Suoraan sisältöön

Palvelut

Vimana Oy:n tehtävänä on rakentaa maakuntien menestystä digitaalisilla palveluilla. Mahdollistamme maakuntien tarvitsemat ja määrittelemät digitalisaatio- ja ICT-perustietotekniikkapalvelut. Tuotamme palvelut lähellä asiakasta yhdessä verkostojemme kanssa. Tavoitteenamme on tarjota käyttäjäystävällisiä luotettavia, turvallisia ja helposti käyttöön otettavia palveluita, jotka mahdollistavat maakuntien käynnistämisen sekä toiminnan kustannustehokkaan ja tuloksellisen uudistamisen.

Vimanan hankesalkku koostuu palveluaihioista, joiden toteutuksesta on sovittu valtiovarainministeriön omistajaohjauksessa, digimuutoksen hankesalkkuun liittyvässä johtoryhmässä tai ministeriöiden tai maakuntien kanssa. Painopiste on tälle hetkellä niissä palveluissa, jotka ovat välttämätöntä saada perustettua ennen maakuntien toiminnan alkamista.

Vinkki-palvelupiste

Vinkki-palvelupiste

Vimanan Vinkki-palvelupiste tarjoaa yhden selkeän yhteydenottopisteen Vimanan kaikkiin palveluihin maakuntien yhteyshenkilöille, maakuntien kanssa sovitulla palvelutasolla.

Marko Laine

Tuotantojohtaja

Neuvonta ja juridiset asiantuntijapalvelut

Neuvonta ja juridiset asiantuntijapalvelut

Vimana tarjoaa maakuntavalmistelijoille ICT-sopimuksiin, hankintoihin ja GDPR-asioihin liittyvää neuvontaa sekä asiantuntijapalveluita juridisissa kysymyksissä ja toimittajahallinnassa. Palvelussa tehdään myös keskitettyjä kilpailutuksia, joihin vuonna 2018 kuuluu IT-asiantuntijajärjestelykokonaisuus ja päätelaitekokonaisuus.

Anssi Virtanen

Hankintajohtaja
ICT-hankinnat ja kilpailutukset

Järjestäjien työkalut, tiedolla johtaminen

Järjestäjien työkalut, tiedolla johtaminen

Hankkeen tavoitteena on tuottaa maakuntien johtamiseksi tarvittavia innovatiivisia ja visuaalisesti moderneja digipalveluita ja työvälineitä, jotka soveltuvat kaikille johtamisen tasoille. Hankkeessa suunnitellaan, kehitetään ja toteutetaan tekninen tietoallasjärjestelmä ja tietovarastointi raportointi-, analytiikka- ja keinoälyratkaisuineen. Hankkeen tehtävänä on tarjota maakuntien käyttöön tietojohtamisen perusinfrastruktuuri sovelluksineen.

Peter Soinu

Projektipäällikkö
Tiedolla johtaminen ja järjestäjän työkalut

Järjestäjien työkalut, asiakkuudenhallinta

Järjestäjien työkalut, asiakkuudenhallinta

Hankkeen tarkoituksena on tarjota maakuntien käyttöön CRM-ratkaisu, joka tarjoaa maakuntien asiakkuudenhallintaan tarvittavat työkalut. Vimanan tavoitteena on keskitettyjen palveluiden tuottaminen asiakkuudenhallintaan.

Tapani Parviainen

Projektipäällikkö
Järjestäjien työkalut CRM

 

Asianhallintajärjestelmät

Asianhallintajärjestelmät

Maakunnille tarjotaan asianhallintajärjestelmä, joka integroituu hallinnollisiin järjestelmiin. Ratkaisu tarjoaa perustoiminnot viranomaisasioiden käsittelyyn ja kirjaamiseen. Tavoitteena kilpailutettu keskitetty järjestelmä paikallisilla tietokannoilla ja siihen liittyvä arkistointiratkaisu pitkäaikaissäilytykseen.

Kimmo Vuotila

Projektipäällikkö
Asianhallintajärjestelmät

Tietoverkot ja tietoliikennejärjestelyt

Tietoverkot ja tietoliikennejärjestelyt

Maakuntien sisällä ja yhteisten palvelujen osalta toteutetaan tietoliikenne-järjestelyt, jotka yhdistävät verkkoja ja jonka kautta liikennöidään toteutetun kytkentäytimen. Lisäksi tämä voi sisältää myös konesali- ja kapasiteettipalve-luihin kohdistuvia järjestelyjä.

Mika Nieminen

Projektipäällikkö
Tietoverkot ja tietoverkkoratkaisut

Käyttäjä- ja käyttövaltuushallinta

Käyttäjä- ja käyttövaltuushallinta

Yhteisen käyttäjähallinnan tavoitteena on tarjota maakunnille valmis ratkaisu yhteiseen käyttäjä- ja identiteetinhallintaan. Palvelu rakentuu vaiheittain ensin uusille yhteisille palveluille ja myöhemmin laajemmalle järjestelmäjoukolle ja kootuille palveluille.

Teemu Pukarinen

Projektipäällikkö
Käyttövaltuushallinta

Digitaalinen viestintäympäristö Viva

Digitaalinen viestintäympäristö Viva

Yhteinen digitaalinen viestintä- ja työskentely-ympäristö tarjoaa maakuntien käyttöön yhteiset ja kootut välineet pilvipalveluna laiteriippumattomasti. Ympäristö sisältää työkalut toimistoon, kommunikointiin ja ryhmätyöhön.

Jani Nyström

Palvelupäällikkö
Digitaalinen viestintäympäristö Viva

Verkkosivustopalvelu

Verkkosivustopalvelu

Palvelu tukee maakuntia verkkosivustopalveluihin liittyvissä muutoksissa ja kehittämisessä. Tavoitteena on maakuntien verkkosivustopalveluiden uudistaminen, kehittämisen hallintamallin käyttö, alustakapasiteetin ja kilpailutettujen resurssien tarjoaminen maakuntien käyttöön. Palvelu myös tukee maakuntien integroitumista Suomi.fi-palvelutietovarantoon.

Kalle Lukkarla

Palvelupäällikkö
Kapasiteettipalvelu, Verkkosivustopalvelu

Maakuntien sähköisen asioinnin tukipalvelu

Maakuntien sähköisen asioinnin tukipalvelu

Vimana tarjoaa maakuntavalmistelijoille tukea Väestörekisterikeskuksen (VRK) tarjoamien Suomi.fi-, varmenne- ja väestötietojärjestelmäpalvelujen käyttöönotossa ja käytössä. Palvelun tavoitteena on edistää maakuntien oman asiakaspalvelun ja toiminnan digitalisointia sekä nopeuttaa VRK:n palvelujen käytön yleistymistä.

Anu Lehtonen

Palvelupäällikkö
Maakuntien sähköisen asioinnin tukipalvelu

Valtion järjestelmien käyttö ja liityntäpinnat

Valtion järjestelmien käyttö ja liityntäpinnat

Valtiolle jäävät järjestelmät ovat ministeriöiden vastuulla ja hallinnassa olevia järjestelmiä. Tarkoituksena on tuottaa yksinkertaistettu liityntätapa valtion järjestelmille ja järjestelmien maakuntakäytölle. Tavoitteena on, ettei yksittäistä järjestelmää tarvitse liittää erikseen jokaiseen maakuntaan tai käyttävään maakunnan organisaatioon.

Milla Ekdahl

Projektipäällikkö
Valtion järjestelmät

Pelastuslaitoksien valvontasovellus

Pelastuslaitoksien valvontasovellus

Valvontasovelluksen tavoitteena on tarjota ratkaisu Pelastuslaitoksen (18 kpl) toiminnan hallintaan. Tuloksena saadaan käyttöön uusi työkalu kiinteistöjen valvontatoimen työn suunnitteluun ja suorittamiseen, arkistointiin ja raportointiin.

Matti Sipilä

Projektipäällikkö
Pelastustoimen valvontasovellustietojärjestelmä

Kapasiteettipalvelu (esiselvityksessä)

Kapasiteettipalvelu (esiselvityksessä)

Vimanan kapasiteettipalvelu tarjoaa konesalin, kapasiteetin ja käyttöpalvelut Vimanan palveluille ja maakuntien käyttöön tietoturvallisesti ja tehokkaasti. Alustapalvelukapasiteetti on sopimuksen mukaan yksityistä- ja/tai julkista pilvipalvelua.

Kalle Lukkarla

Palvelupäällikkö
Kapasiteettipalvelu, Verkkosivustopalvelu