Suoraan sisältöön

Vimanas styrelse fortsätter med fem medlemmar

Pertti Mäkelä (till vänster), Mirjami Laitinen (i mitten till höger) och Harri Eskola (till höger) fortsätter i Vimanas styrelse. I styrelsen fortsätter även Tiina Pesonen och Tapio Niskanen som saknas på bilden. I mitten till vänster Vimanas verkställande direktör Kalle Toivonen.

Vimana Oy har valt styrelse för den nya verksamhetsperioden. Beskattningsråd Mirjami Laitinen fortsätter som ordförande för styrelsen och EM Tiina Pesonen som vice ordförande. Som medlemmar fortsätter Harri Eskola, utvecklingsdirektör för Business Finland, Pertti Mäkelä, direktör för HUS IT-förvaltning och Tapio Niskanen, senior partner, Nexec Oy. Sammansättningen i styrelsen minskade med två personer när Anna-Mari Ahonen, landskapsdirektör för Tavastland och Juhani Heikka , ansvarig beredare för IKT-frågor i Norra Österbotten lämnar styrelsen och inga nya medlemmar valdes.

Finansministeriet fastställde styrelsens sammansättning på Vimana Oy:s ordinarie bolagsstämma 25.4.2019. Vid mötet utfärdades även ett handlingsdirektiv för Vimana.

Fortfarande behov för Vimanas verksamhet

Mirjami Laitinen som fortsätter som styrelsens ordförande betonar att det fortfarande finns ett behov av att nationellt främja enhetliga, kostnadseffektiva IKT-lösningar och en gemensam IKT-infrastruktur trots att landskapsreformen upphävdes. Kraven på lösningar som främjar interoperatibla datasystem och integration av tjänster beror inte på förvaltningsstrukturer.

“Kommuner, samkommuner och sjukvårdsdistrikt har gjort bra och exemplariskt arbete i sina områden med att främja de egna digitala tjänsterna.  Ur invånarnas ­– och även företagens synvinkel – förutsätter tillgången till tjänster, deras kvalitet och säkerhet oberoende av användarens position dock att det finns en aktör som säkrar nationell integration och interoperabilitet.  Även den gällande lagstiftningen förutsätter interoperatibla datasystem och integration av tjänster av alla aktörer inom den offentliga förvaltningen. Dessa är förutsättningar även för utvecklingen av framtidens digitala tjänster”, säger Laitinen.

Enligt Laitinen har Vimana den rätta kompetensen att svara på dessa utmaningar och att fortsätta främja dessa funktioner inom ramarna för bolagets nya handlingsdirektiv.

“I fortsättningen kan Vimana utveckla lösningar för integration och interoperabilitet av kostnadseffektiva tjänster genom ett ännu mer omfattande samarbete med staten och aktörerna i områdena samt vid anskaffning av lösningar även med företag”, summerar Laitinen.

Vimana Oy:s styrelse fr.o.m. 25.4.2019

Mirjami Laitinen, beskattningsråd (FM) (ordförande)
Tiina Pesonen, EM (vice ordförande)
Harri Eskola, utvecklingsdirektör (Business Finland)
Pertti Mäkelä, direktör (HUS Informationsförvaltning)
Tapio Niskanen, senior partner (Nexec Oy)