Suoraan sisältöön

Hankinnat

Vimana pyytää IT-toimittajilta tietoa alustapalveluiden tuottamisesta pilvipalveluna

Vimana on julkaissut IT-toimittajille suunnatun tietopyynnön maakuntien pilvipalveluiden tuottamisesta. Tietopyynnön tarkoituksena on laatia määrittelyt perustettaville dynaamisille hankintajärjestelmille (DPS). Kyseessä ei siis ole tarjouspyyntö, hankintailmoitus tai ennakkoilmoitus eikä se sido ketään siihen osallistuvaa tahoa. ”Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus kartoittaa pilvipalveluita tuottavien yritysten markkinaa sekä selvittää tulossa olevaan hankintaan liittyviä teknisiä, taloudellisia ja toiminnallisia arvioita. Tavoitteena on […]

Lue lisää "Vimana pyytää IT-toimittajilta tietoa alustapalveluiden tuottamisesta pilvipalveluna"
Vimana kilpailuttaa maakuntien asianhallintapalvelua

Vimana etsii kumppania maakuntien asianhallintaratkaisun toteuttamiseen. Kilpailutuksessa oleva hankinta sisältää asianhallintajärjestelmän ja siihen liittyvät vaatimusmäärittelyn mukaiset toiminnalliset osakokonaisuudet ja niihin liittyvät lisenssit sekä käyttöoikeudet. Tavoitteena on tarjota Vimanan asiakkaiden käyttöön asianhallintaratkaisu, joka integroituu hallinnollisiin järjestelmiin ja tarjoaa perustoiminnot viranomaisasioiden käsittelyyn ja kirjaamiseen. Ratkaisu sisältää toiminnallisuudet, kuten asianhallinnan, asiakirjanhallinnan ja tiedonohjausjärjestelmän. Hankintailmoitus löytyy Hilma-palvelusta. Tarjouksia otetaan […]

Lue lisää "Vimana kilpailuttaa maakuntien asianhallintapalvelua"
Maakuntien verkkosivustopalvelun hankinta Drupal 8- ja Liferay CE 7.0-alustoilla siirtyy hankintavaiheeseen

Maakuntien verkkosivustopalvelun hankintaan liittyvässä dynaamisessa hankintajärjestelmässä ”Nimetyillä teknologioilla toteutettaviin ratkaisuihin liittyvät asiantuntijapalvelut” ollaan julkaisemassa ensimmäisiä tarjouspyyntöjä lokakuun 2018 aikana. Maakuntien verkkosivustopalvelun hankinnassa kilpailutetaan toimittajia kehittämään ja ylläpitämään maakuntien uusia verkkosivustoja avoimen lähdekoodin Drupal 8- ja Liferay CE 7.0-alustoilla. Kärkihankkeissa luodaan perussivustot uusille maakuntien verkkosivustoille ja viimeistellään kärkimaakuntien verkkosivustot julkaisua varten. Maakunnat tulevat omilla verkkosivustoillaan kertomaan […]

Lue lisää "Maakuntien verkkosivustopalvelun hankinta Drupal 8- ja Liferay CE 7.0-alustoilla siirtyy hankintavaiheeseen"
Vimanan dynaamiset hankintajärjestelmät siirtyvät hankintavaiheeseen

Vimanan dynaamisen hankintajärjestelmän ”Tietovarastointi ja tiedolla johtamisen asiantuntijapalvelut” ensimmäiset tarjouspyynnöt lähetetään hankintajärjestelmässä mukana oleville toimittajille arvion mukaan syyskuussa 2018. Myös dynaamisen hankintajärjestelmän ”Nimetyillä teknologioilla toteutettaviin ratkaisuihin liittyvät asiantuntijapalvelut” ensimmäiset tarjouspyynnöt on määrä lähettää syksyn 2018 aikana. Vimanan käynnistyvistä ja käynnissä olevista hankinnoista saa tietoa HILMA-ilmoituskanavan kautta. Vimana Oy on julkaissut hankintailmoitukset dynaamisista hankintajärjestelmistä maakuntaliittojen ja […]

Lue lisää "Vimanan dynaamiset hankintajärjestelmät siirtyvät hankintavaiheeseen"
Vimana kilpailuttaa rekrytointiprosessia tukevia suorahakupalveluita

Vimana etsii kumppania suorahaku-, yhdistelmähaku- ja muihin rekrytointiprosessia tukeviin palveluihin. Kilpailutus toteutetaan avoimella menettelyllä. Hankinnan pääkohteena on yhdistelmähakupalvelu, eli julkisen ilmoitushaun ja suorahaun yhdistelmä. Kumppanin tehtävänä on ilmoittelun lisäksi potentiaalisten kandidaattien täsmäkartoitus ja heidän kontaktointi. Hankittavaan palveluun voi sisältyä myös rekrytointeja tukevia henkilöarviointeja, mutta niitä voidaan sopimuskaudella ostaa valitun tarjoajan lisäksi myös muilta palveluntarjoajilta. ”Palvelun […]

Lue lisää "Vimana kilpailuttaa rekrytointiprosessia tukevia suorahakupalveluita"
Vimana kilpailuttaa käyttövaltuushallintaratkaisua

Vimana Oy on käynnistänyt käyttövaltuushallinnan ratkaisun (KVH) kilpailutuksen sisältäen ohjelmiston sekä palvelun. Tutustu Hilma-järjestelmästä löytyvään hankintailmoitukseen. Lue myös: Uutinen 12.7.2018: Vimanan käyttövaltuushallintaratkaisulla varmistetaan tehokas prosessi maakuntien järjestelmien käyttäjähallintaan

Lue lisää "Vimana kilpailuttaa käyttövaltuushallintaratkaisua"
Vimanan hankintarengas kilpailuttaa seitsemää IT-asiantuntijapalvelukokonaisuutta

Vimana Oy on julkaissut hankintailmoitukset dynaamisista hankintajärjestelmistä maakuntaliittojen ja muiden valmisteluorganisaatioiden muodostaman hankintarenkaan kanssa. Hankintailmoitukset koskevat seuraavia kokonaisuuksia: Tietohallinnon ja toimintaprosessien kehittämisen asiantuntijapalvelut Nimetyillä teknologioilla toteutettaviin ratkaisuihin liittyvät asiantuntijapalvelut Ohjelmistokehitykseen liittyvät asiantuntijapalvelut Tietoturvakonsultointiin ja auditointiin liittyvät asiantuntijapalvelut Suunnittelu- ja määrittelypalveluihin liittyvä asiantuntijatyö Tietovarastointi ja tiedolla johtamisen asiantuntijapalvelut ICT-palveluihin liittyvät tietosuojakonsultoinnit sekä auditoinnit Tutustu hankintailmoituksiin Hilmassa. […]

Lue lisää "Vimanan hankintarengas kilpailuttaa seitsemää IT-asiantuntijapalvelukokonaisuutta"
Vimana kutsuu toimittajat tietoverkot-hankkeen tekniseen vuoropuheluun

Vimana järjestää tietoverkot-hankkeeseen liittyen ensimmäisen teknisen vuoropuhelutilaisuuden maakuntien kytkentäytimen teknisten toteutusvaihtoehtojen selvittämiseksi. Vuoropuhelut järjestetään 20.6.2018.  Vimana hakee kokonaispalveluratkaisua, joka pitää sisällään kytkentäytimen, tietoliikenneyhteydet, maakuntakohtaiset yhteydet, palveluiden toteutukseen vaadittavat laitteet ja laitetilat, asiantuntija-, tietoturva-, tuki- sekä ylläpitopalvelut. Pyydämme toimijoita varaamaan teknisen vuoropuhelun ajan pikimmiten sähköpostitse osoitteesta info@vimana.fi.

Lue lisää "Vimana kutsuu toimittajat tietoverkot-hankkeen tekniseen vuoropuheluun"
Vimana käynnistää Hansel-minikilpailutuksen liiketoimintasuunnitelman laatimiseksi

ICT-palvelukeskus Vimana Oy hankkii Hanselin puitejärjestelyn mukaisella minikilpailutuksella asiantuntijaresursseja liiketoimintasuunnitelman laatimista varten. Hankintailmoitus on julkaistu puitejärjestelyn toimittajille Cloudian Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa ja Vimana valitsee kesäkuun aikana yhden toimittajan. Hankinnan kohteena on Vimanalle laadittava liiketoimintasuunnitelma. Tarjouspyyntö perustuu Hansel Oy:n johtamisen ja kehittämisen konsultointipalvelut 2017–2021 puitejärjestelyyn. Hankinnassa noudatetaan puitejärjestelyn sisäistä kevennettyä kilpailutusta koskevaa menettelyä. ”Liiketoimintasuunnitelmalla tarkennamme liikeideaa, jolla mahdollistetaan […]

Lue lisää "Vimana käynnistää Hansel-minikilpailutuksen liiketoimintasuunnitelman laatimiseksi"