Suoraan sisältöön

Anssi Virtanen tf. upphandlingsdirektör på Vimana

Landskapens IKT-servicecenter Vimana har utnämnt Anssi Virtanen till tf. upphandlingsdirektör på Vimana med början 1.10.2018. Virtanen börjar i tjänsten från att ha arbetat som upphandlingsjurist på Vimana. Vimanas nuvarande direktör för upphandlingar och juridiska ärenden Satu Ylisiurua-Hemminki börjar arbeta på 2M-IT.

”Anssi Virtanen är ett naturligt val för uppgiften tack vare hans starka kompetens inom offentlig upphandling och hans kännedom om Vimanas verksamhetsmiljö”, säger Kalle Toivonen, verkställande direktör på Vimana.

Virtanen har arbetat med upphandling, juridiska ärenden och IKT inom den offentliga sektorn i närmare 20 år, bland annat på Polisens datacentral, Förvaltningens IT-central HALTIK och Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori. Han har arbetat som upphandlingsjurist inom Vimanas enhet för upphandling och juridiska ärenden sedan augusti 2017.

Vimana kommer att verka som landskapens inköpscentral vid IKT-upphandling. Vimanas enhet för upphandling och juridiska ärenden sköter konkurrensutsättningar i anslutning till Vimanas projekt och erbjuder landskapsberedarna råd i IKT-upphandlingar redan under beredningen av landskapsreformen.

Den ordinarie uppgiften som upphandlingsdirektör på Vimana öppnas för ansökan vid en tid som beslutas senare. Rekryteringen sker genom öppen ansökan och med iakttagande av offentlighetsprincipen.

Mer information:

Kalle Toivonen, kalle.toivonen@vimana.fi
Anssi Virtanen, anssi.virtanen@vimana.fi

Landskapens IKT-servicecenter Vimana Oy bygger upp landskapens framgång med hjälp av digitala tjänster. Bolaget erbjuder landskapen gemensamma expert- och utvecklingstjänster och skaffar behövliga IKT-lösningar på marknaden och av samarbetspartner. Vimana är ett statsägt aktiebolag som grundades sommaren 2017 och verkar under finansministeriets styrning. När landskapsreformen träder i kraft kommer 90 procent av Vimana att ägas av landskapen.