Suoraan sisältöön

Vimana genomför den digitala förändringen

Vimana bygger upp sitt serviceerbjudande och erbjuder lösningar redan för landskapens temporära förvaltning. För närvarande fokuserar vi på tjänster som måste grundas innan landskapen inleder sin verksamhet. Utifrån planer mellan Vimana och landskapen avancerar vi med att ta fram nya och ersättande IKT-tjänster samt med att genomföra införandeprojekt som gäller dem.

Läs mer om Vimana ›

Mål och principer för serviceproduktionen

Vad gör vi?

Vimanas mål är att leverera och ta i bruk nya IT-tjänster som förnyas och används gemensamt.

Vimana har till uppgift att starta och leverera avtalade och definierade IT-tjänster på ett kostnadseffektivt och säkert sätt till landskapen.

Hur arbetar vi?

Vimanas mål är att producera tjänster nära kunden och utveckla tjänsterna tillsammans med kunden. Vimana konkurrensutsätter, väljer och upphandlar avtalade tjänster med leverantörer som det valt själv. Tjänsterna som Vimana producerar är tillförlitliga, enkla att införa och möjliggör en resultatrik verksamhet och utveckling i landskapen.

Vilken roll har vi?

Vimana har inte enbart en förberedande roll, utan företaget är en särskild aktör som bereder och startar avtalade tjänster som används gemensamt och övervakar att de tas i bruk effektivt i kundorganisationer och landskap samt att tjänsterna produceras med en kvalitet som definierats tillsammans med kunden.

Nyheter

Från idé till praktik – slutrapport för landskapens informationsledningsprojekt publicerad

Slutrapporten för Vimanas projekt för landskapens informationsledning (MaTi) har publicerats. I slutrapporten beskrivs lösningar som tagits fram under MaTi-projektet för landskapsanordnarnas (MAKU...

Vimanas styrelse fortsätter med fem medlemmar

[caption id="attachment_103" align="aligncenter" width="800"] Pertti Mäkelä (till vänster), Mirjami Laitinen (i mitten till höger) och Harri Eskola (till höger) fortsätter i Vimanas styrelse. I ...

Vimanas handlingsdirektiv publicerat

Staten utfärdade i samband med Vimana Oy:s bolagsstämma ett handlingsdirektiv med riktlinjer som gäller tills nästa regering fattar nya beslut om bolagets uppgifter och behovet av det. Bolaget gru...

Twitter

Järjestämme syksyn aikana webinaareja, joissa kerromme tiedonhallintalain täytäntöönpanosta.

Seuraa #tietoturvallisuus-teemaista #webinaari'a torstaina 29. elokuuta klo 14-15. Lue lisää ja ota webinaarin linkki talteen: https://t.co/gWh0czWB8R #tiedonhallintalaki 📺

IT-toimittajia kutsutaan tiedonhallinta-alustan markkinavuoropuheluun! #vimanaoy https://t.co/Ssm1iA8kNq

"Tiedolla johtamisen tulisi laajentua useille hallinnon tasoille: strategiselle, taktiselle ja operatiiviselle. Edistyneissä organisaatioissa se on viety käytännön päivittäiseen toimintaan." Lisää asiaa #vimanaoy blogissa @SoinuPeter #tiedollajohtaminen https://t.co/u1XMc8DkGy

Kiinnostaako digiasiat?🤔@suomidigi podcast-sarja, Kohti ihmiskeskeistä yhteiskuntaa, käsittelee ihmiskeskeisen yhteiskunnan vaatimaa muutosta. Miten Suomesta tehdään hyvä paikka asua, elää ja yrittää, tekoälyn aikakaudella?https://t.co/cZwjnOXaOC

NÖJDA KUNDER

Den grundläggande verksamhetsprincipen är kunder som är nöjda med de producerade tjänsterna. Vi följer ständigt upp hur nöjda våra kunder är med tjänsterna och utvecklar våra tjänster utifrån den feedback som vi får. Vi utvecklar tjänsterna i samarbete med landskapen och våra kunder.