Suoraan sisältöön

Tietoa meistä

Avoimet työpaikat

Maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana Oy tuottaa ja tarjoaa maakunnille yhteisiä asiantuntija- ja kehityspalveluita sekä hankkii markkinoilta ja yhteistyökumppaneilta tarvittavia ratkaisuja. Vimanan toimitilat ovat Helsingissä, mutta henkilöstö työskentelee monipaikkaisesti. Yhtiö on perustettu kesällä 7/2017.

Tehtävämme on

 • Kehittää ja tuottaa digitalisaatioon ja ICT-palveluihin perustuvia ratkaisuja, jotka tukevat asiakkaiden toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamista sekä mahdollistavat kehittyvät palvelut ja kokonaan uudet palvelut.
 • Toimia maakuntien ja valtion omistuksessa olevana tuottoa tavoittelemattomana mahdollistaen omistajilleen palvelujen suorahankinnat. Palvelukeskus käyttää palvelujensa hankinnassa omistajiensa mahdollistamaa suuruuden ekonomiaa ja toimii samalla yhteishankintayksikkönä

Tavoitteemme on

 • luoda säästöjä
 • yhtenäistää toimintatapoja ja
 • tarjota parasta osaamista kaikkien maakuntien käyttöön sekä
 • varmistaa tasainen palveluiden laatu kaikissa maakunnissa.

Suunnittelutyö on tehty yhdessä laajan, koko maan kattavan asiantuntijaverkoston avulla. Toimintojen ja palvelujen ylös rakentaminen jatkuu yhdessä asiantuntijaverkoston ja asiakasneuvottelukunnan kanssa suunnittelemalla vaihtoehtoja ja joista maakunnat pääsevät päättämään yhtiön tulevaisuudesta ja tehtävistä. Tehtävistä ja käyttövelvoitteesta annetaan VM:n asetus.

Hallitus

Hallituksen toiminnassa noudatetaan Vimana Oy:n yhtiöjärjestystä, Valtioneuvoston periaatepäätöstä omistajapolitiikasta, talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanottoa palkitsemisesta ja voimassaolevaa lainsäädäntöä. Hallituksen toimintaa sääntelevät osakeyhtiölaki (2006/624), muu lainsäädäntö sekä viranomaisten määräykset, ohjeet ja suositukset.

Hallituksen jäsenet:

Mirjami Laitinen, verotusneuvos (VM), hallituksen pj Tiina Pesonen, tietojohtaja (STM) Harri Eskola, kehitysjohtaja (Business Finland), Anna-Mari Ahonen, maakuntajohtaja (Häme), Pertti Mäkelä, johtaja (HUS tietohallinto) Juhani Heikka, ICT-vastuuvalmistelija, (Pohjois-Pohjanmaa) ja Tapio Niskanen, senior partner (Nexec Oy).

Asiakasneuvottelukunta

”Maakuntien asiantuntemuksen ja ohjauksen kuuleminen on yhtiön ja sen palvelujen kehittämisen kannalta välttämätöntä!”

Yhteistyöllä laaja näkemys toimintaan ja toiminnan kehittämiseen. Yhtiöjärjestyksen 7§:n mukaisesti yhtiöllä on asiakasneuvottelukunta, jonka jäsenten lukumäärän ja jäsenet nimittää yhtiökokous. Yhtiön toimikausi on tilikausi. Asiakasneuvottelukunnan jäsenen toimikausi on kaksi peräkkäistä tilikautta siten, että puolet asiakasneuvottelukunnan jäsenistä on erovuorossa vuorovuosina.

Asiakasneuvottelukunta käsittelee mm. seuraavia asioita:

 • palvelukeskuksen toiminnan kehittämissuuntia ja toimintalinjoja;
 • palvelujen kehittämissuunnitelmia ja muita palvelujen kehittämiseen liittyviä asioita;
 • palvelujen laatuun ja asiakastyytyväisyyteen liittyviä asioita;
 • palveluista perittäviä hintoja ja hinnoittelumalleja koskevia asioita;
 • hintojen muodostumisen perusteena olevaa kustannusrakennetta ja kustannusten kehittymistä;
 • muita vastaavia palvelukeskuksen toimintaan liittyviä asioita, joilla on yksittäistä asiakasta laajempaa merkitystä palvelujen tuottamiseen, kehittämiseen tai käyttöön;
 • asiakasneuvottelukunta laatii toimintaansa varten tavoitteet ja suunnitelman;
 • asiakasneuvottelukunta tekee tehtäviinsä liittyviä aloitteita;

Asiakasneuvottelukunnan jäsenet (31.12.2018 saakka)

Etelä-Karjala; Suihko Toni (pj) Etelä-Pohjanmaa;  Pätsi Ari Etelä-Savo; Ikäheimonen Merja Kainuu; Väisänen Jari Kanta-Häme; Tulander-Välkki Johanna; Keski-Pohjanmaa; Kivelä Mika Keski-Suomi; Romula Juha Kymenlaakso;  Nousiainen Tarja; Lappi; Hakamaa Sirpa; Pirkanmaa; Nurmi Rami; Pohjanmaa; Lintula Mari Pohjois-Karjala; Ojasalo Juuso Pohjois-Pohjanmaa; Kantola Pekka; Pohjois-Savo; Miettinen Tarja; Päijät-Häme; Wilén Arja-Tuulikki; Satakunta; Perttula Arttu; Uusimaa; Arja Rantanen (varapj.) Varsinais-Suomi; Järvenpää Tapio; Valtiovarainministeriö; Lipponen Vesa

Tutustu esityksiimme SlideSharessa.