Suoraan sisältöön

Saara Kujansuu blir HR-chef på Vimana


Landskapens IKT-servicecenter Vimana Oy har utnämnt Saara Kujansuu till HR-chef med början 1.4.2019. Hon börjar i tjänsten från att ha arbetat som konsultchef på ManpowerGroup.

Kujansuu har under de sju senaste åren arbetat med mångsidiga personaladministrationsuppgifter på Manpower och på senare år särskilt fokuserat på rekryteringar, livcykelhantering för anställningsförhållanden och HR-konsulttjänster. Till utbildningen är hon ekonomie magister.

Befattningen som HR-chef är ny på Vimana och utgör samtidigt en del av Vimanas ledningsgrupp. Bolagets verkställande direktör Kalle Toivonen poängterar att duktiga människor skapar resultat, och därför satsar Vimana på ett bra arbetsklimat och en bra arbetskultur.

”Vi vill skilja oss från mängden som en modern IKT-aktör och en fantastisk arbetsplats, där människor mår bra och kan utveckla sin kompetens utöver att de gör betydelsefulla saker. Saara har en nyckelroll i att fördomsfritt driva dessa frågor. Vimana är en unik aktör bland IKT-företag och vi har goda möjligheter att bygga upp vår identitet och vårt sätt att attrahera spetskompetensen i branschen”, säger Toivonen.

Mer information:

Kalle Toivonen, kalle.toivonen@vimana.fi

Landskapens IKT-servicecenter Vimana Oy bygger upp landskapens framgång med hjälp av digitala tjänster. Bolaget erbjuder landskapen gemensamma expert- och utvecklingstjänster och skaffar behövliga IKT-lösningar på marknaden och hos samarbetspartner. Vimana är ett statsägt aktiebolag som grundades sommaren 2017 och verkar under finansministeriets styrning. När landskapsreformen träder i kraft kommer 90 procent av Vimana att ägas av landskapen. I bolaget arbetar 32 experter.