Suoraan sisältöön

Mari Fallström blir projektdirektör på Vimana

Landskapens IKT-servicecenter Vimana on har utnämnt DI Mari Fallström till projektdirektör på Vimana från och med 14.1.2019. Fallström har tidigare arbetat som biträdande direktör för informationsförvaltningen på Statskontoret, en uppgift som ingår i finansministeriets personalrotation.

Fallström har en gedigen erfarenhet av ledning av IT-administrationsprojekt inom den offentliga sektorn, IKT-serviceproduktion, utveckling och produktifiering av tjänster samt arbete i ledningsgrupper och chefsarbete. Hon har tidigare arbetat i uppgifter på lednings- och chefsnivå på bl.a. Statskontoret, Statens IT-servicecenter och Statens informations- och kommunikationsteknikcenter Valtori. Sedan maj 2018 har Fallström arbetat som biträdande direktör för informationsförvaltningen på Statskontoret, en uppgift som ingår i finansministeriets personalrotation. På finansministeriet arbetar Fallström som specialsakkunnig på avdelningen Offentliga förvaltningens ICT.

”Mari kommer till Vimana med gedigna prov på projekt- och IKT-ledarskap och en omfattande erfarenhet från den offentliga sektorn. Hon kompletterar bolagets ledningsgrupp på ett lysande sätt och kommer med den kunskap som behövs för att skapa framtidens digitalisering och landets största IKT-servicecenter när det gäller antalet användare”, säger Kalle Toivonen, verkställande direktör på Vimana.

Vimanas projektportfölj består av projekt som syftar till att utveckla och producera tjänster baserade på digitalisering och IKT-tjänster för de kommande landskapen. Exempel på lösningar som tas fram är gemensamma datanätverk och datakommunikationslösningar, användar- och behörighetshantering samt anordnarverktyg som behövs för ledning genom information och kundhantering.

Uppgiften som projektdirektör på Vimana ansöktes av 104 sökande.

Mer information:
Kalle Toivonen, kalle.toivonen@vimana.fi

Landskapens IKT-servicecenter Vimana Oy bygger upp landskapens framgång med hjälp av digitala tjänster. Bolaget erbjuder landskapen gemensamma expert- och utvecklingstjänster och skaffar behövliga IKT-lösningar på marknaden och av samarbetspartner. Vimana är ett statsägt aktiebolag som grundades sommaren 2017 och verkar under finansministeriets styrning. När landskapsreformen träder i kraft kommer 90 procent av Vimana att ägas av landskapen. I bolaget arbetar 32 experter.