Suoraan sisältöön

Om oss

Lediga platser

Landskapens IKT-servicecenter Vimana producerar och erbjuder landskapen gemensamma expert- och utvecklingstjänster och skaffar behövliga lösningar på marknaden och av samarbetspartner. Vimanas verksamhetslokaler finns i Helsingfors, men personalen arbetar på flera olika ställen. Bolaget grundades i juli 2017.

Vår uppgift är att

  • Utveckla och producera lösningar baserade på digitalisering och IKT-tjänster, vilka stöder en förbättring av kundernas produktivitet och effektivitet samt möjliggör utvecklande tjänster och helt nya tjänster.
  • Verka som en icke-vinstdriven organisation som ägs av landskapen staten och som möjliggör direktupphandling av tjänster för ägarna. Vid upphandling av tjänster använder servicecentret de skalfördelar som ägarna möjliggör och verkar samtidigt som en inköpscentral

Vårt mål är att

  • skapa besparingar
  • harmonisera verksamhetssätt och
  • erbjuda den bästa kompetensen till samtliga landskaps förfogande och
  • säkerställa en jämn servicekvalitet i alla landskap.

Planeringen har gjorts tillsammans med ett omfattande, rikstäckande expertnätverk. Uppbyggnaden av verksamheter och tjänster fortsätter i samarbete med expertnätverket och kunddelegationen genom att planera alternativ, där landskapen kan besluta om bolagets framtid och uppgifter. Finansministeriets förordning utfärdas om uppgifterna och användningsskyldigheten.

Se våra presentationer på SlideShare.