Suoraan sisältöön

Om oss

Lediga platser

Landskapens IKT-servicecenter Vimana producerar och erbjuder landskapen gemensamma expert- och utvecklingstjänster och skaffar behövliga lösningar på marknaden och av samarbetspartner. Vimanas verksamhetslokaler finns i Helsingfors, men personalen arbetar på flera olika ställen. Bolaget grundades i juli 2017.

Vår uppgift är att

 • Utveckla och producera lösningar baserade på digitalisering och IKT-tjänster, vilka stöder en förbättring av kundernas produktivitet och effektivitet samt möjliggör utvecklande tjänster och helt nya tjänster.
 • Verka som en icke-vinstdriven organisation som ägs av landskapen staten och som möjliggör direktupphandling av tjänster för ägarna. Vid upphandling av tjänster använder servicecentret de skalfördelar som ägarna möjliggör och verkar samtidigt som en inköpscentral

Vårt mål är att

 • skapa besparingar
 • harmonisera verksamhetssätt och
 • erbjuda den bästa kompetensen till samtliga landskaps förfogande och
 • säkerställa en jämn servicekvalitet i alla landskap.

Planeringen har gjorts tillsammans med ett omfattande, rikstäckande expertnätverk. Uppbyggnaden av verksamheter och tjänster fortsätter i samarbete med expertnätverket och kunddelegationen genom att planera alternativ, där landskapen kan besluta om bolagets framtid och uppgifter. Finansministeriets förordning utfärdas om uppgifterna och användningsskyldigheten.

Styrelse

I Styrelsens verksamhet iakttas Vimana Oy:s bolagsordning, statsrådets principbeslut om statens ägarpolitik, finanspolitiska ministerutskottets ställningstagande om belöning och gällande lagstiftning. Styrelsens verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2006/624), övrig lagstiftning samt myndigheters föreskrifter, anvisningar och rekommendationer.

Styrelseledamöter:

Mirjami Laitinen, beskattningsråd (FM), styrelseordförande Tiina Pesonen, informationsdirektör (SHM) Harri Eskola, utvecklingsdirektör (Business Finland), Anna-Mari Ahonen, landskapsdirektör (Tavastland), Pertti Mäkelä, direktör (HUS informationsförvaltning) Juhani Heikka, ansvarig IKT-beredare, (Norra Österbotten) och Tapio Niskanen, senior partner (Nexec Oy).

Kunddelegation

”Det är nödvändigt för bolaget och utvecklingen av dess tjänster att landskapens sakkunskap och styrning blir hörda!”

Samarbetet har en heltäckande syn på verksamheten och dess utveckling. Enligt 7 § i bolagsordningen har bolaget en kunddelegation. Bolagsstämman beslutar om antalet medlemmar i kunddelegationen och utser medlemmarna. Bolagets verksamhetsperiod är ett räkenskapsår. Mandattiden för medlemmar i kunddelegationen är två på varandra följande räkenskapsperioder så, att hälften av kunddelegationens medlemmar står i tur att avgå varje år.

Kunddelegationen behandlar bl.a. följande ärenden:

 • utvecklingsriktningar för servicecentrets verksamhet och verksamhetslinjer;
 • tjänsteutvecklingsplaner och andra ärenden som gäller utveckling av tjänster;
 • ärenden som gäller kvaliteten på tjänsterna och kundnöjdhet;
 • avgifter som tas ut för tjänsterna och ärenden som gäller prissättningsmodeller;
 • kostnadsstrukturen som ligger till grund för hur priserna bildas och kostnadsutveckling;
 • andra motsvarande ärenden i anslutning till servicecentrets verksamhet, vilka har en större betydelse för produktion, utveckling eller användning av tjänsterna än för enskilda kunder;
 • kunddelegationen utarbetar mål och en plan för sin verksamhet;
 • kunddelegationen gör initiativ i anslutning till sina uppgifter;

Medlemmar i kunddelegationen 

Maakunta Jäsen Varajäsen
Etelä-Karjala Toni Suihko, tietohallintojohtaja (puheenjohtaja) Aija Tuimala, muutosjohtaja
Etelä-Pohjanmaa Ari Pätsi, tietohallintojohtaja Timo Lilja, pääsuunnittelija, tietohallinto
Etelä-Savo Merja Ikäheimonen, tietohallintojohtaja Pekka Häkkinen, ylijohtaja
Kainuu Jari Väisänen, tietohallintojohtaja Ville Turunen, suunnittelupäällikkö
Kanta-Häme Johanna Tulander-Välkki, projektipäällikkö Sirpa Numari, ICT-arkkitehti
Keski-Pohjanmaa Mika Kivelä, tietohallintojohtaja Jukka Kangasvieri, pelastuspäällikkö
Keski-Suomi Juha Romula, ylitarkastaja Kari Luostarinen, kehittämisjohtaja
Kymenlaakso Tarja Nousiainen, projektipäällikkö Jussi Lehtinen, muutosjohtaja
Lappi Sirpa Hakamaa, ICT-koordinaattori Mikko Päkkilä, tietohallintojohtaja
Pirkanmaa Rami Nurmi, projektipäällikkö Tuire Sannisto, ylilääkäri
Pohjanmaa Mari Lintula, IT-johtaja Matias Forsen, tietohallintojohtaja
Pohjois-Karjala Juuso Ojasalo, ICT-asiantuntija Tiina Soininen, analyytikko
Pohjois-Pohjanmaa Pekka Kantola, projektipäällikkö Marko Niskala, projektipäällikkö
Pohjois-Savo Tarja Miettinen, sote-muutosjohtaja Toni Auvinen, digijohtaja
Päijät-Häme Arja-Tuulikki Wilén, projektipäällikkö Ville Majala, projektikoordinaattori
Satakunta Arttu Perttula, ICT-asiantuntija Taina Kilpeläinen, järjestelmäasiantuntija
Uusimaa Arja Rantanen, ICT-hankejohtaja, (varapuheenjohtaja) Mikko Rotonen, ICT-hankejohtaja
Varsinais-Suomi Tapio Järvenpää, tietohallintojohtaja Antti Parpo, muutosjohtaja
Valtionvarainministeriö Vesa Lipponen, neuvotteleva virkamies Sanna Vähänen, erityisasiantuntija

 

 

Se våra presentationer på SlideShare.