Suoraan sisältöön

Strategi och värderingar

Vimana har till uppgift att bygga upp landskapens framgång med hjälp av digitala tjänster.​

  • Vi möjliggör de digitaliserings- och grundläggande IKT-tjänster som landskapen behöver.​
  • Vi producerar tjänsterna nära kunden tillsammans med våra nätverk​
  • Våra tjänster är användarvänliga, pålitliga, trygga och lätta att ta i bruk.​
  • Våra tjänster möjliggör landskapens start och en kostnadseffektiv, resultatrik förnyelse av verksamheten.

Vår vision är landskap som når framgång med hjälp av digitala tjänster.

Bolagets verksamhet styrs av fyra värderingar:

  • Tillsammans med kunderna
  • Ansvarsfullt och professionellt
  • Enkelt och modigt förnyande
  • På en bra arbetsplats
Visualisering av Vimanas värderingar. Bilden har tagits fram på personalens workshopdag 13.12.2018.