Suoraan sisältöön

Aktuellt

SoteDigi Oy och Vimana Oy fusioneras 1.2.2020 – en ny styrelse har utsetts för bolaget

SoteDigi Oy och Vimana Oy som är statliga bolag med specialuppgifter sammanslås till ett riksomfattande bolag 1.2.2020. Finansministeriet har 29.1.2020 i egenskap av aktieägare tillsatt en ny styrelse för det fusionerade bolaget. Som styrelseordförande fortsätter juris magister Senior Advisor Timo Lepistö som sedan våren 2019 har verkat som ordförande för SoteDigi Oy:s styrelse. Till viceordförande […]

Läs mera "SoteDigi Oy och Vimana Oy fusioneras 1.2.2020 – en ny styrelse har utsetts för bolaget"

Finanspolitiska ministerutskottet har förordat fusionen av SoteDigi Oy och Vimana Oy, som är statliga bolag med specialuppgifter, till ett riksomfattande bolag. Ärendet har behandlats och godkänts vid styrelsemöten och bolagsstämmor i vartdera bolaget. Ett avtal om affärsverksamhetsköpet gällande försäljningen av hela Vimana Oy:s affärsverksamhet till SoteDigi Oy har undertecknats 19.12.2019. Affärsverksamhetsköpet träder i kraft 1.2.2020, […]

Läs mera "SoteDigi Oy och Vimana Oy, som är statliga bolag med specialuppgifter, fusioneras till ett riksomfattande bolag 1.2.2020"
Finanspolitiska ministerutskottet förordade fusion av SoteDigi Oy och Vimana Oy till ett riksomfattande bolag

Finanspolitiska ministerutskottet har förordat en fusion av SoteDigi Oy och Vimana Oy, som är statliga bolag med specialuppgifter, till ett riksomfattande bolag. Vimana Oy:s hela affärsverksamhet säljs till SoteDigi Oy 1.2.2020. SoteDigi Oy:s bolagsordning ändras så att det fusionerade bolagets bransch består av det överlåtande och mottagande bolagets branscher. I fråga om verksamheten bildas en […]

Läs mera "Finanspolitiska ministerutskottet förordade fusion av SoteDigi Oy och Vimana Oy till ett riksomfattande bolag"
Fusion av SoteDigi Oy och Vimana Oy förbereds

Det ekonomipolitiska ministerutskottet har stakat ut förberedelserna för fusionen av SoteDigi Oy och Vimana Oy, som båda är statliga bolag med specialuppgifter. Fusionen ska genomföras snabbt. Bolagens uppdrag utarbetas för att uppfylla det nya regeringsprogrammets mål. Fusionen förbereds i samarbete mellan finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, statsrådets kansli, samt SoteDigi Oy och […]

Läs mera "Fusion av SoteDigi Oy och Vimana Oy förbereds"
Vimana kallar IT-leverantörer till marknadssamtal om en plattform för informationshantering

Vimana förbereder inom ramen för projektet Johtamisen työkalut, nedan Verktyg för ledning, en plattform för informationshantering på nationell nivå och kallar IT-leverantörer till marknadssamtal. Inom projektet Verktyg för ledning skapas en gemensam informationsplattform med ett integrerat källsystem samt ett informationsresurssystem som bland annat stöder analys, rapportering och artificiell intelligens i användning av information. Informationsplattformens struktur […]

Läs mera "Vimana kallar IT-leverantörer till marknadssamtal om en plattform för informationshantering"
Från idé till praktik – slutrapport för landskapens informationsledningsprojekt publicerad

Slutrapporten för Vimanas projekt för landskapens informationsledning (MaTi) har publicerats. I slutrapporten beskrivs lösningar som tagits fram under MaTi-projektet för landskapsanordnarnas (MAKU) informationsbehov och som innehåller andra funktioner än sådana som används inom social- och hälsovården. Rapporten består av två delar: projektet slutrapport och MAKU-arbetsgruppens inlägg. Fokus på landskapsanordnarnas informationsbehov I arbetet med datamodeller inom […]

Läs mera "Från idé till praktik – slutrapport för landskapens informationsledningsprojekt publicerad"
Vimanas styrelse fortsätter med fem medlemmar

Vimana Oy har valt styrelse för den nya verksamhetsperioden. Beskattningsråd Mirjami Laitinen fortsätter som ordförande för styrelsen och EM Tiina Pesonen som vice ordförande. Som medlemmar fortsätter Harri Eskola, utvecklingsdirektör för Business Finland, Pertti Mäkelä, direktör för HUS IT-förvaltning och Tapio Niskanen, senior partner, Nexec Oy. Sammansättningen i styrelsen minskade med två personer när Anna-Mari […]

Läs mera "Vimanas styrelse fortsätter med fem medlemmar"
Beredningen av Vimanas handlingsdirektiv startade

Beredningen av Vimanas handlingsdirektiv har inletts. Syftet med handlingsdirektivet är att fastställa riktningen för bolagets verksamhet tills dess att regeringen som bildas efter riksdagsvalet har inlett sin verksamhet och ger närmare riktlinjer för fortsättningen. Ansvarig för beredningen av handlingsdirektivet är finansministeriet, som också ansvarar för Vimanas ägarstyrning. Handlingsdirektivet bereds till Vimanas följande bolagsstämma 25.4.2019, där […]

Läs mera "Beredningen av Vimanas handlingsdirektiv startade"
Vimana fortsätter sin verksamhet och inväntar anvisningar av finansministeriet

Arbetet på Vimana fortsätter med bolagets projekt, och man inväntar närmare anvisningar av finansministeriet, som ansvarar för bolagets ägarstyrning, om modellen för bolagets fortsatta verksamhet. ”Vimana har grundats för att utveckla gemensamma, kostnadseffektiva IKT-tjänster och för att främja digitaliseringen tillsammans med regionerna. Det finns ett behov av denna uppgift, trots att beredningen av landskaps- och […]

Läs mera "Vimana fortsätter sin verksamhet och inväntar anvisningar av finansministeriet"