Suoraan sisältöön

Blogit

Tiedonohjaussuunnitelma tukee organisaation tietojen hallintaa

Tiedonhallinta aiheena on hyvin iso kokonaisuus, mutta yritetään kiteyttää sen tähän lyhyeen blogikirjoitukseen niin, että se aukeaisi hieman yleisellä tasolla kaikille – myös heille, jotka työssään jopa tiedostamattaan ovat tekemisissä tiedonhallinnan kanssa. Lähtökohtana on se, että tieto on läsnä kaikkialla ja kaikessa tekemisessämme. Tieto on henkilökunnan rinnalla organisaation tärkein pääoma. Tieto kokonaisuutena on hyvin laaja […]

Lue lisää "Tiedonohjaussuunnitelma tukee organisaation tietojen hallintaa"
SoteDigin hankinta-asiantuntija Olli Suotunen työskentelee julkisten hankintojen parissa Business Finlandilla

Minulla on ollut kiitollinen tilaisuus toimia hankinta-asiantuntijana Business Finland Oy:ssä jo melkein vuoden ajan. Business Finland syntyi, kun Tekes ja Finpro Oy yhdistyivät vuoden 2018 alussa. Uusi yritys kehittää Suomesta maailman vetovoimaisinta ja kilpailukykyisintä innovaatioympäristöä, jossa yritysten on hyvä kasvaa, uudistua ja menestyä. Business Finlandilla huippuasiantuntijoiden seurassa on ollut hienoa itse oppia ja samalla yhdessä […]

Lue lisää "SoteDigin hankinta-asiantuntija Olli Suotunen työskentelee julkisten hankintojen parissa Business Finlandilla"
Otollinen aika kehittää tietojohtamista on nyt – mutta entäpä jos mitään ei tehdä? 

Elämme tietotaloudessa, jossa datasidonnaisuus on keskeinen tekijä myös julkishallinnossa. Tieto on, ja sen halutaan olevan, organisaation strateginen ja taloudellinen voimavara ja menestystekijä. Jokainen organisaatio joutuu tavalla tai toisella tekemään tiedolla johtamiseen sekä tiedon hallinnointiin liittyviä valintoja. Keskeistä on se, miten toimintaa koskevaan dataan päästään käsiksi ja miten siitä pystytään tekemään organisaation toimintaa tehostava voimavara. Monissa […]

Lue lisää "Otollinen aika kehittää tietojohtamista on nyt – mutta entäpä jos mitään ei tehdä? "
Vimanan projektipäällikkö Teemu Pukarinen Valtorilla: “On hienoa hyödyntää osaamistaan ja oppia uutta”

Aloitin työt Vimanalla toukokuussa 2019. Toimin ensin projektipäällikkönä valmistelemassa yhteistä toimintaympäristöä maakuntien käyttöön lähinnä Käyttövaltuushallinnan projektissa. Maakuntalakien kaaduttua Vimana on tarjonnut eri valtiohallinnon organisaatioille mahdollisuutta käyttää asiantuntijoidemme osaamista hyväksi ja tähän on myös kiitettävästi tartuttu.

Lue lisää "Vimanan projektipäällikkö Teemu Pukarinen Valtorilla: “On hienoa hyödyntää osaamistaan ja oppia uutta”"
Kansallinen vertailutieto tukee tilannekuvatietoisuutta

Hyvin suuri osa yhteiskunnassa käytettävästä tiedosta on tällä hetkellä vertikaalista eli siiloutunutta. Kun tieto on vertikaalista, tietopohja tai tietorakenteet eivät ole yhteiskäyttöisiä eri organisaatioiden kesken – eikä organisaatiorajoja rikkovaa yhteistä tietoa ei välttämättä ole vielä edes tunnistettu. Horisontaalisesta tiedosta puolestaan puhutaan, kun yhteinen tietopohja on rakennettu ja tieto on jäsennelty yhteiskäyttöiseksi. Tällöin tiedon hyötykäyttö on organisaatioriippumatonta ja […]

Lue lisää "Kansallinen vertailutieto tukee tilannekuvatietoisuutta"
Julkisen hallinnon arkistoinnin haasteita ratkomassa – digitalisaation vaikuttavuus

Viranomaistehtävissä syntyvien tietojen jatkuvuuden, jäljitettävyyden ja todistusvoiman saumaton yhteensovittaminen on yksi digitalisaation keskeisistä haasteista. Valtionvarainministeriö on asettanut Vimanan ja SoteDigin selvittämään näitä julkisen hallinnon viranomaistehtävien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon pitkäaikaisen säilyttämisen haasteita.

Lue lisää "Julkisen hallinnon arkistoinnin haasteita ratkomassa – digitalisaation vaikuttavuus"
Tavoitteena hallittu siirtymä tulosohjauksesta tiedolla johtamiseen

Ennakoivan toiminnan ja palvelujen johtamisen tarve korostuu nykypäivänä ja tämä lisää tiedon tarvetta. Julkishallinnon on kyettävä reagoimaan ja ohjaamaan toimintaa tarvittaessa hyvinkin nopeasti, sillä osa asukkaille tuotettavista palveluista on herkkiä taloussuhdanteille. Ennakointiajan pituus vaihtelee tarpeen mukaan.

Lue lisää "Tavoitteena hallittu siirtymä tulosohjauksesta tiedolla johtamiseen"
Tieto-ohjautuvassa organisaatiossa tieto on osa päivittäistä toimintaa

Hyvä ja tehokas julkinen hallinto luovat edellytyksiä yhteiskunnan ja talouden kehitykselle. Meneillään oleva hallinnon digitalisointi antaa tälle kehitykselle hyviä eväitä. Digitalisoinnin edetessä tieto alkaa korostua – laadukkaan eli oikean ja ajantasaisen tiedon tarve nousee vaatimukseksi julkisen hallinnon kehittämiselle.

Lue lisää "Tieto-ohjautuvassa organisaatiossa tieto on osa päivittäistä toimintaa"
Vimanan hankinta-asiantuntija Erillisverkoilla – pohdintoja asiantuntijatyöstä

Hankinta-asiat eivät uusien lakien ja EU-direktiivien myötä ainakaan helpotu. Jos joskus vuosikymmeniä sitten valtion virastoissa tehtiin kilpailutuksia muiden töiden ohella, niin tänä päivänä se ei enää ole realismia: esimerkiksi EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa vaaditaan jo niin paljon tietämystä hankinta-asioiden yksityiskohdista, että oman toimen ohella tarjouspyyntöjä ei enää laadita – parhaimpaan lopputulokseen päästään, kun kilpailutusta laativat yhteistyönä hankinta-asiantuntija(t) sekä kilpailutettavan asian substanssiasiantuntija(t).

Lue lisää "Vimanan hankinta-asiantuntija Erillisverkoilla – pohdintoja asiantuntijatyöstä"
Jotain uutta ja jotain tuttua – Vimanan asiantuntijana tukemassa CRM-projektia Business Finlandilla

Aloitin työt huhtikuun alussa Business Finlandilla GlobalCRM-projektissa projektipäällikkönä. Työskentelen Customer Experience -yksikössä ja työtehtäviini kuuluu huolehtia siitä, että projekti etenee aikataulussa ja kaikki järjestelmän käyttöönottamiseksi tarvittavat kokonaisuudet on suunniteltu ja määritelty sekä toteutettu liiketoiminnan tarpeiden pohjalta. Projektin parissa työskentelen vuoden 2019 loppuun saakka.

Lue lisää "Jotain uutta ja jotain tuttua – Vimanan asiantuntijana tukemassa CRM-projektia Business Finlandilla"