Suoraan sisältöön

Vimana genomför den digitala förändringen

Vimana bygger upp sitt serviceerbjudande och erbjuder lösningar redan för landskapens temporära förvaltning. För närvarande fokuserar vi på tjänster som måste grundas innan landskapen inleder sin verksamhet. Utifrån planer mellan Vimana och landskapen avancerar vi med att ta fram nya och ersättande IKT-tjänster samt med att genomföra införandeprojekt som gäller dem.

Läs mer om Vimana ›

Mål och principer för serviceproduktionen

Vad gör vi?

Vimanas mål är att leverera och ta i bruk nya IT-tjänster som förnyas och används gemensamt.

Vimana har till uppgift att starta och leverera avtalade och definierade IT-tjänster på ett kostnadseffektivt och säkert sätt till landskapen.

Hur arbetar vi?

Vimanas mål är att producera tjänster nära kunden och utveckla tjänsterna tillsammans med kunden. Vimana konkurrensutsätter, väljer och upphandlar avtalade tjänster med leverantörer som det valt själv. Tjänsterna som Vimana producerar är tillförlitliga, enkla att införa och möjliggör en resultatrik verksamhet och utveckling i landskapen.

Vilken roll har vi?

Vimana har inte enbart en förberedande roll, utan företaget är en särskild aktör som bereder och startar avtalade tjänster som används gemensamt och övervakar att de tas i bruk effektivt i kundorganisationer och landskap samt att tjänsterna produceras med en kvalitet som definierats tillsammans med kunden.

Nyheter

Sammanslagning av SoteDigi Oy och Vimana Oy bereds

Finanspolitiska ministerutskottet har beslutat att inleda beredningen av sammanslagningen av SoteDigi Oy och Vimana Oy, två statsägda bolag med specialuppgifter. Sammanslagningen ska genomföras sna...

Vimana kallar IT-leverantörer till marknadssamtal om en plattform för informationshantering

Vimana förbereder inom ramen för projektet Johtamisen työkalut, nedan Verktyg för ledning, en plattform för informationshantering på nationell nivå och kallar IT-leverantörer till marknadssamt...

Från idé till praktik – slutrapport för landskapens informationsledningsprojekt publicerad

Slutrapporten för Vimanas projekt för landskapens informationsledning (MaTi) har publicerats. I slutrapporten beskrivs lösningar som tagits fram under MaTi-projektet för landskapsanordnarnas (MAKU...

Twitter

Tänään #suomifivierailee Kajaanissa. Keskusteluissa erityisesti Suomi.fi-viestit ja -valtuudet. Kiitos @Kainuunsote, oli mukava käydä kylässä! Mukana @tnikmo ja @sippimatti & @VRK_Uutiset. #vimanaoy

"Ajatuksena on tarjota työntekijöille tietoa omasta työstä, jotta he pystyvät paremmin ohjaamaan sitä." Tavoitteena hallittu siirtymä tulosohjauksesta tiedolla johtamiseen. Tiedosta toimeen -blogin kirjoittaja @TiinaSoininen. #tiedollajohtaminen #vimanaoy https://t.co/0hCeFct7Y3

Kohti tulevaa yhteistyötä! Talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut valtion omistamien erityistehtäväyhtiöiden SoteDigi Oy:n ja Vimana Oy:n yhdistämisen valmistelusta.

NÖJDA KUNDER

Den grundläggande verksamhetsprincipen är kunder som är nöjda med de producerade tjänsterna. Vi följer ständigt upp hur nöjda våra kunder är med tjänsterna och utvecklar våra tjänster utifrån den feedback som vi får. Vi utvecklar tjänsterna i samarbete med landskapen och våra kunder.