Suoraan sisältöön

Vimana genomför den digitala förändringen

Vimana bygger upp sitt serviceerbjudande och erbjuder lösningar redan för landskapens temporära förvaltning. För närvarande fokuserar vi på tjänster som måste grundas innan landskapen inleder sin verksamhet. Utifrån planer mellan Vimana och landskapen avancerar vi med att ta fram nya och ersättande IKT-tjänster samt med att genomföra införandeprojekt som gäller dem.

Läs mer om Vimana ›

Mål och principer för serviceproduktionen

Vad gör vi?

Vimanas mål är att leverera och ta i bruk nya IT-tjänster som förnyas och används gemensamt.

Vimana har till uppgift att starta och leverera avtalade och definierade IT-tjänster på ett kostnadseffektivt och säkert sätt till landskapen.

Hur arbetar vi?

Vimanas mål är att producera tjänster nära kunden och utveckla tjänsterna tillsammans med kunden. Vimana konkurrensutsätter, väljer och upphandlar avtalade tjänster med leverantörer som det valt själv. Tjänsterna som Vimana producerar är tillförlitliga, enkla att införa och möjliggör en resultatrik verksamhet och utveckling i landskapen.

Vilken roll har vi?

Vimana har inte enbart en förberedande roll, utan företaget är en särskild aktör som bereder och startar avtalade tjänster som används gemensamt och övervakar att de tas i bruk effektivt i kundorganisationer och landskap samt att tjänsterna produceras med en kvalitet som definierats tillsammans med kunden.

Nyheter

Anssi Virtanen tf. upphandlingsdirektör på Vimana

Landskapens IKT-servicecenter Vimana har utnämnt Anssi Virtanen till tf. upphandlingsdirektör på Vimana med början 1.10.2018. Virtanen börjar i tjänsten från att ha arbetat som upphandlingsjuri...

Det första Makufi-seminariet skapade en gemensam syn på landskapens kommande nättjänster

Samarbetet i användargemenskapen i projektet Makufi, som under Vimanas ledning bereder en gemensam webbplatsmall för landskapen, startade med ett seminarium på ämbetshuset i Berghäll. I seminarie...

Lärdomar om andras verksamhetssätt i ärendehanteringssystemets projektgemenskap

Projektgemenskapen kring upphandlingen av ärendehanteringssystemet som leds av Vimana präglas av aktivitet. Representanter för landskapen har medverkat i projektets preliminära utredning och i kra...

Twitter

@VimanaOy asiakasneuvottelukunnan kokous. Pohdinnassa palveluintegraattorin rooli.

Vimanan asiakasneuvottelukunta koolla ja strategiatyöpaja alkamassa! 👌 #maakuntauudistus #strategia

3

Vimana valitsi Mari Fallströmin hankejohtajaksi - 104 hakijaa
https://t.co/qoQisIyBud

NÖJDA KUNDER

Den grundläggande verksamhetsprincipen är kunder som är nöjda med de producerade tjänsterna. Vi följer ständigt upp hur nöjda våra kunder är med tjänsterna och utvecklar våra tjänster utifrån den feedback som vi får. Vi utvecklar tjänsterna i samarbete med landskapen och våra kunder.