Suoraan sisältöön

Organisation

Vimana är ett statsägt bolag som verkar under Finansministeriets styrning. Vimanas styrelse styr och övervakar Vimanas verksamhet. Kunddelegationen stöder kundstyrningen och erbjuder en omfattande syn på utvecklingen av Vimanas verksamhet.

Ledningsgrupp

Du hittar medlemmarna i Vimanas ledningsgrupp i kontaktuppgifterna.

Styrelse

I Styrelsens verksamhet iakttas Vimana Oy:s bolagsordning, statsrådets principbeslut om statens ägarpolitik, finanspolitiska ministerutskottets ställningstagande om belöning och gällande lagstiftning. Styrelsens verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2006/624), övrig lagstiftning samt myndigheters föreskrifter, anvisningar och rekommendationer.

Styrelseledamöter:

 • Mirjami Laitinen, beskattningsråd (FM) (ordförande)
 • Tiina Pesonen, informationsdirektör (SHM)
 • Harri Eskola, utvecklingsdirektör (Business Finland)
 • Pertti Mäkelä, direktör (HUS informationsförvaltning)
 • Tapio Niskanen, senior partner (Nexec Oy).

Kunddelegation

”Det är nödvändigt för bolaget och utvecklingen av dess tjänster att landskapens sakkunskap och styrning blir hörda!”

Samarbetet har en heltäckande syn på verksamheten och dess utveckling. Enligt 7 § i bolagsordningen har bolaget en kunddelegation. Bolagsstämman beslutar om antalet medlemmar i kunddelegationen och utser medlemmarna. Bolagets verksamhetsperiod är ett räkenskapsår. Mandattiden för medlemmar i kunddelegationen är två på varandra följande räkenskapsår så, att hälften av kunddelegationens medlemmar står i tur att avgå varje år.

Kunddelegationen behandlar bl.a. följande ärenden:

 • utvecklingsriktningar för servicecentrets verksamhet och verksamhetslinjer;
 • tjänsteutvecklingsplaner och andra ärenden som gäller utveckling av tjänster;
 • ärenden som gäller kvaliteten på tjänsterna och kundnöjdhet;
 • avgifter som tas ut för tjänsterna och ärenden som gäller prissättningsmodeller;
 • kostnadsstrukturen som ligger till grund för hur priserna bildas och kostnadsutveckling;
 • andra motsvarande ärenden i anslutning till servicecentrets verksamhet, vilka har en större betydelse för produktion, utveckling eller användning av tjänsterna än för enskilda kunder;
 • kunddelegationen utarbetar mål och en plan för sin verksamhet;
 • kunddelegationen gör initiativ i anslutning till sina uppgifter;

Medlemmar i kunddelegationen

Landskap Medlem Suppleant
Södra Karelen Toni Suihko, informationsförvaltningsdirektör (ordförande) Ingen suppleant
Södra Österbotten Ari Pätsi, informationsförvaltningsdirektör Timo Lilja, chefsplanerare, informationsförvaltning
Södra Savolax Merja Ikäheimonen, informationsförvaltningsdirektör Pekka Häkkinen, överdirektör
Kajanaland Jari Väisänen, informationsförvaltningsdirektör Ville Turunen, planeringschef
Egentliga Tavastland Johanna Tulander-Välkki, projektledare Sirpa Numari, IKT-arkitekt
Mellersta Österbotten Mika Kivelä, informationsförvaltningsdirektör Jukka Kangasvieri, räddningschef
Mellersta Finland Juha Romula, överinspektör Kari Luostarinen, utvecklingsdirektör
Kymmenedalen Tarja Nousiainen, projektledare Jussi Lehtinen, förändringsdirektör
Lappland Sirpa Hakamaa, IKT-koordinator Mikko Päkkilä, informationsförvaltningsdirektör
Birkaland Rami Nurmi, projektledare Tuire Sannisto, överläkare
Österbotten Mari Lintula, IT-direktör Matias Forsen, informationsförvaltningsdirektör
Norra Karelen Juuso Ojasalo, IKT-sakkunnig Tiina Soininen, analytiker
Norra Österbotten Pekka Kantola, projektledare Marko Niskala, projektledare
Norra Savolax Tarja Miettinen, förändringsdirektör, social- och hälsovård Toni Auvinen, digital direktör
Päijänne-Tavastland Arja-Tuulikki Wilén, projektledare Ville Majala, projektkoordinator
Satakunta Arttu Perttula, IKT-sakkunnig Taina Kilpeläinen, systemsakkunnig
Nyland Arja Rantanen, IKT-projektdirektör (vice ordförande) Mikko Rotonen, IKT-projektdirektör
Egentliga Finland Matti Franck, informationsförvaltningsdirektör Antti Parpo, förändringsdirektör
Finansministeriet Vesa Lipponen, konsultativ tjänsteman Sanna Vähänen, specialsakkunnig