Suoraan sisältöön

Strategi och värderingar

Mission

​ Vimana’s funktion är att utveckla gemensamma, kostnadseffektiva IKT-tjänster och för att främja digitaliseringen tillsammans med regionerna. Vi producerar och erbjuder expert- och utvecklingstjänster och skaffar behövliga lösningar på marknaden och av samarbetspartner.

  • Vi möjliggör de digitaliserings- och grundläggande IKT-tjänster som våra kunder behöver.​
  • Vi producerar tjänsterna nära kunden tillsammans med våra nätverk​
  • Våra tjänster är användarvänliga, pålitliga, trygga och lätta att ta i bruk.​
  • Våra tjänster möjliggör en kostnadseffektiv, resultatrik förnyelse av verksamheten.

Värderingar

Bolagets verksamhet styrs av fyra värderingar:

  • Tillsammans med kunderna
  • Ansvarsfullt och professionellt
  • Enkelt och modigt förnyande
  • På en bra arbetsplats