Suoraan sisältöön

Vimana genomför den digitala förändringen

Vimana bygger upp sitt serviceerbjudande och erbjuder lösningar redan för landskapens temporära förvaltning. För närvarande fokuserar vi på tjänster som måste grundas innan landskapen inleder sin verksamhet. Utifrån planer mellan Vimana och landskapen avancerar vi med att ta fram nya och ersättande IKT-tjänster samt med att genomföra införandeprojekt som gäller dem.

Läs mer om Vimana ›

Mål och principer för serviceproduktionen

Vad gör vi?

Vimanas mål är att leverera och ta i bruk nya IT-tjänster som förnyas och används gemensamt.

Vimana har till uppgift att starta och leverera avtalade och definierade IT-tjänster på ett kostnadseffektivt och säkert sätt till landskapen.

Hur arbetar vi?

Vimanas mål är att producera tjänster nära kunden och utveckla tjänsterna tillsammans med kunden. Vimana konkurrensutsätter, väljer och upphandlar avtalade tjänster med leverantörer som det valt själv. Tjänsterna som Vimana producerar är tillförlitliga, enkla att införa och möjliggör en resultatrik verksamhet och utveckling i landskapen.

Vilken roll har vi?

Vimana har inte enbart en förberedande roll, utan företaget är en särskild aktör som bereder och startar avtalade tjänster som används gemensamt och övervakar att de tas i bruk effektivt i kundorganisationer och landskap samt att tjänsterna produceras med en kvalitet som definierats tillsammans med kunden.

Nyheter

Vimanas projekt för kundhantering vill sätta kunden i centrum med hjälp av digitalisering

Den preliminära utredningen i Vimanas kundhanteringsprojekt (CRM) är färdig. Slutrapporten ställer upp projektets mål och en färdplan för avancemang. På kort sikt är målet ett kundhanterings...

Vimana bjuder in IT-leverantörer till marknadsdialog 6.2.2019

Vi bjuder in intresserade IT-leverantörer till ett evenemang för marknadsdialog 6.2.2019 kl. 9–11. Vimana producerar och erbjuder landskapen expert- och utvecklingstjänster och skaffar behövl...

Ny övervakningsapplikation förebygger olyckor och gör brandsyner smidigare

Landskapsreformen överför ansvaret för räddningsverksamheten till landskapen. I praktiken innebär detta att alla 18 landskap har ett eget räddningsverk från början av år 2021. Reformen är en...

Twitter

#Perustuslakivaliokunta julkisti lausuntonsa #maakuntauudistus ja #sote lakiesityksistä. Tutustu lausuntoon: https://t.co/0AzHiyhQ9F @SuomenEduskunta

KVH maakuntakiertue jatkuu tänään Jyväskylässä jälleen todella hyvillä keskusteluilla. #maakuntauudistus #vimana #jyväskylä

Valtion järjestelmät -hankkeessa selvitettiin, mitä järjestelmiä tarvitaan maakuntien tehtävien hoitamisen tueksi. Selvityksen tuloksena tunnistettiin 173 järjestelmää. #viikonluku @VimanaOy https://t.co/L9FWvUfkJc

Vimanan valtion järjestelmät hankkeessa siirrytään toteutusvaiheeseen. Hankkeessa luodaan tekniset edellytykset valtion järjestelmien käyttämiselle alueilla. Projektipäällikkö @EkdahlMilla kertoo lisää: https://t.co/bSKByWBouS

NÖJDA KUNDER

Den grundläggande verksamhetsprincipen är kunder som är nöjda med de producerade tjänsterna. Vi följer ständigt upp hur nöjda våra kunder är med tjänsterna och utvecklar våra tjänster utifrån den feedback som vi får. Vi utvecklar tjänsterna i samarbete med landskapen och våra kunder.