Suoraan sisältöön

Palvelut

Vimana Oy:n tehtävänä on rakentaa maakuntien menestystä digitaalisilla palveluilla. Mahdollistamme maakuntien tarvitsemat ja määrittelemät digitalisaatio- ja ICT-perustietotekniikkapalvelut. Tuotamme palvelut lähellä asiakasta yhdessä verkostojemme kanssa. Tavoitteenamme on tarjota käyttäjäystävällisiä luotettavia, turvallisia ja helposti käyttöön otettavia palveluita, jotka mahdollistavat maakuntien käynnistämisen sekä toiminnan kustannustehokkaan ja tuloksellisen uudistamisen.

Vimanan hankesalkku koostuu palveluaihioista, joiden toteutuksesta on sovittu valtiovarainministeriön omistajaohjauksessa, digimuutoksen hankesalkkuun liittyvässä johtoryhmässä tai ministeriöiden tai maakuntien kanssa. Painopiste on tälle hetkellä niissä palveluissa, jotka ovat välttämätöntä saada perustettua ennen maakuntien toiminnan alkamista.

Neuvonta ja juridiset asiantuntijapalvelut

Neuvonta ja juridiset asiantuntijapalvelut

Vimana tarjoaa maakuntavalmistelijoille ICT-sopimuksiin, hankintoihin ja GDPR-asioihin liittyvää neuvontaa sekä asiantuntijapalveluita juridisissa kysymyksissä ja toimittajahallinnassa. Palvelussa tehdään myös keskitettyjä kilpailutuksia, joihin vuonna 2018 kuuluu IT-asiantuntijajärjestelykokonaisuus ja päätelaitekokonaisuus.

Anssi Virtanen

Hankintajohtaja
ICT-hankinnat ja kilpailutukset

Viva-palvelut, tiimityö-ympäristö

Viva-palvelut, tiimityö-ympäristö

Yhteinen digitaalinen viestintä- ja työskentely-ympäristö tarjoaa maakuntien käyttöön yhteiset ja kootut välineet pilvipalveluna laiteriippumattomasti. Ympäristö sisältää työkalut toimistoon, kommunikointiin ja ryhmätyöhön.

Ari Miromaa

Palvelupäällikkö
Viva-tiimityötila/O365

Tietoverkot ja tietoliikennejärjestelyt

Tietoverkot ja tietoliikennejärjestelyt

Maakuntien sisällä ja yhteisten palvelujen osalta toteutetaan tietoliikenne-järjestelyt, jotka yhdistävät verkkoja ja jonka kautta liikennöidään toteutetun kytkentäytimen. Lisäksi tämä voi sisältää myös konesali- ja kapasiteettipalve-luihin kohdistuvia järjestelyjä.

Mika Nieminen

Projektipäällikkö
Tietoverkot ja tietoverkkoratkaisut

KVH käyttäjä- ja käyttövaltuushallinta

KVH käyttäjä- ja käyttövaltuushallinta

Yhteisen käyttäjähallinnan tavoitteena on tarjota maakunnille valmis ratkaisu yhteiseen käyttäjä- ja identiteetinhallintaan. Palvelu rakentuu vaiheittain ensin uusille yhteisille palveluille ja myöhemmin laajemmalle järjestelmäjoukolle ja kootuille palveluille.

Teemu Pukarinen

Projektipäällikkö
Käyttövaltuushallinta

Asianhallintajärjestelmät

Asianhallintajärjestelmät

Maakunnille tarjotaan asianhallintajärjestelmä, joka integroituu hallinnollisiin järjestelmiin. Ratkaisu tarjoaa perustoiminnot viranomaisasioiden käsittelyyn ja kirjaamiseen. Tavoitteena kilpailutettu keskitetty järjestelmä paikallisilla tietokannoilla ja siihen liittyvä arkistointiratkaisu pitkäaikaissäilytykseen.

Kimmo Vuotila

Projektipäällikkö
Asianhallintajärjestelmät

Suomi.fi-palvelujen käyttöönotto ja käytön tuki

Suomi.fi-palvelujen käyttöönotto ja käytön tuki

Palvelun tarkoituksena on tukea Väestörekisterikeskuksen Suomi.fi-palvelujen käyttöönottoa ja käyttöä maakunnissa yhteisen arkkitehtuurin mukaisesti. Tavoitteena on, että Suomi.fi-palvelujen tuki edistää maakuntien oman asiakaspalvelun ja toiminnan digitalisointia sekä nopeuttaa VRK:n Suomi.fi-palvelujen käytön yleistymistä.

Arja Jokinen

Projektipäällikkö
Suomi.fi-hanke

Vimanan verkkosivustopalvelut

Vimanan verkkosivustopalvelut

Palvelu tukee maakuntia verkkosivustopalveluihin liittyvissä muutoksissa ja kehittämisessä. Tavoitteena on maakuntien verkkosivustopalveluiden uudistaminen, kehittämisen hallintamallin käyttö, alustakapasiteetin ja kilpailutettujen resurssien tarjoaminen maakuntien käyttöön. Palvelu myös tukee maakuntien integroitumista Suomi.fi-palvelutietovarantoon.

Tiina Nikmo

Projektipäällikkö
Verkkosivustopalvelut

Valtion järjestelmien käyttö ja liityntäpinnat

Valtion järjestelmien käyttö ja liityntäpinnat

Valtiolle jäävät järjestelmät ovat ministeriöiden vastuulla ja hallinnassa olevia järjestelmiä. Tarkoituksena on tuottaa yksinkertaistettu liityntätapa valtion järjestelmille ja järjestelmien maakuntakäytölle. Tavoitteena on, ettei yksittäistä järjestelmää tarvitse liittää erikseen jokaiseen maakuntaan tai käyttävään maakunnan organisaatioon.

Pelastuslaitoksien Valvontasovellus

Pelastuslaitoksien Valvontasovellus

Valvontasovelluksen tavoitteena on tarjota ratkaisu Pelastuslaitoksen (18 kpl) toiminnan hallintaan. Tuloksena saadaan käyttöön uusi työkalu kiinteistöjen valvontatoimen työn suunnitteluun ja suorittamiseen, arkistointiin ja raportointiin.

Matti Sipilä

Projektipäällikkö
Pelastustoimen valvontasovellustietojärjestelmä

Järjestäjien työkalut, tiedolla johtaminen

Järjestäjien työkalut, tiedolla johtaminen

Hankkeen tavoitteena on tuottaa maakuntien johtamiseksi tarvittavia innovatiivisia ja visuaalisesti moderneja digipalveluita ja työvälineitä, jotka soveltuvat kaikille johtamisen tasoille. Hankkeessa suunnitellaan, kehitetään ja toteutetaan tekninen tietoallasjärjestelmä ja tietovarastointi raportointi-, analytiikka- ja keinoälyratkaisuineen. Hankkeen tehtävänä on tarjota maakuntien käyttöön tietojohtamisen perusinfrastruktuuri sovelluksineen.

Peter Soinu

Projektipäällikkö
Tiedolla johtaminen ja järjestäjän työkalut

Järjestäjien työkalut, CRM (esiselvityksessä)

Järjestäjien työkalut, CRM (esiselvityksessä)

Vimanan järjestäjien työkalut -hankkeen tarkoituksena on tarjota maakuntien käyttöön CRM-ratkaisu, joka tarjoaa maakuntien asiakkuudenhallintaan tarvittavat työkalut. Vimanan tavoitteena on keskitettyjen palveluiden tuottaminen asiakkuudenhallintaan.

Tapani Parviainen

Projektipäällikkö

Järjestäjien työkalut CRM

 

Alustapalvelu (esiselvityksessä)

Alustapalvelu (esiselvityksessä)

Vimanan alustapalvelu tarjoaa konesalin, kapasiteetin ja käyttöpalvelut Vimanan palveluille ja maakuntien käyttöön tietoturvallisesti ja tehokkaasti. Alustapalvelu kapasiteetti on sopimuksen mukaan yksityistä- ja/tai julkista pilvipalvelua.

Marko Laine

Tuotantojohtaja

Service Desk (esiselvityksessä)

Service Desk (esiselvityksessä)

Vimanan Service Desk-palvelu tarjoaa yhden selkeän yhteydenottopisteen Vimanan kaikkiin palveluihin maakuntien yhteyshenkilöille ja maakuntien kanssa sovitulla palvelutasolla.