Suoraan sisältöön

Organisation

Vimana är ett statsägt bolag som verkar under Finansministeriets styrning. Vimanas styrelse styr och övervakar Vimanas verksamhet.

Ledningsgrupp

Du hittar medlemmarna i Vimanas ledningsgrupp i kontaktuppgifterna.

Styrelse

I Styrelsens verksamhet iakttas Vimana Oy:s bolagsordning, statsrådets principbeslut om statens ägarpolitik, finanspolitiska ministerutskottets ställningstagande om belöning och gällande lagstiftning. Styrelsens verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2006/624), övrig lagstiftning samt myndigheters föreskrifter, anvisningar och rekommendationer.

Styrelseledamöter:

  • Mirjami Laitinen, beskattningsråd (FM) (ordförande)
  • Tiina Pesonen, EM
  • Harri Eskola, utvecklingsdirektör (Business Finland)
  • Pertti Mäkelä, direktör (HUS informationsförvaltning)
  • Tapio Niskanen, senior partner (Nexec Oy).