Suoraan sisältöön

Upphandlingskalender

Sivu päivitetty 28.03.2019.

Vimanas konkurrensutsättningar och upphandlingar är en del av genomförandet av den digitala förändringen i landskapen. Vimanas konkurrensutsättningar publiceras i Hilma, och kalendern nedan är riktgivande. Vi använder det elektroniska systemet hanki.tarjouspalvelu.fi, för konkurrensutsättning. Via systemet fås anbudsförfrågningar och även anbuden lämnas via systemet. Anbudsgivarna ska registrera sig i tjänsten för att delta i Vimanas konkurrensutsättningar.