Suoraan sisältöön

Digimuutosohjelman loppuraportti valmistunut

Valtiovarainministeriö on julkaissut Digimuutosohjelman loppuraportin, jossa ovat mukana myös Vimanan hankkeet. Valtiovarainministeriö koordinoi yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön sekä muiden keskeisten ministeriöiden kanssa maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu- ja toimeenpanovaiheen digimuutosohjelmaa. Osana maaliskuussa 2019 rauenneen uudistuksen dokumentointia uudistuksen muutosohjelmat raportoivat hankkeiden keskeisistä tuotoksista sekä valmistelun prosesseista ja kustannuksista.

Digimuutosohjelman loppuraportissa käsitellään ohjelman roolia maakunta- ja sote-uudistuksessa, ohjelman rakennetta, johtamista, prosesseja, käytäntöjä ja kustannuksia sekä tuloksia niin kansallisten kuin myös maakunnallisten muutoshankkeiden näkökulmasta. Lisäksi perehdytään ICT-palvelukeskusten rooliin uudistuksessa.

Digimuutosohjelma vastasi toimikaudellaan suunniteltuja maakuntia koskevasta kansallisesta digipalvelukehityksestä ja yhteisen ICT-kehittämishankesalkun hallinnasta. Tähän sisältyi kansallisten digipalveluiden ja yhteisen ICT:n kehittämisen ohjaus, kansallisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen ja hallinta, yhteentoimivuuden ohjaus ja varmistaminen sekä kansallinen digipalvelutuotannon ohjaus. Digimuutosohjelmaan sisältyvät tehtäväkokonaisuudet jakautuivat kansallisella toteutusvastuulla oleviin ja maakuntien toteutusvastuulla oleviin. Ohjelmalle budjetoitiin määrärahaa noin 164 milj. euroa vuosina 2017-2018. Määrärahaa jäi käyttämättä arviolta noin 40 milj. euroa.

Digimuutosohjelman loppuraporttiin on koottu keskeisimmät tulokset ja jatkohyödyntämisen mahdollisuuksia. Kansalliset toimijat ja maakunnat raportoivat omissa hankeraporteissaan syntyneistä tuloksista ja rahoituksen käytöstä digimuutosohjelman loppuraporttia tarkemmalla tasolla.

Loppuraporttiin voi tutustua täällä.

Lähde: Alueuudistus.fi.