Suoraan sisältöön

Aktuellt

Anssi Virtanen tf. upphandlingsdirektör på Vimana

Landskapens IKT-servicecenter Vimana har utnämnt Anssi Virtanen till tf. upphandlingsdirektör på Vimana med början 1.10.2018. Virtanen börjar i tjänsten från att ha arbetat som upphandlingsjurist på Vimana. Vimanas nuvarande direktör för upphandlingar och juridiska ärenden Satu Ylisiurua-Hemminki börjar arbeta på 2M-IT. ”Anssi Virtanen är ett naturligt val för uppgiften tack vare hans starka kompetens inom […]

Läs mera "Anssi Virtanen tf. upphandlingsdirektör på Vimana"
Det första Makufi-seminariet skapade en gemensam syn på landskapens kommande nättjänster

Samarbetet i användargemenskapen i projektet Makufi, som under Vimanas ledning bereder en gemensam webbplatsmall för landskapen, startade med ett seminarium på ämbetshuset i Berghäll. I seminariet deltog över 60 landskapsberedare antingen på plats eller via fjärranslutning. Under seminariet skapades en gemensam syn på hur Makufi-samarbetet hjälper beredarna i landskapen i att skapa de kommande nättjänsterna. […]

Läs mera "Det första Makufi-seminariet skapade en gemensam syn på landskapens kommande nättjänster"
Lärdomar om andras verksamhetssätt i ärendehanteringssystemets projektgemenskap

Projektgemenskapen kring upphandlingen av ärendehanteringssystemet som leds av Vimana präglas av aktivitet. Representanter för landskapen har medverkat i projektets preliminära utredning och i kravhanteringen. Projektgemenskapen har samtidigt blivit en plats för utbyte av erfarenheter och tips, där deltagarna lär sig saker som de också kan ha nytta av i sitt eget arbete av andra. I […]

Läs mera "Lärdomar om andras verksamhetssätt i ärendehanteringssystemets projektgemenskap"
Ändrade tidsplaner i landskapsreformen sänker inte Vimanas fart

Det framskjutna ikraftträdandet för landskaps- och vårdreformen till början av år 2021 ger Vimana lite mer tid att överföra IKT-tjänsterna till landskapen. Enligt bolagets verkställande direktör Kalle Toivonen kommer den nya tidsplanen dock inte i övrigt att göra genomförandet av Vimanas projekt och bolagets snabba tillväxttakt långsammare. Vimanas uppgift att bygga upp tillförlitliga och ändamålsenliga […]

Läs mera "Ändrade tidsplaner i landskapsreformen sänker inte Vimanas fart"
Makufi-projektet bygger upp landskapens webbplatser genom samarbete

Utvecklingen av landskapens webbplatstjänster, ”Makufi”-samarbetet, framskrider snabbt. För närvarande planeras projektet och målet är att under ledning av spetslandskapen bygga upp gemensamma, öppna webbplatsmallar, vilka alla landskap kan dra nytta av och skapa sina egna webbplatser i enlighet med deras egna varumärken. ”Vi fick ett starkt budskap från landskapen om att det vore nyttigt att […]

Läs mera "Makufi-projektet bygger upp landskapens webbplatser genom samarbete"
Tapio Niskanen från Nexec Oy går med i Vimanas styrelse

Vimana Oy har valt styrelse för den nya verksamhetsperioden. Som styrelseordförande fortsätter beskattningsråd Mirjami Laitinen, som vice ordförande informationsdirektör  Tiina Pesonen från social- och hälsovårdsministeriet och som ledamöter Tavastlands landskapsdirektör Anna-Mari Ahonen, Business Finlands utvecklingsdirektör Harri Eskola, Norra Österbottens ansvariga IKT-beredare Juhani Heikka samt HUS informationsförvaltningsdirektör Pertti Mäkelä. Som ny styrelseledamot börjar Tapio Niskanen, seniorpartner och rådgivare på Nexec […]

Läs mera "Tapio Niskanen från Nexec Oy går med i Vimanas styrelse"
Utredningsman Heikki Heikkilä hittade namnet Vimana i den indiska mytologin

När finansministeriet erbjöd KEHA-centrets informationsförvaltningsdirektör Heikki Heikkilä möjligheten att börja leda projektet för att grunda landskapens IKT-servicebolag, såg han en unik möjlighet. Heikkiläs vision var att skapa en organisation som avviker från mångas uppfattning. I stället för ett megalomaniskt bolag som samlar på sig alla möjliga uppgifter ville Heikkilä bygga upp ett smidigt servicecenter med […]

Läs mera "Utredningsman Heikki Heikkilä hittade namnet Vimana i den indiska mytologin"
Införandeprojektet för Suomi.fi-tjänster förbereder smidiga e-tjänster för invånarna i landskapen

Hur använder invånarna i de kommande landskapen e-tjänster när det gäller landskapens tjänster? Smidigt och med hjälp av Suomi.fi-tjänsterna är svaret, om Vimana tillfrågas. Suomi.fi-tjänsterna erbjuder den offentliga förvaltningens kunder bland annat tillgång till elektroniska tjänster, identifiering, fullmakter, elektroniska kommunikationstjänster med myndigheterna samt centraliserade kartdata för offentliga tjänster. Vimana stöder införandet av dessa lösningar, som […]

Läs mera "Införandeprojektet för Suomi.fi-tjänster förbereder smidiga e-tjänster för invånarna i landskapen"
Tydligare framtidsutsikter på det andra Makufi-seminariet

För närvarande planeras landskapens kommande webbtjänster inom både nationella samarbetsprojekt och landskapens egna projekt. Experterna inom Befolkningsregistercentralens projekt Landskapens gemensamma nätinnehåll och Vimanas, Kommunförbundets och landskapens beredningsorganisationers Makufi-projekt samlades på ett seminarium som tydliggjorde de gemensamma framtidsutsikterna på Befolkningsregistercentralen 6.9.2018. På seminariet gavs lägesöversikter över nuläget och de följande stegen i Suomi.fi, Servicedatalagret, Arbetsmarknadstorget och […]

Läs mera "Tydligare framtidsutsikter på det andra Makufi-seminariet"
Uppgifter som överförs från staten och statens system stöder landskapen

Förutom uppgifter överför landskapsreformen även tillhörande systemtjänster från staten till landskapen. Vimana Oy och KEHA-centret har berett ett projekt för överföringen av dessa systemtjänster. Projektberedningen är baserad på en preliminär utredning som FM:s ledningsgrupp för digital förändring tillsatt och som genomfördes våren 2018.  Ett av projektets centrala mål är att säkerställa att systemtjänsterna införs så […]

Läs mera "Uppgifter som överförs från staten och statens system stöder landskapen"