Suoraan sisältöön

Vimana genomför den digitala förändringen

Vimana bygger upp sitt serviceerbjudande och erbjuder lösningar redan för landskapens temporära förvaltning. För närvarande fokuserar vi på tjänster som måste grundas innan landskapen inleder sin verksamhet. Utifrån planer mellan Vimana och landskapen avancerar vi med att ta fram nya och ersättande IKT-tjänster samt med att genomföra införandeprojekt som gäller dem.

Läs mer om Vimana ›

Mål och principer för serviceproduktionen

Vad gör vi?

Vimanas mål är att leverera och ta i bruk nya IT-tjänster som förnyas och används gemensamt.

Vimana har till uppgift att starta och leverera avtalade och definierade IT-tjänster på ett kostnadseffektivt och säkert sätt till landskapen.

Hur arbetar vi?

Vimanas mål är att producera tjänster nära kunden och utveckla tjänsterna tillsammans med kunden. Vimana konkurrensutsätter, väljer och upphandlar avtalade tjänster med leverantörer som det valt själv. Tjänsterna som Vimana producerar är tillförlitliga, enkla att införa och möjliggör en resultatrik verksamhet och utveckling i landskapen.

Vilken roll har vi?

Vimana har inte enbart en förberedande roll, utan företaget är en särskild aktör som bereder och startar avtalade tjänster som används gemensamt och övervakar att de tas i bruk effektivt i kundorganisationer och landskap samt att tjänsterna produceras med en kvalitet som definierats tillsammans med kunden.

Nyheter

SoteDigi Oy och Vimana Oy, som är statliga bolag med specialuppgifter, fusioneras till ett riksomfattande bolag 1.2.2020

Finanspolitiska ministerutskottet har förordat fusionen av SoteDigi Oy och Vimana Oy, som är statliga bolag med specialuppgifter, till ett riksomfattande bolag. Ärendet har behandlats och godkänts...

Finanspolitiska ministerutskottet förordade fusion av SoteDigi Oy och Vimana Oy till ett riksomfattande bolag

Finanspolitiska ministerutskottet har förordat en fusion av SoteDigi Oy och Vimana Oy, som är statliga bolag med specialuppgifter, till ett riksomfattande bolag. Vimana Oy:s hela affärsverksamhet s...

Fusion av SoteDigi Oy och Vimana Oy förbereds

Det ekonomipolitiska ministerutskottet har stakat ut förberedelserna för fusionen av SoteDigi Oy och Vimana Oy, som båda är statliga bolag med specialuppgifter. Fusionen ska genomföras snabbt. ...

Twitter

.@SoteDigi ja Vimana yhdistyvät valtakunnalliseksi yhtiöksi 1.2.2020 alkaen. Valtiovarainministeriö on nimittänyt yhdistyvälle yhtiölle uuden hallituksen. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Timo Lepistö. #vimanaoy #sotedigi https://www.vimana.fi/sotedigi-oy-ja-vimana-oy-yhdistyvat-1-2-2020-yhtiolle-valittu-uusi-hallitus/

NÖJDA KUNDER

Den grundläggande verksamhetsprincipen är kunder som är nöjda med de producerade tjänsterna. Vi följer ständigt upp hur nöjda våra kunder är med tjänsterna och utvecklar våra tjänster utifrån den feedback som vi får. Vi utvecklar tjänsterna i samarbete med landskapen och våra kunder.