Suoraan sisältöön

Vimana kallar IT-leverantörer till marknadssamtal om en plattform för informationshantering

Vimana förbereder inom ramen för projektet Johtamisen työkalut, nedan Verktyg för ledning, en plattform för informationshantering på nationell nivå och kallar IT-leverantörer till marknadssamtal.

Inom projektet Verktyg för ledning skapas en gemensam informationsplattform med ett integrerat källsystem samt ett informationsresurssystem som bland annat stöder analys, rapportering och artificiell intelligens i användning av information. Informationsplattformens struktur och innehåll bestäms i enlighet med informationsbehov och användning samt inom ramen för de villkor som tekniken och lagstiftningen ställer. Plattformen kommer att konstrueras så att den smidigt kan modifieras.

Leverantörerna inbjuds till ett marknadssamtal för två parter med syftet att utröna vilka lösningar marknaden erbjuder. Läs mer om temat här.

IKT-servicecenter Vimanas uppgift är att utveckla gemensamma, kostnadseffektiva IKT-tjänster och främja digitaliseringen. Vi producerar och erbjuder expert- och utvecklingstjänster och skaffar behövliga lösningar på marknaden och av samarbetspartner.