Suoraan sisältöön

Vimana bjuder in IT-leverantörer till marknadsdialog 6.2.2019

Vi bjuder in intresserade IT-leverantörer till ett evenemang för marknadsdialog 6.2.2019 kl. 9–11.

Vimana producerar och erbjuder landskapen expert- och utvecklingstjänster och skaffar behövliga lösningar på marknaden och hos samarbetspartner. Upphandlingsobjektet är ett kundhanteringsverktyg som stöder landskapens organiseringsverksamhet. Målet är att för landskapen skaffa en plattformslösning som gynnar kundinformationsresurserna i landskapens olika substanssystem så att servicevägarna för förvaltningskunder blir så smidiga och aktörsoberoende som möjligt.

Evenemanget arrangeras på adressen Energigatan 3, Helsingfors, i Technopolis Ruoholahti 2-lokalerna (konferensrum Vesterbacka). Anmäl dig till evenemanget senast 4.2.2019 kl. 12.00 per e-post till tapani.parviainen@vimana.fi.

En person/organisation kan delta i evenemanget. Det är också möjligt att delta via fjärranslutning och länken för deltagande ges efter anmälan. Frågor om mer information beaktas inte före evenemanget.

Märk väl att anmälan inte är en anbudsbegäran, utan det handlar om en inbjudan till en dialog i anslutning till preliminär utredning och marknadskartläggning. Underlåtenhet att svara på denna inbjudan hindrar inte deltagande i ett eventuellt anbudsförfarande och ett svar på inbjudan påverkar inte anbudsgivarens ställning i det egentliga anbudsförfarandet på något sätt.