Suoraan sisältöön

Dataskyddsmeddelande


Dina uppgifter, ditt val.

 

Detta dataskyddsmeddelande tillämpas på alla Vimanas internetsidor och tjänster som Vimana erbjuder. Syftet med dataskyddsmeddelandet är att beskriva vår dataskyddspraxis så detaljerat och tydligt som möjligt. När vi använder termerna ”personuppgift” eller ”uppgift som riktas mot integritet” avser vi en uppgift som identifierar dig. Som identifierande uppgifter anses följande: ditt namn, din e-postadress, din postadress, ditt telefonnummer, din organisation, webbplatsbesök, beställningar av nyhetsbrev eller vilken annan uppgift som helst som kan identifiera dig. Om uppgiften inte innehåller något som identifierar personen, anses uppgiften inte vara en personuppgift.

Vi uppdaterar denna dataskyddsbeskrivning regelbundet för att dataskyddsmeddelandet ska vara aktuellt med hänsyn till våra rutiner.

Vad är Vimana?

Landskapens IKT-servicecenter Vimana Oy är ett statligt bolag som grundades i juli 2017. Bolaget producerar och erbjuder landskapen gemensamma expert- och utvecklingstjänster och skaffar behövliga lösningar på marknaden och av samarbetspartner. Företagets verksamhetslokaler finns i Helsingfors, men personalen arbetar på flera olika ställen.

Vimanas huvudsakliga mål är att skapa besparingar, harmonisera verksamhetssätt och säkerställa en jämn servicekvalitet i alla landskap genom att utveckla och producera lösningar baserade på digitalisering och IKT-tjänster. Du kan läsa mer om oss här.

Våra allmänna dataskyddsrutiner

Nivån på datasäkerheten och dataskyddet
Vimana iakttar tillämplig dataskyddslagstiftning i all sin verksamhet och vi använder ett effektivt dataskydd som förutsätts i statens VAHTI-anvisningar i vår verksamhet.

Varifrån samlar vi in uppgifter om dig?
Endast du kan lämna uppgifter om dig till oss. Vi behandlar dina uppgifter endast i enlighet med det samtycke som du gett.  Du kan lämna dina personuppgifter till oss till exempel genom att fylla i en kontaktblankett eller beställa ett nyhetsbrev.

Vilka uppgifter om dig samlar vi in och hur samlar vi in dem?
För det första används dina personuppgifterför att erbjuda dig tjänster som du bett, för att administrera och underhålla relationer mellan dig och oss och för att säkerställa att vi kan tillgodose dina rättigheter. Om du har gett ditt samtycke, använder vi även dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Cookies. Vi förbättrar vår tjänst och din webbplatserfarenhet med hjälp av cookies. Genom att följa upp och analysera hur vår webbplats används kan vi förbättra och utveckla bättre tjänster för dig och alla våra användare. Baserat på de analyserade resultaten av funktionerna (vilka länkar du klickar på, vilka ämnen du är intresserad av osv.) kan vi skapa och upprätthålla den bästa besöksupplevelsen. Läs mer om vår cookiepolicy.
  • Vi använder dina kontaktuppgifter för att svara på stödförfrågningar eller kontaktförfrågningar som du gjort.
  • Kommunikation. Vi använder dina kontaktuppgifter för att ge dig uppgifter som du begärt samt uppgifter som vi är skyldiga att meddela dig (t.ex. ändringar i våra rutiner på grund av lagstiftningen eller meddelanden om datasäkerhetsproblem som framkommit).
  • Marknadskommunikation. Om du har beställt Vimana Oy:s nyhetsbrev, kan vi skicka dig nyhetsbrev och information om våra tjänster. Nyhetsbrevet presenterar vår verksamhet och berättar om våra tjänster.

Utlämning av uppgifter
Vimana Oy lämnar inte ut uppgifter regelmässigt.

Uppgifter lämnas ut till dem som begär uppgifter i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Uppgifterna och handlingarna är offentliga, om de inte uttryckligen har genom lag har föreskrivits att vara sekretessbelagda.

Lagring och regelmässig borttagning av uppgifter
Säkerhetskopiering och återställning av uppgifter: vi skyddar dina uppgifter genom att göra säkerhetskopior, med hjälp av vilka vi kan återställa uppgifter som kan försvinna vid en katastrof eller ett dataintrång. På detta sätt säkerställer vi att personuppgifterna bevaras på tillbörligt sätt.

Radering av personuppgifter: Vi raderar personuppgifterna genast när de inte längre behövs för det ändamål för vilket de insamlades eller i övrigt behandlades. Till exempel raderas beställningar av nyhetsbrev när beställaren annullerar beställningen av nyhetsbrevet.

Hur använder vi uppgifter som insamlats om dig?
Vimana Oy fattar inga beslut som är baserade på automatiskt beslutsfattande och utför ingen profilering som utifrån behandlade personuppgifter.

Vi kan profilera målgrupper för vår kommunikation genom att fråga dem om de är representanter för landskapen eller inte. Denna uppgift är frivillig och vi använder uppgiften för att bättre rikta vårt innehåll. Vi fattar inga beslut som påverkar individens rättigheter eller friheter utifrån profileringen.

Din rätt att bestämma över dina uppgifter
När det gäller dina personuppgifter har du alltid vissa rättigheter avseende dem.

För det första har du rätt att veta vilka personuppgifter som vi samlat in om dig.

För det andra har du rätt att be att uppgifter som du anser att är felaktiga ska rättas, om sådana finns.

För det tredje har du även rätt att be om en kopia av personuppgifterna eller be oss att ta bort dina uppgifter, om vi inte längre har behövliga eller motiverade anledningar att använda dem. Trots kravet att begränsa behandlingen eller kravet att ta bort uppgifterna behandlar vi dina personuppgifter, om det finns en synnerligen viktig och motiverad anledning eller en laglig skyldighet att behandla dem.

För det fjärde har du även rätt att göra invändningar och begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Du an göra invändningar mot nödvändigheten i personuppgifterna som vi samlat in, om du anser att uppgifterna som vi insamlat inte är behövliga för att erhålla tjänsten (t.ex. om vi frågade efter uppgifter om dina familjeförhållanden i samband med beställning av nyhetsbrev, skulle du kunna ifrågasätta om frågan är nödvändig när det gäller beställningen).

Hur kan du utöva dina rättigheter?
Du kan utöva dina ovan nämnda rättigheter när som helt genom att skicka ett e-postmeddelande till tietosuoja@vimana.fi.

Om du inte är nöjd med vår dataskyddspraxis, kan du skicka oss ett klagomål eller en anmärkning om detta. Vi kontrollerar och utreder ditt klagomål och svarar dig så snabbt som möjligt.

Vi vill påminna att du även har full rätt att kontakta dataskyddsmyndigheten och fråga om råd.

Läs mer om vår dataskyddspraxis i särskilda situationer, som arbetssökning och telefonservice.

Vimanas intressegruppsregister

Vimana har ett intressegruppsregister, och du kan läsa dataskyddsbeskrivningen för registret här: intressegruppsregisters (CRM) dataskyddsbeskrivning (pdf).