Suoraan sisältöön

Vimana fortsätter sin verksamhet och inväntar anvisningar av finansministeriet

Arbetet på Vimana fortsätter med bolagets projekt, och man inväntar närmare anvisningar av finansministeriet, som ansvarar för bolagets ägarstyrning, om modellen för bolagets fortsatta verksamhet.

”Vimana har grundats för att utveckla gemensamma, kostnadseffektiva IKT-tjänster och för att främja digitaliseringen tillsammans med regionerna. Det finns ett behov av denna uppgift, trots att beredningen av landskaps- och vårdreformen avbrutits”, säger verkställande direktör Kalle Toivonen.

Vimana vill försäkra sig om att beredningsarbetet som hittills utförts kommer att utnyttjas och att resultaten är tillgängliga även i fortsättningen.

Vi informerar närmare när det finns mer information att tillgå.