Suoraan sisältöön

Jurist Miikka Timonen främjar dataskyddsrutiner genom sitt arbete

Miikka Timonen började arbeta som jurist och dataskyddsombud på Vimanas Helsingforskontor i maj 2018. Tidigare arbetade han som företagsjurist på ett programvaruföretag.

Vad har du uppnått i ditt arbete under den senaste tiden?
Jag har utarbetat avtalsmallar för upphandling för Vimana. Utöver det har jag utvecklat rutiner och kompetens gällande Vimanas dataskydd. Det mest minnesvärda på senare tid är dataskyddsövningen Taisto 18, som arrangerades av Finansministeriet och var mycket lärorik. Under övningen tränade vi handlingsmodeller som behövs vid dataskyddskränkningar.

Vad är mest krävande i ditt arbete?
Det absolut mest krävande i mitt arbete är vår verksamhetsmiljö. Osäkerheten i lagstiftningen orsakar en mängd olika utmaningar i vårt arbete.

Hur skulle du vilja utveckla dig själv? 
Det finns så mycket som jag skulle vilja lära mig mer om… På senare tid har jag dock mest tänkt på att jag vill utveckla mitt kunnande om den kommande informationshanteringslagen.

Vilken betydelse har ditt ansvarsområde för landskapen/landskapsreformen? 
För närvarande producerar jag gratis dataskyddsrådgivning för beredarna i landskapen, och tjänsten har varit mycket efterfrågad. I dataskyddsrådgivningen på Vimana hjälper vi landskapsberedarna i deras avtal om hantering av personuppgifter och erbjuder utbildning om ämnet.

Jag anser att en del av mitt ansvar är att säkerställa att de gemensamma tjänster som produceras för landskapen är informationssäkra och att bestämmelser om dataskydd iakttas i dem. Å andra sidan ansvarar jag för att skapa hållbara avtalsmallar för våra upphandlingar.

Vad gör du på fritiden? 
Jag tillbringar mycket fritid med min fru och vår hund i motionsspåret eller på vandringar. När jag är ute i naturen har jag ofta kameran med mig, fotografering är ett av mina intressen. När tidtabellerna tillåter det fungerar jag även som medlare vid brott och tvister, ett mycket givande frivilligarbete.

Vad är ditt motto? 
Hackers don’t cause breaches. People do.