Suoraan sisältöön

Nyheter

Från idé till praktik – slutrapport för landskapens informationsledningsprojekt publicerad

Slutrapporten för Vimanas projekt för landskapens informationsledning (MaTi) har publicerats. I slutrapporten beskrivs lösningar som tagits fram under MaTi-projektet för landskapsanordnarnas (MAKU) informationsbehov och som innehåller andra funktioner än sådana som används inom social- och hälsovården. Rapporten består av två delar: projektet slutrapport och MAKU-arbetsgruppens inlägg. Fokus på landskapsanordnarnas informationsbehov I arbetet med datamodeller inom […]

Läs mera "Från idé till praktik – slutrapport för landskapens informationsledningsprojekt publicerad"
Vimanas styrelse fortsätter med fem medlemmar

Vimana Oy har valt styrelse för den nya verksamhetsperioden. Beskattningsråd Mirjami Laitinen fortsätter som ordförande för styrelsen och EM Tiina Pesonen som vice ordförande. Som medlemmar fortsätter Harri Eskola, utvecklingsdirektör för Business Finland, Pertti Mäkelä, direktör för HUS IT-förvaltning och Tapio Niskanen, senior partner, Nexec Oy. Sammansättningen i styrelsen minskade med två personer när Anna-Mari […]

Läs mera "Vimanas styrelse fortsätter med fem medlemmar"
Beredningen av Vimanas handlingsdirektiv startade

Beredningen av Vimanas handlingsdirektiv har inletts. Syftet med handlingsdirektivet är att fastställa riktningen för bolagets verksamhet tills dess att regeringen som bildas efter riksdagsvalet har inlett sin verksamhet och ger närmare riktlinjer för fortsättningen. Ansvarig för beredningen av handlingsdirektivet är finansministeriet, som också ansvarar för Vimanas ägarstyrning. Handlingsdirektivet bereds till Vimanas följande bolagsstämma 25.4.2019, där […]

Läs mera "Beredningen av Vimanas handlingsdirektiv startade"
Vimana fortsätter sin verksamhet och inväntar anvisningar av finansministeriet

Arbetet på Vimana fortsätter med bolagets projekt, och man inväntar närmare anvisningar av finansministeriet, som ansvarar för bolagets ägarstyrning, om modellen för bolagets fortsatta verksamhet. ”Vimana har grundats för att utveckla gemensamma, kostnadseffektiva IKT-tjänster och för att främja digitaliseringen tillsammans med regionerna. Det finns ett behov av denna uppgift, trots att beredningen av landskaps- och […]

Läs mera "Vimana fortsätter sin verksamhet och inväntar anvisningar av finansministeriet"
Sammandrag över utlåtanden om utkastet till förordning om Vimana kan nu läsas

Ett sammandrag har utarbetats över utlåtanden om utkastet till förordning om Vimana. Det kan läsas i Statsrådets projektfönster. I sammandraget sammanställs ändringsförslag, kompletteringar och kommentarer från dem som avgett utlåtanden. Beredningen av förordningen fortsätter vid finansministeriet. Förordningen kan utfärdas efter att landskapslagstiftningen trätt i kraft. Begäran om utlåtande gällde ett utkast till förordning, där Landskapens […]

Läs mera "Sammandrag över utlåtanden om utkastet till förordning om Vimana kan nu läsas"
Jurist Miikka Timonen främjar dataskyddsrutiner genom sitt arbete

Miikka Timonen började arbeta som jurist och dataskyddsombud på Vimanas Helsingforskontor i maj 2018. Tidigare arbetade han som företagsjurist på ett programvaruföretag. Vad har du uppnått i ditt arbete under den senaste tiden? Jag har utarbetat avtalsmallar för upphandling för Vimana. Utöver det har jag utvecklat rutiner och kompetens gällande Vimanas dataskydd. Det mest minnesvärda […]

Läs mera "Jurist Miikka Timonen främjar dataskyddsrutiner genom sitt arbete"
Vimana flyttar till Gräsviken

Eftersom vår verksamhet växer, flyttar vi till nya, mer funktionella lokaler i Gräsviken i början av december. Vår nya adress Från och med 3.12 är vår adress Technopolis Ruoholahti 3, Energigatan 4, 00180 Helsingfors. Våra övriga kontaktuppgifter förblir oförändrade. Trafikförbindelser Till fots 1 km från Gräsvikens metrostation Buss 15 Gräsviken (M) – Sundholmen Spårvagn 8, hållplats Kabelfabriken […]

Läs mera "Vimana flyttar till Gräsviken"