Suoraan sisältöön

Tjänster

Vimana Oy:s uppgift är att skapa gemensamma ICT-tjänster och utveckla den nationella digitaliseringen. Vi möjliggör digitaliserings- och grundläggande ICT-tjänster för våra kunder. Vi producerar tjänsterna nära kunden tillsammans med våra nätverk. Vårt mål är att erbjuda användarvänliga, pålitliga och trygga tjänster som är lätta att ta i bruk och som möjliggör kostnadseffektiv och resultatrik förnyelse av verksamheten. 

Vimanas projektportfölj består av olika serviceteman. Genomförandet av dessa har överenskommits inom finansministeriets ägarstyrning, ledningsgruppen i anslutning till projektportföljen för den digitala förändringen eller tillsammans med ministerierna eller andra statliga aktörer.

Experttjänster

Vinkki-serviceställe

Vimanas Vinkki-serviceställe erbjuder en tydlig kontaktpunkt hos Vimana för alla kontaktpersoner hos kunderna, på en servicenivå som avtalas tillsammans.

Juhani Vuorijärvi

Servicechef

Anskaffningstjänster

Vimana erbjuder sina kunder experttjänster i anslutning till offentliga anskaffningar, ICT-avtal och GDPR-frågor.

Anssi Virtanen

Upphandlingsdirektör
IKT-upphandlingar och konkurrensutsättningar

Stödtjänst för e-tjänster

Vimana erbjuder sina kunder stöd för ibruktagningen och användningen av Befolkningsregistercentralens (BRC) Suomi.fi-, certifikat- och befolkningsdatasystemtjänster. Målet för tjänsten är att främja digitaliseringen av kundernas egen kundservice och verksamhet samt att påskynda att BRC:s tjänster börjar användas mer.

Anu Lehtonen

Servicechef
Stödtjänst för landskapens e-tjänster


Redskap för ledning

Informationsledning

Projektets syfte är att ta fram innovativa och visuellt moderna digitala tjänster och arbetsredskap som lämpar sig på alla ledningsnivåer. Inom projektet planeras, utvecklas och genomförs ett tekniskt datapool-system och datalagring inklusive lösningar för rapportering-, analys och artificiell intelligens. Projektet har till uppgift att erbjuda en infrastruktur för informationsledning, inklusive applikationer.

Kundhantering

Syftet med projektet är att erbjuda en samfund-CRM-lösning, som erbjuder redskap för kundhanteringen inom samfundet. Vimanas mål är att producera centraliserade tjänster för kundhantering.


Informations- och kommunikationstekniska tjänster

Den digitala kommunikationsmiljön Viva

En gemensam digital kommunikations- och arbetsmiljö erbjuder kunderna gemensamma och sammanställda redskap som en enhetsoberoende molntjänst. Miljön omfattar redskap för kontoret, kommunikation och grupparbete.

Webbplatstjänst

Tjänsten stöder kunderna i förändringar och utveckling som gäller webbplatstjänster. Målet är att förnya webbplatstjänster, använda en hanteringsmodell för utveckling och att erbjuda plattformskapacitet och upphandlade resurser. Tjänsten stöder även integreringen av kunderna i Suomi.fi-servicedatalagret.

Kalle Lukkarla

Teknisk servicechef
Plattformstjänster


ICT-infrastrukturtjänster

Kapacitetstjänst

Vimanas kapacitetstjänst erbjuder maskinsal, kapacitet och drifttjänster för Vimanas tjänster och för kundernas bruk på ett datasäkert och effektivt sätt. Plattformstjänstens kapacitet är enligt avtalet en privat och/eller offentlig molntjänst.

Kalle Lukkarla

Teknisk servicechef
Plattformstjänster