Suoraan sisältöön

Beredningen av Vimanas handlingsdirektiv startade

Beredningen av Vimanas handlingsdirektiv har inletts. Syftet med handlingsdirektivet är att fastställa riktningen för bolagets verksamhet tills dess att regeringen som bildas efter riksdagsvalet har inlett sin verksamhet och ger närmare riktlinjer för fortsättningen. Ansvarig för beredningen av handlingsdirektivet är finansministeriet, som också ansvarar för Vimanas ägarstyrning. Handlingsdirektivet bereds till Vimanas följande bolagsstämma 25.4.2019, där det behandlas.

”Handlingsdirektivets syfte är att fastställa de konkreta saker som bolaget ska arbeta med fram tills att den nya regeringen ger nya riktlinjer. I handlingsdirektivet fastställs vilka av Vimanas projekt som det lönar sig att driva framåt i det förändrade läget”, säger Kalle Toivonen, verkställande direktör på Vimana.

Enligt Toivonen utgår beredningen av handlingsdirektivet från att Vimana kan använda sin nuvarande finansiering för att driva framåt de projekt som fastställs i handlingsdirektivet samt samla samman det arbete som har utförts inom IKT-beredningen i landskapen. Vimana kan även för närvarande erbjuda sakkunnigtjänster för statliga aktörer.

Vimana går nu igenom projekten skilt för sig och gör en sammanställning över förslagen för fortsättningen. Denna sammanställning skickas till finansministeriet som stöd för beredningen av handlingsdirektivet.

Mer information

Kalle Toivonen,  kalle.toivonen@vimana.fi

Läs även meddelandet som publicerades 8.3.2019: Vimana fortsätter sin verksamhet och inväntar anvisningar av finansministeriet