Suoraan sisältöön

Tiedotteet

Mari Fallström Vimanan hankejohtajaksi

Maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana on nimittänyt DI Mari Fallströmin Vimanan hankejohtajaksi 14.1.2019 alkaen. Fallström siirtyy tehtävään Valtiokonttorin tietohallinnon apulaisjohtajan tehtävästä, josta hän on henkilökierrossa valtiovarainministeriössä. Fallströmillä on vahva kokemus julkisen sektorin tietohallintohankkeiden johtamisesta, ICT-palvelutuotannosta, palveluiden kehittämisestä ja tuotteistamisesta sekä johtoryhmätyöskentelystä ja esimiestyöstä. Hän on työskennellyt aiemmin johto- ja päällikkötason tehtävissä mm. Valtiokonttorilla, Valtion IT-palvelukeskuksessa ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorissa. Fallström on ollut toukokuusta 2018 alkaen Valtiokonttorin tietohallinnon apulaisjohtajan tehtävästä henkilökierrossa valtiovarainministeriön julkisen hallinnon ICT-osastolla […]

Lue lisää "Mari Fallström Vimanan hankejohtajaksi"
Vimanan asetusluonnoksen lausuntoyhteenveto luettavissa

Vimanan asetusluonnosta koskevista lausunnoista on koottu yhteenveto, joka on luettavissa Valtioneuvoston hankeikkunassa. Yhteenvetoon on koottu kaikkien lausunnonantajien esiin nostamat muutosehdotukset, täydennykset sekä kommentit. Asetuksen valmistelua jatketaan valtiovarainministeriössä. Asetus voidaan antaa maakuntalainsäädännön astuttua voimaan. Lausuntopyyntö koski asetusluonnosta, jossa määritellään maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana Oy:n tehtävät ja käyttövelvoitteen piiriin kuuluvat palvelut. Lausuntokierros toteutettiin lokakuussa 2018 ja lausuntoja saatiin […]

Lue lisää "Vimanan asetusluonnoksen lausuntoyhteenveto luettavissa"
Vimanan asetusluonnoksen lausuntokierros on päättynyt

Valtiovarainministeriöön saapui määräaikaan mennessä 44 lausuntoa. Lausuntopyyntö koski asetusluonnosta, jossa määritellään maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana Oy:n tehtävät ja käyttövelvoitteen piiriin kuuluvat palvelut. Lisäksi asetusluonnoksessa esitetään, että Vimana järjestää ja ylläpitää myös yhteisiä integraatiopalveluita, joilla mahdollistetaan muun muassa maakuntien kytkeytyminen valtion viranomaisten tuottamiin sähköisiin palveluihin ja tietojärjestelmiin. Asetusta on valmisteltu valtiovarainministeriössä virkamiestyönä. Valmisteluun on lisäksi osallistunut  maakuntien […]

Lue lisää "Vimanan asetusluonnoksen lausuntokierros on päättynyt"
Vimana kilpailuttaa maakuntien asianhallintapalvelua

Vimana etsii kumppania maakuntien asianhallintaratkaisun toteuttamiseen. Kilpailutuksessa oleva hankinta sisältää asianhallintajärjestelmän ja siihen liittyvät vaatimusmäärittelyn mukaiset toiminnalliset osakokonaisuudet ja niihin liittyvät lisenssit sekä käyttöoikeudet. Tavoitteena on tarjota Vimanan asiakkaiden käyttöön asianhallintaratkaisu, joka integroituu hallinnollisiin järjestelmiin ja tarjoaa perustoiminnot viranomaisasioiden käsittelyyn ja kirjaamiseen. Ratkaisu sisältää toiminnallisuudet, kuten asianhallinnan, asiakirjanhallinnan ja tiedonohjausjärjestelmän. Hankintailmoitus löytyy Hilma-palvelusta. Tarjouksia otetaan […]

Lue lisää "Vimana kilpailuttaa maakuntien asianhallintapalvelua"
Vimanan yhdyskäytävä maakuntien tietoliikenteen ja valtion VY-verkkojen välille on avattu

Valtion ja maakuntien yhteisen tietoliikenneinfrastruktuurin rakentaminen etenee aikataulussaan. Tärkeä askel otettiin eilen, kun Vimana avasi yhdyskäytävän maakuntien sisäisen tietoliikenteen esikytkentäytimen ja Valtion VY-verkkojen välille. Kyseinen yhdyskäytävä antaa tekniset edellytykset toteuttaa pääsyn maakunnille valtiolla oleviin järjestelmiin. Vimanan Tietoverkot-projektipäällikön Mika Niemisen mukaan yhdyskäytävän avaaminen maakuntakäyttäjille varmistui onnistuneiden tietoliikennetestausten pohjalta. ”Yhteydet maakunnille ovat nyt olemassa ja tekninen saatavuus testattiin yhteyden […]

Lue lisää "Vimanan yhdyskäytävä maakuntien tietoliikenteen ja valtion VY-verkkojen välille on avattu"
Asetusluonnos Vimanan tehtävistä ja palveluista lausuntokierrokselle

Asetusluonnos maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana Oy:n tehtävistä ja käyttövelvoitteen piiriin kuuluvista palveluista on lähtenyt lausuntokierrokselle. Luonnoksen mukaan Vimanan järjestämiä ja ylläpitämiä yhteisiä tieto- ja viestintäteknisiä palveluita ovat: yhteinen käyttäjä- ja käyttövaltuushallintapalvelu, yhteinen tietoverkkojen kytkentäydin kansallisiin tietojärjestelmäpalveluihin kytkeytymiseksi, yhteiset järjestäjien työkalut ja johtamisen järjestelmäpalvelut, yhteiset digitaaliset viestintä- ja työskentely-ympäristöpalvelut, yhteiset asianhallintapalvelut, yhteiset verkkosivustopalveluratkaisut, yhteiset perustietotekniikkapalvelut sekä Vimanan […]

Lue lisää "Asetusluonnos Vimanan tehtävistä ja palveluista lausuntokierrokselle"
Vimana rakentaa Service Desk -palvelua maakuntien IT-asiantuntijoiden tueksi

Vimana on käynnistänyt esiselvityksen Service Desk -palvelupisteen perustamisesta. Service Deskin tarkoituksena on tarjota maakuntien yhteyshenkilöille yksi selkeä yhteydenottopiste kaikkiin Vimanan palveluihin liittyen. Projektivaiheen työnimenä Vimana kutsuu Service Deskiään ”Vimanan Vinkiksi”. ”Service Desk -malli mahdollistaa keskitetyn paikan kysymyksien osoittamiselle sekä tiedon kokoamisen helposti löydettäväksi. Service Deskin avulla tieto ei ole hajallaan yksittäisillä ihmisillä tai suljetuissa sähköpostiketjuissa, […]

Lue lisää "Vimana rakentaa Service Desk -palvelua maakuntien IT-asiantuntijoiden tueksi"
Vimanan Suomi.fi-Viestit-projektilla mahdollistetaan maakunnan viranomaisten ja asukkaiden sujuvaa yhteydenpitoa 

Vimanan Suomi.fi-viestien käyttöönoton tukiprojekti on hyvässä vauhdissa. Suomi.fi-viestien avulla kansalaiset voivat hoitaa viestinnän julkishallinnon organisaatioiden kanssa sähköisesti. Palvelu tulee tarpeeseen myös maakunnan viranomaisten ja asukkaiden välillä, joten Vimanan Suomi.fi-viestit -projektilla tuetaan maakuntavalmistelijoita palvelun käyttöönotossa.  Suomi.fi-Viestit-palvelu on yksi osa Suomi.fi-palvelukokonaisuuden käyttöönottoa maakunnissa. Tarkoituksena on edistää maakuntien tietojärjestelmien integrointia sähköisen asioinnin kansallisiin palveluihin tukemalla Väestörekisterikeskuksen (VRK) Suomi.fi-palvelujen käyttöönottoa ja käytön tukea […]

Lue lisää "Vimanan Suomi.fi-Viestit-projektilla mahdollistetaan maakunnan viranomaisten ja asukkaiden sujuvaa yhteydenpitoa "