuuden muuttuviin, myös vielä tuntemattomiin, käyttö- ja teknologiatarpeisiin.

Tietopyyntö löytyy Hilma-palvelusta.