Suoraan sisältöön

CRM-esiselvitysprojektin aloitusseminaarissa työstettiin maakuntien yhteisen asiakkuudenhallinnan tiekarttaa

Vimanan CRM-esiselvitysprojekti sai vauhtia yhteisestä aloitusseminaarista. Yli 40 maakuntavalmistelijaa kerääntyi Kuntatalolle ja etäyhteyden päähän vaihtamaan ajatuksia ja luomaan hankkeen yhteistä tiekarttaa Esiselvitysprojektin tavoitteena on kerätä tietoa maakuntajärjestäjien yhteisen asiakkuudenhallintaratkaisun kehittämiseksi.

”Yhteinen CRM-ratkaisu suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä maakuntien nimeämien yhteyshenkilöiden kanssa. Maakuntien aktiivisuus on erittäin tärkeää, jotta ratkaisusta tulee parhaiten maakuntia palveleva. Seminaarista saimme hyvän startin alkavalle yhteistyölle”, hankkeesta Vimanalla vastaava projektipäällikkö Tapani Parviainen sanoo.

Katso kooste päivästä ja tutustu tarkemmin esitysmateriaaleihin!

Vimanan konsultti Lauri Leppäaho avasi päivän käymällä läpi Vimanan CRM-esiselvityksen ”juonen”. ”Teemme tiekarttaa asiakkuudenhallintaa tukevan ohjelmiston eli CRM:n luomiseen. Esiselvitysprojektin tavoitteena on rajata, vaiheistaa ja aikatauluttaa hanketta.”

 

ICT-projektipäällikkö Anne-Marie Aartola Uusimaa2019-hankkeesta esitteli Uusimaan konsernin asiakkuudenhallinnan hanketta. ”Palveluntuottajien hallinnan kokonaisuutta voidaan pitää hankkeessa merkittävänä kokonaisuutena.”

 

Vimanan projektipäällikkö Mika Nieminen esitteli Tietoverkot-hanketta ja selvensi, miten yhteinen CRM-ratkaisu linkittyy hankkeeseen. ”Palvelun tietoliikenneyhteyksillä varmistetaan maakuntien pääsy yhteisiin järjestelmiin. Toteutamme turvallista sekä toimintavarmaa palvelua.”

 

SoteDigin hankejohtaja Kimmo Kasteenpohja esitteli SoteDigin toimintaa ja hankesalkkuja. ”SoteDigin palvelutarjonta jakaantuu kolmeen kokonaisuuteen: asukkaiden digipalveluiden kehittämiseen, tiedolla johtamisen ratkaisuihin ja sotetietojen integraatioihin.”

 

Maakuntien tiedolla johtamisen eli MaTi-projektin vetäjä Peter Soinu esitteli MaTi-projektin suhdetta CRM-ratkaisuun. ”MaTi-hankkeessa syntyy yhteisen mallin kautta tietojen hyödyntämisen alusta, jolla sovellukset kuten CRM voivat hyödyntää maakuntien tietoja laaja-alaisesti.”

 

Tietohallintojohtaja Toni Suihko kertoi, miten Etelä-Karjalassa on hyödynnetty keinoälyä sote-tiedon hallinnoinnissa. ”Eksotessa painotetaan keinoälytoteutuksia ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen, esimerkkinä lasten ja nuorten palvelutarvetta ennustava keinoälypohjainen ennustemalli. Eksotessa on toteutettu myös lukuisa joukko erilaisia prosessiohjaussovelluksia, jotka tulevaisuudessa tulevat kytkeytymään erilaisten keinoälysovelluksien tuottamiin herätteisiin.”

 

Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Pohjanmaalla tavoitteena on saada sote jokaisen taskuun. ”Teemme palvelukehitystä mobiili edellä. Asiakkaamme toivovat saumatonta asiakaskokemusta mobiilissa ja sen mahdollistamiseksi tarvitsemme hyvän CRM-järjestelmän”, tietohallintojohtaja Tapio Järvenpää kertoi.

 

Oma Häme -hankkeen projektiasiantuntija Riikka Järvinen esitteli asiakkuudenhallintaa Hämeessä. ”Toteutimme keväällä 2018 asiakkuudenhallinnan esiselvityksen, jolla loimme yhteistä ymmärrystä asiakkuudenhallinnan tilasta ja kuvasimme yhteisen asiakkuudenhallinnan toimintamallia. Jatkamme työtä myös osallistumalla kansalliseen yhteistyöhön.”

Aamun puheenvuorojen ja lounastauon jälkeen työskentelyä jatkettiin vielä työpajatyöskentelynä. Työpajatyöskentelystä saatiin runsaasti hyödyllisiä näkökulmia työskentelyn jatkamiseksi tulevissa tapaamisissa ja virtuaalityötiloissa.

Tutustu esityksiin:

Lisätietoja:
Tapani Parviainen, tapani.parviainen@vimana.fi