Suoraan sisältöön

Vimana genomför den digitala förändringen

Vimana bygger upp sitt serviceerbjudande och erbjuder lösningar redan för landskapens temporära förvaltning. För närvarande fokuserar vi på tjänster som måste grundas innan landskapen inleder sin verksamhet. Utifrån planer mellan Vimana och landskapen avancerar vi med att ta fram nya och ersättande IKT-tjänster samt med att genomföra införandeprojekt som gäller dem.

Läs mer om Vimana ›

Mål och principer för serviceproduktionen

Vad gör vi?

Vimanas mål är att leverera och ta i bruk nya IT-tjänster som förnyas och används gemensamt.

Vimana har till uppgift att starta och leverera avtalade och definierade IT-tjänster på ett kostnadseffektivt och säkert sätt till landskapen.

Hur arbetar vi?

Vimanas mål är att producera tjänster nära kunden och utveckla tjänsterna tillsammans med kunden. Vimana konkurrensutsätter, väljer och upphandlar avtalade tjänster med leverantörer som det valt själv. Tjänsterna som Vimana producerar är tillförlitliga, enkla att införa och möjliggör en resultatrik verksamhet och utveckling i landskapen.

Vilken roll har vi?

Vimana har inte enbart en förberedande roll, utan företaget är en särskild aktör som bereder och startar avtalade tjänster som används gemensamt och övervakar att de tas i bruk effektivt i kundorganisationer och landskap samt att tjänsterna produceras med en kvalitet som definierats tillsammans med kunden.

Nyheter

Beredningen av Vimanas handlingsdirektiv startade

Beredningen av Vimanas handlingsdirektiv har inletts. Syftet med handlingsdirektivet är att fastställa riktningen för bolagets verksamhet tills dess att regeringen som bildas efter riksdagsvalet ha...

Vimana fortsätter sin verksamhet och inväntar anvisningar av finansministeriet

Arbetet på Vimana fortsätter med bolagets projekt, och man inväntar närmare anvisningar av finansministeriet, som ansvarar för bolagets ägarstyrning, om modellen för bolagets fortsatta verksamh...

Vimanas projekt för kundhantering vill sätta kunden i centrum med hjälp av digitalisering

Den preliminära utredningen i Vimanas kundhanteringsprojekt (CRM) är färdig. Slutrapporten ställer upp projektets mål och en färdplan för avancemang. På kort sikt är målet ett kundhanterings...

Twitter

Vimanan osaajat tarjoavat asiantuntijapalveluita muille valtion organisaatioille. Asiakkaalle nopeasti asiantuntevaa apua toimintaansa ja Vimanalta lainassa olevalle asiantuntijalle uutta osaamista. Win-win! 💎💪 Lue @KatjaKoskinen3 blogi: https://t.co/YDJAYFBKGi #VimanaOy

Valtiovarainministeriö sai 61 lausuntoa kansallisen tekoälyohjelma #AuroraAI:n kehittämis- ja toimeenpanosuunnitelmasta vuosille 2019–2023. Kehittämis- ja toimintasuunnitelmaa tarkennetaan lausuntojen sekä kevään 2019 aikana saadun palautteen pohjalta. https://t.co/38Lrkp4GeQ

Maakunta- ja sote-uudistusta koskevan @vnteas-tutkimushankkeen loppuraportti on nyt julkaistu ja kaikkien luettavissa. #sote #maakuntauudistus

🔹 Raportti: https://t.co/M8EW3Mb8jo

🔹 Tiedote: https://t.co/4BJfVjpHqV https://t.co/VFSAfKUOYz

Käymme tänään läpi kaikkien Vimanan projektien loppu- ja väliraportteja. Projektien kulku, opit ja jatkohyödyntämisen mahdollisuudet dokumentoidaan huolellisesti, jotta ne ovat myös jatkossa käytettävissä. #VimanaOy #sote #maakuntauudistus #dokumentointi

NÖJDA KUNDER

Den grundläggande verksamhetsprincipen är kunder som är nöjda med de producerade tjänsterna. Vi följer ständigt upp hur nöjda våra kunder är med tjänsterna och utvecklar våra tjänster utifrån den feedback som vi får. Vi utvecklar tjänsterna i samarbete med landskapen och våra kunder.