Suoraan sisältöön

Maakuntien tietoverkot -projektin workshopissa vilkasta keskustelua: ”Tekemistä riittää, mutta oikeilla jäljillä ollaan”

Kuntatalolla Helsingissä järjestettiin esikytkentä- ja kytkentäytimeen liittyvä workshop-päivä perjantaina 30.11.2018. Tilaisuudessa mukana oli yhteensä 20 tietoverkkojen asiantuntijaa eri maakunnista. Keskustelu aiheesta oli tiivistä koko päivän ajan ja kysymyksiä sekä ajatuksia heräsi runsaasti. Aamupäivä keskittyi esikytkentä- ja kytkentäytimeen liittyviin esityksiin ja tilannekatsauksiin. Iltapäivä työskenneltiin ja keskusteltiin pienemmissä työpajaryhmissä.

Maakuntien yhteinen tietoverkkojen kytkentäydin on sisäinen tietoliikennepalvelu maakunnille kansallisiin tietojärjestelmäpalveluihin kytkeytymiseksi. Kytkentäydin tarjoaa varman, valvotun ja turvallisen tavan kytkeytyä maakuntien yhteisiin palveluihin ja ulkoisiin palveluntarjoajiin.

Päivän aloitti Vimanan Mika Nieminen esikytkentäytimen tilannekatsauksella. Esityksessään hän avasi suunnitelmaa esikytkentäytimen käyttöönotosta. Vieressä Vimanan konsultti Risto Tolonen.

“Tuleville maakunnille luodaan tällä hetkellä hyvää vauhtia esikytkentäydinvalmiutta, joka takaa heille ensi vuoden alusta mahdollisuuden pilotoida esikytkentäytimestä saatavia palveluita”, kertoo Nieminen.

Myös Vimanan toimitusjohtaja Kalle Toivonen (kuvassa vas.) tervehti workshopin osallistujia puheenvuorollaan.

”Valtion verkoissa on lähes 200 järjestelmää, jotka pitää saada maakunnissa toimimaan, jotta tehtävät maakunnissa saadaan toteutettua”, täsmensi Toivonen.

Iltapäivä keskittyi workshop-työskentelyyn, jossa osallistujat keskustelivat kytkentäytimen toivotusta toteutusmallista, sen palvelutasovaatimuksista ja kytkentäytimen palveluista ja niiden aiheuttamista vaatimuksista. Keskustelua aiheesta syntyi runsaasti.

Päivä päättyi workshop-keskustelujen yhteenvetoon:

”Olen erittäin tyytyväinen päivän kulusta, sillä ryhmissä käytiin erinomaista keskustelua. Oli myös hienoa huomata, että keskusteluissa puhuttiin selkeästi yhteisistä asioista. Läpikäydyt asiat osoittavat, että tekemistä riittää, mutta oikeilla jäljillä ollaan”, Nieminen tiivistää päivän lopuksi.