Suoraan sisältöön

Syksyn Suomi.fi-kiertue lähestyy loppuaan – Väestörekisterikeskus ja Vimana vierailivat sairaanhoitopiireissä

Vuodenvaihteessa Digi- ja väestötietovirastoksi muuttuva Väestörekisterikeskus (VRK) ja Vimana vierailivat syksyn 2019 aikana sairaanhoitopiireissä ympäri Suomen keskustelemassa ja kertomassa Suomi.fi-palveluista. Vierailuja tehtiin syksyn mittaan yhteensä kahdeksan ja muutama on vielä edessä keväällä 2020.

Vierailuilla VRK on esitellyt sairaanhoitopiireille sekä Suomi.fi-palvelukokonaisuutta että muita tarjoamiaan palveluita. Myös sairaanhoitopiirit kertoivat omasta toiminnastaan ja digitalisaation strategioista. Keskustelua käytiin muun muassa siitä, kuinka Suomi.fi-viestejä ja -palveluja eri organisaatioissa on jo otettu hyötykäyttöön tai kuinka niitä tulevaisuudessa voitaisiin hyödyntää.

”Meillä on tärkeää saada palautetta palvelujemme toimivuudesta käytännössä ja kuulla mahdollisista kehittämisen kohteista. Tapaamisissa on selkeytynyt kokonaiskuva siitä, mitä kaikkea on menossa valtakunnallisesti sairaanhoitopiireissä ja sote-toimialueella yleensäkin. Tieto konkreettisista käyttötapauksista avartaa myös palvelujen käytettävyyden kehittämistä”, kertoo VRK:n palvelupäällikkö Sanna Suomalainen-Ajanko.

”Välitön vuorovaikutus ja sopivasti aikaa keskustella ovat luoneet tapaamisista hedelmällisen pohjan yhteistyölle ja molemmin puoleiselle ymmärrykselle. Tarjoamamme palvelut ja niiden hyödyt sekä asiakkaan tarpeet ja haasteet on ymmärretty näiden tapaamisten myötä paljon paremmin”, pohtii VRK:n kehityspäällikkö Juha-Pekka Myllymäki.

”Meillä oli todella tervetullut olo tapaamisiin. Tuntuu, että kasvokkaiselle keskustelulle oli tilausta ja osallistuminen innostunutta. Esille nousi hienoja ideoita ja tapaamisiin osallistuttiin aktiivisesti”, kiittelevät Vimanan projektipäälliköt Matti Sipilä ja Tiina Nikmo.

Sairaanhoitopiireiltä välittyi viesti siitä, että tahtotila toiminnan digitalisoimiselle on suuri, sillä kustannuksia on pystyttävä leikkaaman. Resurssit toiminnan uudistamiselle ovat kuitenkin niukkoja. Tapaamisten parhaana antina pidettiin sitä, että päästiin kuulemaan ja vaikuttamaan olemassa oleviin ja tuleviin ratkaisuihin rauhassa keskustellen.

”Rauhallisessa keskustelussa on helpompi perustella omia näkemyksiä ja tarpeita VRK:n suuntaan. Päivän aikana saatiin ajankohtainen tieto palveluiden tilanteesta ja tulevaisuudensuunnitelmista. Kansallisten palveluiden kehitykselle on hyvä saada kasvot”, pohtii Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän, eli Kymsoten, kehittämispäällikkö Jani Kariniemi.

”Pystyimme antamaan suoraa palautetta ja kertomaan muun muassa kehittämistarpeista. Lisäksi yhteistyö muiden sairaanhoitopiirien kanssa auttaa yhdenmukaistamaan käytäntöjä ja tuomaan ideoita ja hyviä käytäntöjä myös omaan toimintaan”, kertoo Kymsoten sähköisen asioinnin kehittämispäällikkö Carita Vanhala.

”Toiveena tulevaan olisi se, että Palvelutietovarannon ja Kartat-palvelun integraatio saataisiin vihdoin rakennettua. Se lisäisi Palvelutietovarannon tietojen päivittämisen halukkuutta ja tärkeimpänä mahdollistaa Kartta-palveluiden tehokkaamman hyödyntämisen kansalaisille”, summaa Kymsoten Kariniemi lopuksi.