Suoraan sisältöön

Det första Makufi-seminariet skapade en gemensam syn på landskapens kommande nättjänster

Samarbetet i användargemenskapen i projektet Makufi, som under Vimanas ledning bereder en gemensam webbplatsmall för landskapen, startade med ett seminarium på ämbetshuset i Berghäll. I seminariet deltog över 60 landskapsberedare antingen på plats eller via fjärranslutning. Under seminariet skapades en gemensam syn på hur Makufi-samarbetet hjälper beredarna i landskapen i att skapa de kommande nättjänsterna.

I Makufi-projektet skapas en webbplatsmall för landskapen i samarbete med olika delaktiga parter. I mars–juni har projektgruppen, bestående av representanter för spetslandskapen Mellersta Finland, Norra Karelen, Nyland, Egentliga Finland och från början av juni även Birkaland, koncentrerat sig på bestämning av de allmänna riktlinjerna för webbplatskonceptet. På seminariet presenterades projektgruppens resultat för första gången för en användargemenskap bestående av representanter för de övriga landskapen. Målet är att ta fram en webbplatsmall som är gemensam för alla landskap, på vilken respektive landskap kan bygga upp sitt eget innehåll.

”För närvarande siktar projektet mot en webbplatsmall, men i fortsättningen kan man också besluta separat om utvecklingsprojekt. Med en gemensam Makufi-verksamhetsmodell säkerställer vi att utvecklingsarbetet görs effektivt och gynnar alla”, säger Tiina Nikmo, projektledare på Vimana.

Seminariet bestod av fem presentationer och det hade även reserverats tid för grupparbeten och diskussion. Se stämningar på fotona eller på Twitter med hashtaggen #Makufi och ladda ned talarnas presentationer nedan.

”Vi skapar en modern nättjänst för 2020-talet för alla invånare i landskapen”, lovar Makufi-projektgruppens ordförande Anju Asunta och projektledare Tiina Nikmo.
Kommunförbundets Mikko Malmgren presenterade kommunernas Kunta.fi-verksamhetsmodell som även landskapen kan använda för att hämta goda exempel. Modellen styr kommunerna till ett nära samarbete och utnyttjande av de bästa lösningarna. Kunta.fi utnyttjar det öppna källkodssystemet Drupal som erbjuder en utmärkt grund även för Makufi-projektets Drupal-genomförande.
Lauri Impivaara från Norra Karelens IT-center berättade om webbplatsmallen som genomförts i landskapet Norra Karelen. I Norra Karelen har den gemensamma webbplatsmallen genomförts med den Liferays öppna källkoden, och på den skapas nu även Makufi-applikationen. ”Tack vare webbplatsmallen finns allting färdigt under motorhuven och kunden kan fortsätta arbetet.”
Vad väntar sig invånarna i landskapen av landskapens nättjänster? Organisationen för Egentliga Finlands vård- och landskapsreform Kimpassa – Allihopa har redan hunnit genomföra en enkät om frågan, och Jessica Ålgars-Åkerholm presenterade resultaten. Av de 800 personer som besvarade enkäten valde 77 % användningen av digitala kanaler som ett tilltalande sätt att uträtta ärenden. I ordmolnet finns tankar från invånarna i Egentliga Finland om lyckade e-tjänster.
Grupparbetena behandlade grupperingen av tjänster och målgruppsindelningen i landskapens kommande webbplatser. Grupparbetsresultaten kommer att utnyttjas när de följande Makufi-prototyperna skapas. Foto: @LapinMaakunta-Twitter-kontot.

Ta del av seminariematerialen:

Läs även: