Suoraan sisältöön

SoteDigi Oy och Vimana Oy, som är statliga bolag med specialuppgifter, fusioneras till ett riksomfattande bolag 1.2.2020

Finanspolitiska ministerutskottet har förordat fusionen av SoteDigi Oy och Vimana Oy, som är statliga bolag med specialuppgifter, till ett riksomfattande bolag. Ärendet har behandlats och godkänts vid styrelsemöten och bolagsstämmor i vartdera bolaget. Ett avtal om affärsverksamhetsköpet gällande försäljningen av hela Vimana Oy:s affärsverksamhet till SoteDigi Oy har undertecknats 19.12.2019. Affärsverksamhetsköpet träder i kraft 1.2.2020, då Vimana Oy:s ägande- och besittningsrätt till affärsverksamheten övergår till SoteDigi Oy. SoteDigi Oy:s bolagsordning ändras så att det fusionerade bolagets bransch består av SoteDigi Oy:s och Vimana Oy:s branscher. Det bildas en ny riksomfattande aktör som genomför de uppgifter som bolagen för närvarande genomför och nya uppgifter som stödjer regeringsprogrammets mål. Bolagens uppdrag utarbetas för att uppfylla det nya regeringsprogrammets mål. Det riksomfattande bolagets specialuppgift i fortsättningen är att som en del av den offentliga sektorn i sin helhet utveckla nationella digitala lösningar som förbättrar social- och hälsovårdens, räddningsväsendets och andra branschers produktivitet och effektivitet. En annan specialuppgift är dessutom att tillhandahålla stöd för myndigheternas nationella e-tjänster samt främja IKT-integrationen och -kompabiliteten inom den offentliga förvaltningen. Bolaget främjar även ledning genom kunskap och genomförande av kundinriktade och kostnadseffektiva lösningar för att möjliggöra digitala fördelar i framtiden. Ytterligare information: Finanspolitiska ministerutskottet förordade fusionen mellan SoteDigi Oy och Vimana Oy till ett riksomfattande bolag Harri Hyvönen, SoteDigi Oy:s verkställande direktör, harri.hyvonen@sotedigi.fi Kalle Toivonen, Vimana Oy:s verkställande direktör, kalle.toivonen@vimana.fi