Suoraan sisältöön

Tietoa meistä

Avoimet työpaikat

Maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana Oy tuottaa ja tarjoaa maakunnille yhteisiä asiantuntija- ja kehityspalveluita sekä hankkii markkinoilta ja yhteistyökumppaneilta tarvittavia ratkaisuja. Vimanan toimitilat ovat Helsingissä, mutta henkilöstö työskentelee monipaikkaisesti. Yhtiö on perustettu kesällä 7/2017.

Tehtävämme on

 • Kehittää ja tuottaa digitalisaatioon ja ICT-palveluihin perustuvia ratkaisuja, jotka tukevat asiakkaiden toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamista sekä mahdollistavat kehittyvät palvelut ja kokonaan uudet palvelut.
 • Toimia maakuntien ja valtion omistuksessa olevana tuottoa tavoittelemattomana mahdollistaen omistajilleen palvelujen suorahankinnat. Palvelukeskus käyttää palvelujensa hankinnassa omistajiensa mahdollistamaa suuruuden ekonomiaa ja toimii samalla yhteishankintayksikkönä

Tavoitteemme on

 • luoda säästöjä
 • yhtenäistää toimintatapoja ja
 • tarjota parasta osaamista kaikkien maakuntien käyttöön sekä
 • varmistaa tasainen palveluiden laatu kaikissa maakunnissa.

Suunnittelutyö on tehty yhdessä laajan, koko maan kattavan asiantuntijaverkoston avulla. Toimintojen ja palvelujen ylös rakentaminen jatkuu yhdessä asiantuntijaverkoston ja asiakasneuvottelukunnan kanssa suunnittelemalla vaihtoehtoja ja joista maakunnat pääsevät päättämään yhtiön tulevaisuudesta ja tehtävistä. Tehtävistä ja käyttövelvoitteesta annetaan VM:n asetus.

Hallitus

Hallituksen toiminnassa noudatetaan Vimana Oy:n yhtiöjärjestystä, Valtioneuvoston periaatepäätöstä omistajapolitiikasta, talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanottoa palkitsemisesta ja voimassaolevaa lainsäädäntöä. Hallituksen toimintaa sääntelevät osakeyhtiölaki (2006/624), muu lainsäädäntö sekä viranomaisten määräykset, ohjeet ja suositukset.

Hallituksen jäsenet:

Mirjami Laitinen, verotusneuvos (VM), hallituksen pj Tiina Pesonen, tietojohtaja (STM) Harri Eskola, kehitysjohtaja (Business Finland), Anna-Mari Ahonen, maakuntajohtaja (Häme), Pertti Mäkelä, johtaja (HUS tietohallinto) Juhani Heikka, ICT-vastuuvalmistelija, (Pohjois-Pohjanmaa) ja Tapio Niskanen, senior partner (Nexec Oy).

Asiakasneuvottelukunta

”Maakuntien asiantuntemuksen ja ohjauksen kuuleminen on yhtiön ja sen palvelujen kehittämisen kannalta välttämätöntä!”

Yhteistyöllä laaja näkemys toimintaan ja toiminnan kehittämiseen. Yhtiöjärjestyksen 7§:n mukaisesti yhtiöllä on asiakasneuvottelukunta, jonka jäsenten lukumäärän ja jäsenet nimittää yhtiökokous. Yhtiön toimikausi on tilikausi. Asiakasneuvottelukunnan jäsenen toimikausi on kaksi peräkkäistä tilikautta siten, että puolet asiakasneuvottelukunnan jäsenistä on erovuorossa vuorovuosina.

Asiakasneuvottelukunta käsittelee mm. seuraavia asioita:

 • palvelukeskuksen toiminnan kehittämissuuntia ja toimintalinjoja;
 • palvelujen kehittämissuunnitelmia ja muita palvelujen kehittämiseen liittyviä asioita;
 • palvelujen laatuun ja asiakastyytyväisyyteen liittyviä asioita;
 • palveluista perittäviä hintoja ja hinnoittelumalleja koskevia asioita;
 • hintojen muodostumisen perusteena olevaa kustannusrakennetta ja kustannusten kehittymistä;
 • muita vastaavia palvelukeskuksen toimintaan liittyviä asioita, joilla on yksittäistä asiakasta laajempaa merkitystä palvelujen tuottamiseen, kehittämiseen tai käyttöön;
 • asiakasneuvottelukunta laatii toimintaansa varten tavoitteet ja suunnitelman;
 • asiakasneuvottelukunta tekee tehtäviinsä liittyviä aloitteita;

Asiakasneuvottelukunnan jäsenet

Maakunta Jäsen Varajäsen
Etelä-Karjala Toni Suihko, tietohallintojohtaja (puheenjohtaja) Aija Tuimala, muutosjohtaja
Etelä-Pohjanmaa Ari Pätsi, tietohallintojohtaja Timo Lilja, pääsuunnittelija, tietohallinto
Etelä-Savo Merja Ikäheimonen, tietohallintojohtaja Pekka Häkkinen, ylijohtaja
Kainuu Jari Väisänen, tietohallintojohtaja Ville Turunen, suunnittelupäällikkö
Kanta-Häme Johanna Tulander-Välkki, projektipäällikkö Sirpa Numari, ICT-arkkitehti
Keski-Pohjanmaa Mika Kivelä, tietohallintojohtaja Jukka Kangasvieri, pelastuspäällikkö
Keski-Suomi Juha Romula, ylitarkastaja Kari Luostarinen, kehittämisjohtaja
Kymenlaakso Tarja Nousiainen, projektipäällikkö Jussi Lehtinen, muutosjohtaja
Lappi Sirpa Hakamaa, ICT-koordinaattori Mikko Päkkilä, tietohallintojohtaja
Pirkanmaa Rami Nurmi, projektipäällikkö Tuire Sannisto, ylilääkäri
Pohjanmaa Mari Lintula, IT-johtaja Matias Forsen, tietohallintojohtaja
Pohjois-Karjala Juuso Ojasalo, ICT-asiantuntija Tiina Soininen, analyytikko
Pohjois-Pohjanmaa Pekka Kantola, projektipäällikkö Marko Niskala, projektipäällikkö
Pohjois-Savo Tarja Miettinen, sote-muutosjohtaja Toni Auvinen, digijohtaja
Päijät-Häme Arja-Tuulikki Wilén, projektipäällikkö Ville Majala, projektikoordinaattori
Satakunta Arttu Perttula, ICT-asiantuntija Taina Kilpeläinen, järjestelmäasiantuntija
Uusimaa Arja Rantanen, ICT-hankejohtaja, (varapuheenjohtaja) Mikko Rotonen, ICT-hankejohtaja
Varsinais-Suomi Tapio Järvenpää, tietohallintojohtaja Antti Parpo, muutosjohtaja
Valtionvarainministeriö Vesa Lipponen, neuvotteleva virkamies Sanna Vähänen, erityisasiantuntija

 

Tutustu esityksiimme SlideSharessa.