Suoraan sisältöön

Maakuntien ICT-palvelukeskus Oy:n vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös julkaistu

Maakuntien ICT-palvelukeskus Oy:n (entinen Vimana Oy) toimintakertomus ja tilinpäätös ajalta 1.1.2019-31.12.0219 on julkaistu. Vimana Oy perustettiin maakuntien valtakunnalliseksi tieto- ja viestintäteknisten palvelujen palvelukeskukseksi. Yhtiön tehtävänä oli tuottaa tietohallinto-, kehittämis-, integraatio-, asiantuntija-, tietojärjestelmä- ja tietotekniikkapalveluja sekä järjestää tuottamiensa palveluiden tarvitsema ylläpito ja tukipalvelut.

Vimana Oy:n toiminnalla tavoiteltiin valtakunnallista maakuntien palvelujen digitalisaation edistämistä, toiminnallisia ja laadullisia parannuksia sekä kustannustehokkuutta ICT-palvelujen järjestämisessä ja tuotannossa. Tarkoitus oli valtakunnallisesti yhtenäistää toimintatapoja, lisätä ICT:n yhteentoimivuutta sekä tarjota asiantuntijaosaamista kaikkien maakuntien käyttöön.

Yhtiön toiminnassa alkuvuonna 2019 merkittävässä osassa oli 8.3.2019 asti Sipilän hallituksen maakuntauudistuksen vaatimien tietoteknisten ratkaisujen valmistelu. Yhtiön hankkeet ja palvelut tähtäsivät maakuntien aloittamisen mahdollistamiseen 1.1.2021. Kaikki hankkeet, kilpailutukset sekä palvelut olivat maakuntauudistuksen edellyttämässä aikataulussa ja valmiudessa.

Maakuntauudistuksen kaatumisen vuoksi valtionvarainministeriön omistajaohjaus antoi uuden toimiohjeen ohjaamaan yhtiön toimintaa. Toimiohje käsiteltiin Vimana Oy:n yhtiökokouksessa 25.4.2019.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 17.12.2019 valtion omistamien erityistehtäväyhtiöiden SoteDigi Oy:n ja Vimana Oy:n yhdistämistä valtakunnalliseksi yhtiöksi. SoteDigi Oy:n ja Vimana Oy:n yhtiökokouksissa 18.12.2019 hyväksyttiin Vimana Oy:n koko liiketoiminnan myyminen SoteDigi Oy:lle 1.2.2020 lukien. Liiketoimintakauppakirja allekirjoitettiin 19.12.2019 ja kauppahinta oli noin 57 000 euroa.

Tutustu toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen täällä (pdf).