Suoraan sisältöön

Tjänster

Vimana Oy har till uppgift att bygga upp landskapens framgång med hjälp av digitala tjänster. Vi möjliggör de digitaliserings- och grundläggande IKT-tjänster som landskapen behöver. Vi producerar tjänsterna nära kunden tillsammans med våra nätverk. Vårt mål är att erbjuda användarvänliga, pålitliga och trygga tjänster som är lätta att ta i bruk och som möjliggör landskapens start och en kostnadseffektiv, resultatrik förnyelse av verksamheten.

Vimanas projektportfölj består av olika serviceteman. Genomförandet av dessa har överenskommits i finansministeriets ägarstyrning, ledningsgruppen i anslutning till projektportföljen för den digitala förändringen eller ministerierna eller landskapen. För närvarande ligger fokus på de tjänster som måste grundas innan landskapen inleder sin verksamhet.

Rådgivning och juridiska experttjänster

Rådgivning och juridiska experttjänster

Vimana erbjuder beredarna i landskapen råd om IKT-avtal, upphandling och GDPR-ärenden samt experttjänster i juridiska frågor och leverantörshantering. Inom tjänsten utförs även centraliserade upphandlingar, vilka år 2018 omfattar en helhet som gäller IT-expertarrangemang och helhet som gäller terminalutrustning.

Anssi Virtanen

Upphandlingsdirektör
IKT-upphandlingar och konkurrensutsättningar

Viva-tjänster, teamarbetsmiljö

Viva-tjänster, teamarbetsmiljö

En gemensam digital kommunikations- och arbetsmiljö erbjuder landskapen gemensamma och sammanställda redskap som en enhetsoberoende molntjänst. Miljön omfattar redskap för kontoret, kommunikation och grupparbete.

Jani Nyström

Servicechef

Datanät och datakommunikationsarrangemang

Datanät och datakommunikationsarrangemang

Inom landskapen och när det gäller gemensamma tjänster genomförs datakommunikationsarrangemang som förenar nätverk och som används för kommunikation med kopplingskärnan. Detta kan även innefatta arrangemang som riktas mot maskinsal- och kapacitetstjänster.

Mika Nieminen

Projektledare
Datanät och datanätslösningar

Användar- och behörighetshantering

Användar- och behörighetshantering

Målet med en gemensam användarhantering är att erbjuda landskapen en färdig lösning för gemensam användar- och identitetshantering. Tjänsten byggs upp stegvis, först för nya gemensamma tjänster och senare för en större systemgrupp och samlade tjänster.

Teemu Pukarinen

Projektledare
Behörighetshantering

Ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem

Landskapen erbjuds ett ärendehanteringssystem som integreras med administrativa system. Lösningen erbjuder grundläggande funktioner för behandling och registrering av myndighetsärenden. Målet är ett upphandlat, centraliserat system med lokala databaser och tillhörande arkiveringslösning för långtidsförvaring.

Kimmo Vuotila

Projektledare
Ärendehanteringssystem

Landskapens e-tjänststöd

Landskapens e-tjänststöd

Syftet med tjänsten är att stödja införandet och användningen av Befolkningsregistercentralens Suomi.fi-serviceprodukter i landskapen i enlighet med en gemensam arkitektur. Målet är att stödet för Suomi.fi-serviceprodukterna ska främja digitaliseringen av landskapens egen kundtjänst och verksamhet samt påskynda att Befolkningsregistercentralens Suomi.fi-serviceprodukter börjar användas mer.

Anu Lehtonen

Servicechef
Suomi.fi-projektet

Webbplatstjänster

Webbplatstjänster

Tjänsten stöder landskapen i förändringar och utveckling som gäller webbplatstjänster. Målet är att förnya landskapens webbplatstjänster, använda en hanteringsmodell för utveckling och att erbjuda landskapen plattformskapacitet och upphandlade resurser. Tjänsten stöder även integreringen av landskapen i Suomi.fi-servicedatalagret.

Kalle Lukkarla

Teknisk servicechef

Statens system, användning och anslutningsytor

Statens system, användning och anslutningsytor

Systemen som blir kvar hos staten ligger på ministeriernas ansvar och under deras kontroll. Syftet är att ta fram ett förenklat anslutningssätt till statens system och användning av systemen i landskapen. Målet är att enskilda system inte ska behöva anslutas separat till varje landskap eller landskapsorganisation som använder dem.

Räddningsverkens Övervakningsapplikation

Räddningsverkens Övervakningsapplikation

Syftet med Övervakningsapplikationen är att erbjuda en lösning för hantering av räddningsverkens (18 st.) verksamhet. Som ett resultat fås ett nytt verktyg för planering och utförande av övervakningsväsendets arbete, arkivering och rapportering.

Matti Sipilä

Projektledare
Informationssystemet för räddningsväsendets övervakningsapplikation

Anordnarverktyg, informationsledning

Anordnarverktyg, informationsledning

Projektets syfte är att ta fram innovativa och visuellt moderna digitala tjänster och arbetsredskap som lämpar sig på alla ledningsnivåer i landskapet. Inom projektet planeras, utvecklas och genomförs ett tekniskt datapoolsystem och datalagring inklusive lösningar för rapportering-, analys och artificiell intelligens. Projektet har till uppgift att erbjuda landskapen en infrastruktur för informationsledning, inklusive applikationer.

Peter Soinu

Projektledare
Informationsledning och anordnarens verktyg

Anordnarverktyg, CRM

Anordnarverktyg, CRM

Syftet med Vimanas projekt Anordnarverktyg är att erbjuda landskapen en CRM-lösning som omfattar de verktyg som landskapen behöver för kundhantering. Vimanas mål är att producera centraliserade tjänster för kundhantering.

Tapani Parviainen

Projektledare

Anordnarverktyg, CRM

 

Plattformstjänst (preliminär utredning)

Plattformstjänst (preliminär utredning)

Vimanas plattformstjänst erbjuder maskinsal, kapacitet och drifttjänster för Vimanas tjänster och för landskapens bruk på ett datasäkert och effektivt sätt. Plattformstjänstens kapacitet är enligt avtalet en privat och/eller offentlig molntjänst.

Kalle Lukkarla

Teknisk servicechef

Service Desk

Service Desk

Vimanas Service Desk-tjänst erbjuder en tydlig kontaktpunkt hos Vimana för alla kontaktpersoner i landskapen, på en servicenivå som avtalas med landskapen.

Marko Laine

Produktionsdirektör