Suoraan sisältöön

Sammandrag över utlåtanden om utkastet till förordning om Vimana kan nu läsas

Ett sammandrag har utarbetats över utlåtanden om utkastet till förordning om Vimana. Det kan läsas i Statsrådets projektfönster.

I sammandraget sammanställs ändringsförslag, kompletteringar och kommentarer från dem som avgett utlåtanden. Beredningen av förordningen fortsätter vid finansministeriet. Förordningen kan utfärdas efter att landskapslagstiftningen trätt i kraft.

Begäran om utlåtande gällde ett utkast till förordning, där Landskapens IKT-servicecenter Vimana Oy:s uppgifter och de tjänster som omfattas av användningsskyldigheten fastställs. Remissbehandlingen genomfördes i oktober 2018 och sammanlagt 45 utlåtanden gavs.

Källa: Alueuudistus.fi