Suoraan sisältöön

Vimana konkurrensutsätter landskapens ärendehanteringstjänst

Vimana söker en partner för landskapens ärendehanteringslösning. Den konkurrensutsatta upphandlingen omfattar ett ärendehanteringssystem och tillhörande funktionella delhelheter i enlighet med kravdefinitionen, tillhörande licenser samt behörigheter.

Målet är att tillhandahålla Vimanas kunder en ärendehanteringslösning som integreras i administrativa system och erbjuder basfunktioner för handläggning och registrering av myndighetsärenden. Lösningen omfattar funktionaliteter som ärendehantering, dokumenthantering och ett informationsstyrningssystem.

Upphandlingsannonsen finns i Hilma-tjänsten. Anbud tas emot fram till 19.11.2018 kl. 12.00.