Suoraan sisältöön

Aktuellt

Vimanas projekt för kundhantering vill sätta kunden i centrum med hjälp av digitalisering

Den preliminära utredningen i Vimanas kundhanteringsprojekt (CRM) är färdig. Slutrapporten ställer upp projektets mål och en färdplan för avancemang. På kort sikt är målet ett kundhanteringsverktyg som uppfyller basbehoven i landskapens organiseringsuppgift när landskapen inleder sin verksamhet år 2021. Visionen på längre sikt är att skapa en ur den offentliga förvaltningens perspektiv helt ny, övergripande […]

Läs mera "Vimanas projekt för kundhantering vill sätta kunden i centrum med hjälp av digitalisering"
Vimana bjuder in IT-leverantörer till marknadsdialog 6.2.2019

Vi bjuder in intresserade IT-leverantörer till ett evenemang för marknadsdialog 6.2.2019 kl. 9–11. Vimana producerar och erbjuder landskapen expert- och utvecklingstjänster och skaffar behövliga lösningar på marknaden och hos samarbetspartner. Upphandlingsobjektet är ett kundhanteringsverktyg som stöder landskapens organiseringsverksamhet. Målet är att för landskapen skaffa en plattformslösning som gynnar kundinformationsresurserna i landskapens olika substanssystem så att […]

Läs mera "Vimana bjuder in IT-leverantörer till marknadsdialog 6.2.2019"
Ny övervakningsapplikation förebygger olyckor och gör brandsyner smidigare

Landskapsreformen överför ansvaret för räddningsverksamheten till landskapen. I praktiken innebär detta att alla 18 landskap har ett eget räddningsverk från början av år 2021. Reformen är en utmärkt möjlighet att se över och harmonisera både rutiner och system. Vimana ansvarar för att skapa ett gemensamt program för räddningsverkens övervakningsverksamhet. Enligt projektledare Matti Sipilä söker man fördelar ur […]

Läs mera "Ny övervakningsapplikation förebygger olyckor och gör brandsyner smidigare"
Begäran om information om lösningshelheten för informationsledning

Vimana ber leverantörer som är intresserade av att lämna anbud besvara en begäran om information som gäller skapandet av landskapens gemensamma informationsplattform. Vi ber leverantörerna lämna sina svar senast 31.1.2019 kl. 12.00. Syftet med begäran om information är att skapa en syn på de lösningar som finns på marknaden, och samtidigt har leverantörerna möjlighet att […]

Läs mera "Begäran om information om lösningshelheten för informationsledning"
Saara Kujansuu blir HR-chef på Vimana

Landskapens IKT-servicecenter Vimana Oy har utnämnt Saara Kujansuu till HR-chef med början 1.4.2019. Hon börjar i tjänsten från att ha arbetat som konsultchef på ManpowerGroup. Kujansuu har under de sju senaste åren arbetat med mångsidiga personaladministrationsuppgifter på Manpower och på senare år särskilt fokuserat på rekryteringar, livcykelhantering för anställningsförhållanden och HR-konsulttjänster. Till utbildningen är hon ekonomie magister. […]

Läs mera "Saara Kujansuu blir HR-chef på Vimana"
Mari Fallström blir projektdirektör på Vimana

Landskapens IKT-servicecenter Vimana on har utnämnt DI Mari Fallström till projektdirektör på Vimana från och med 14.1.2019. Fallström har tidigare arbetat som biträdande direktör för informationsförvaltningen på Statskontoret, en uppgift som ingår i finansministeriets personalrotation. Fallström har en gedigen erfarenhet av ledning av IT-administrationsprojekt inom den offentliga sektorn, IKT-serviceproduktion, utveckling och produktifiering av tjänster samt arbete i ledningsgrupper […]

Läs mera "Mari Fallström blir projektdirektör på Vimana"
Sammandrag över utlåtanden om utkastet till förordning om Vimana kan nu läsas

Ett sammandrag har utarbetats över utlåtanden om utkastet till förordning om Vimana. Det kan läsas i Statsrådets projektfönster. I sammandraget sammanställs ändringsförslag, kompletteringar och kommentarer från dem som avgett utlåtanden. Beredningen av förordningen fortsätter vid finansministeriet. Förordningen kan utfärdas efter att landskapslagstiftningen trätt i kraft. Begäran om utlåtande gällde ett utkast till förordning, där Landskapens […]

Läs mera "Sammandrag över utlåtanden om utkastet till förordning om Vimana kan nu läsas"
Jurist Miikka Timonen främjar dataskyddsrutiner genom sitt arbete

Miikka Timonen började arbeta som jurist och dataskyddsombud på Vimanas Helsingforskontor i maj 2018. Tidigare arbetade han som företagsjurist på ett programvaruföretag. Vad har du uppnått i ditt arbete under den senaste tiden? Jag har utarbetat avtalsmallar för upphandling för Vimana. Utöver det har jag utvecklat rutiner och kompetens gällande Vimanas dataskydd. Det mest minnesvärda […]

Läs mera "Jurist Miikka Timonen främjar dataskyddsrutiner genom sitt arbete"
Vimanas stöd för landskapens e-tjänster avancerar till en tjänst

Landskapen förbereder sig för att betjäna sina kunder – även elektroniskt. Suomi.fi-, certifikat- och befolkningsdatasystemtjänsterna som Befolkningsregistercentralen (BRC) erbjuder stödjer landskapen i att möjliggöra smidiga kontakter över nätet. Vimana har till uppgift att stödja landskapsberedarna i införandet och användningen av dessa lösningar. Nu är stödtjänsten redo att användas av landskapen via Vimanas serviceställe Vinkki. Målet […]

Läs mera "Vimanas stöd för landskapens e-tjänster avancerar till en tjänst"
Landskapens IKT-servicecenter Vimana har utnämnt Katja Koskinen och Mikko Mäntylä till kundchefer

Landskapens IKT-servicecenter Vimana stärker sin kundhantering genom att utnämna Katja Koskinen och Mikko Mäntylä till kundchefer. Koskinen har tidigare arbetat med projektadministrationsuppgifter på Vimana och Mäntylä har varit kundservicechef på Valtori.  Koskinen ansvarar från och med 2.1.2019 för statliga aktörers kundrelationer, medan Mäntylä tar över ansvaret för landskapens kundrelationer från och med 21.1.2019. ”Hanteringen av kundrelationer och samarbetspartnerskap är […]

Läs mera "Landskapens IKT-servicecenter Vimana har utnämnt Katja Koskinen och Mikko Mäntylä till kundchefer"