Suoraan sisältöön

Aktuellt

Vimana kallar IT-leverantörer till marknadssamtal om en plattform för informationshantering

Vimana förbereder inom ramen för projektet Johtamisen työkalut, nedan Verktyg för ledning, en plattform för informationshantering på nationell nivå och kallar IT-leverantörer till marknadssamtal. Inom projektet Verktyg för ledning skapas en gemensam informationsplattform med ett integrerat källsystem samt ett informationsresurssystem som bland annat stöder analys, rapportering och artificiell intelligens i användning av information. Informationsplattformens struktur […]

Läs mera "Vimana kallar IT-leverantörer till marknadssamtal om en plattform för informationshantering"
Från idé till praktik – slutrapport för landskapens informationsledningsprojekt publicerad

Slutrapporten för Vimanas projekt för landskapens informationsledning (MaTi) har publicerats. I slutrapporten beskrivs lösningar som tagits fram under MaTi-projektet för landskapsanordnarnas (MAKU) informationsbehov och som innehåller andra funktioner än sådana som används inom social- och hälsovården. Rapporten består av två delar: projektet slutrapport och MAKU-arbetsgruppens inlägg. Fokus på landskapsanordnarnas informationsbehov I arbetet med datamodeller inom […]

Läs mera "Från idé till praktik – slutrapport för landskapens informationsledningsprojekt publicerad"
Vimanas styrelse fortsätter med fem medlemmar

Vimana Oy har valt styrelse för den nya verksamhetsperioden. Beskattningsråd Mirjami Laitinen fortsätter som ordförande för styrelsen och EM Tiina Pesonen som vice ordförande. Som medlemmar fortsätter Harri Eskola, utvecklingsdirektör för Business Finland, Pertti Mäkelä, direktör för HUS IT-förvaltning och Tapio Niskanen, senior partner, Nexec Oy. Sammansättningen i styrelsen minskade med två personer när Anna-Mari […]

Läs mera "Vimanas styrelse fortsätter med fem medlemmar"
Beredningen av Vimanas handlingsdirektiv startade

Beredningen av Vimanas handlingsdirektiv har inletts. Syftet med handlingsdirektivet är att fastställa riktningen för bolagets verksamhet tills dess att regeringen som bildas efter riksdagsvalet har inlett sin verksamhet och ger närmare riktlinjer för fortsättningen. Ansvarig för beredningen av handlingsdirektivet är finansministeriet, som också ansvarar för Vimanas ägarstyrning. Handlingsdirektivet bereds till Vimanas följande bolagsstämma 25.4.2019, där […]

Läs mera "Beredningen av Vimanas handlingsdirektiv startade"
Vimana fortsätter sin verksamhet och inväntar anvisningar av finansministeriet

Arbetet på Vimana fortsätter med bolagets projekt, och man inväntar närmare anvisningar av finansministeriet, som ansvarar för bolagets ägarstyrning, om modellen för bolagets fortsatta verksamhet. ”Vimana har grundats för att utveckla gemensamma, kostnadseffektiva IKT-tjänster och för att främja digitaliseringen tillsammans med regionerna. Det finns ett behov av denna uppgift, trots att beredningen av landskaps- och […]

Läs mera "Vimana fortsätter sin verksamhet och inväntar anvisningar av finansministeriet"
Vimanas projekt för kundhantering vill sätta kunden i centrum med hjälp av digitalisering

Den preliminära utredningen i Vimanas kundhanteringsprojekt (CRM) är färdig. Slutrapporten ställer upp projektets mål och en färdplan för avancemang. På kort sikt är målet ett kundhanteringsverktyg som uppfyller basbehoven i landskapens organiseringsuppgift när landskapen inleder sin verksamhet år 2021. Visionen på längre sikt är att skapa en ur den offentliga förvaltningens perspektiv helt ny, övergripande […]

Läs mera "Vimanas projekt för kundhantering vill sätta kunden i centrum med hjälp av digitalisering"
Vimana bjuder in IT-leverantörer till marknadsdialog 6.2.2019

Vi bjuder in intresserade IT-leverantörer till ett evenemang för marknadsdialog 6.2.2019 kl. 9–11. Vimana producerar och erbjuder landskapen expert- och utvecklingstjänster och skaffar behövliga lösningar på marknaden och hos samarbetspartner. Upphandlingsobjektet är ett kundhanteringsverktyg som stöder landskapens organiseringsverksamhet. Målet är att för landskapen skaffa en plattformslösning som gynnar kundinformationsresurserna i landskapens olika substanssystem så att […]

Läs mera "Vimana bjuder in IT-leverantörer till marknadsdialog 6.2.2019"
Ny övervakningsapplikation förebygger olyckor och gör brandsyner smidigare

Landskapsreformen överför ansvaret för räddningsverksamheten till landskapen. I praktiken innebär detta att alla 18 landskap har ett eget räddningsverk från början av år 2021. Reformen är en utmärkt möjlighet att se över och harmonisera både rutiner och system. Vimana ansvarar för att skapa ett gemensamt program för räddningsverkens övervakningsverksamhet. Enligt projektledare Matti Sipilä söker man fördelar ur […]

Läs mera "Ny övervakningsapplikation förebygger olyckor och gör brandsyner smidigare"
Begäran om information om lösningshelheten för informationsledning

Vimana ber leverantörer som är intresserade av att lämna anbud besvara en begäran om information som gäller skapandet av landskapens gemensamma informationsplattform. Vi ber leverantörerna lämna sina svar senast 31.1.2019 kl. 12.00. Syftet med begäran om information är att skapa en syn på de lösningar som finns på marknaden, och samtidigt har leverantörerna möjlighet att […]

Läs mera "Begäran om information om lösningshelheten för informationsledning"