Suoraan sisältöön

Blogit

Tavoitteena hallittu siirtymä tulosohjauksesta tiedolla johtamiseen

Ennakoivan toiminnan ja palvelujen johtamisen tarve korostuu nykypäivänä ja tämä lisää tiedon tarvetta. Julkishallinnon on kyettävä reagoimaan ja ohjaamaan toimintaa tarvittaessa hyvinkin nopeasti, sillä osa asukkaille tuotettavista palveluista on herkkiä taloussuhdanteille. Ennakointiajan pituus vaihtelee tarpeen mukaan.

Lue lisää "Tavoitteena hallittu siirtymä tulosohjauksesta tiedolla johtamiseen"
Tieto-ohjautuvassa organisaatiossa tieto on osa päivittäistä toimintaa

Hyvä ja tehokas julkinen hallinto luovat edellytyksiä yhteiskunnan ja talouden kehitykselle. Meneillään oleva hallinnon digitalisointi antaa tälle kehitykselle hyviä eväitä. Digitalisoinnin edetessä tieto alkaa korostua – laadukkaan eli oikean ja ajantasaisen tiedon tarve nousee vaatimukseksi julkisen hallinnon kehittämiselle.

Lue lisää "Tieto-ohjautuvassa organisaatiossa tieto on osa päivittäistä toimintaa"
Vimanan hankinta-asiantuntija Erillisverkoilla – pohdintoja asiantuntijatyöstä

Hankinta-asiat eivät uusien lakien ja EU-direktiivien myötä ainakaan helpotu. Jos joskus vuosikymmeniä sitten valtion virastoissa tehtiin kilpailutuksia muiden töiden ohella, niin tänä päivänä se ei enää ole realismia: esimerkiksi EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa vaaditaan jo niin paljon tietämystä hankinta-asioiden yksityiskohdista, että oman toimen ohella tarjouspyyntöjä ei enää laadita – parhaimpaan lopputulokseen päästään, kun kilpailutusta laativat yhteistyönä hankinta-asiantuntija(t) sekä kilpailutettavan asian substanssiasiantuntija(t).

Lue lisää "Vimanan hankinta-asiantuntija Erillisverkoilla – pohdintoja asiantuntijatyöstä"
Jotain uutta ja jotain tuttua – Vimanan asiantuntijana tukemassa CRM-projektia Business Finlandilla

Aloitin työt huhtikuun alussa Business Finlandilla GlobalCRM-projektissa projektipäällikkönä. Työskentelen Customer Experience -yksikössä ja työtehtäviini kuuluu huolehtia siitä, että projekti etenee aikataulussa ja kaikki järjestelmän käyttöönottamiseksi tarvittavat kokonaisuudet on suunniteltu ja määritelty sekä toteutettu liiketoiminnan tarpeiden pohjalta. Projektin parissa työskentelen vuoden 2019 loppuun saakka.

Lue lisää "Jotain uutta ja jotain tuttua – Vimanan asiantuntijana tukemassa CRM-projektia Business Finlandilla"
Vimanan osaajat tarjoavat asiantuntijapalveluita muille valtion organisaatioille

Sote- ja maakuntauudistuksen raukeaminen vaikutti nopeasti Vimanan toimintaan. Hyvin edenneet, käynnissä olevat projektit ja kilpailutukset tuli keskeyttää ja myös Vimanan asiantuntijoiden osalta piti pohtia, miten tästä eteenpäin. Henkilöstöä ei kuitenkaan jätetty pyörittelemään peukaloitaan vaan Vimana alkoi heti aktiivisesti tarjota asiantuntijapalveluita muille valtion toimijoille.    Palvelun toteutus on edennyt vauhdilla. Jo useat Vimanan asiantuntijat ovat aloittaneet työt asiakkaalla muun muassa projektipäällikkönä, hankintalakimiehenä tai hankinta-asiantuntijana. Muutaman asiakkaan kanssa keskustelut ovat parhaillaan käynnissä.    Asiakkaat […]

Lue lisää "Vimanan osaajat tarjoavat asiantuntijapalveluita muille valtion organisaatioille"
Erilainen arvotyöpaja eli miten insinöörit saa piirtämään muutakin kuin prosessikaavioita

Viime viikolla Vimanalla oli paitsi vuoden hauskin, ehkä myös vuoden tärkein työpäivä, kun koko Vimanan henkilökunta kokoontui yhteen työstämään yhtiömme arvopohjaa. Tehtävänä oli saada yhtiömme neljä arvoa ja jokaisen vimanalaisen työ kohtaamaan visuaalisen fasilitoinnin kautta. Tässä työpajassa saatiin insinööritkin piirtämään muuta kuin prosessikaavioita! Alla olevasta kuvasta näet, miten kuvitimme Vimanan arvot: Yhdessä asiakkaiden kanssa Vastuullisesti […]

Lue lisää "Erilainen arvotyöpaja eli miten insinöörit saa piirtämään muutakin kuin prosessikaavioita"
Vimanan maakuntakiertue käynnistyy – katso kiertueaikataulu!

Vimana Oy, SoteDigi Oy, Kela ja THL tapaavat maakuntien edustajia loka-marraskuun aikana yhteisellä maakuntakiertueella. Tavoitteena on tiivistää yhteistyötä toimijoiden ja maakuntien välillä, keskustella toimijoiden rooleista sekä meneillään olevista yhteisistä ja alueellisista hankkeista. Yhteisellä kiertueella tarjoamme vastauksia kysymyksiin kansallisten toimijoiden välisestä työnjaosta, työn yhteensovittamisesta sekä maakuntien tietohallinnon ja alueellisten toimijoiden rooleista nyt ja tulevaisuudessa. Kiertueella selkeytetään […]

Lue lisää "Vimanan maakuntakiertue käynnistyy – katso kiertueaikataulu!"
Vimanan maakuntakierroksella rakennetaan pohja maakuntien ICT:lle

Yhteistyön rakentaminen maakuntien kanssa on tämän vuoden painopiste meillä Vimanalla. Kierrämme parhaillaan maakuntia yhdessä asiakkuuspäällikkömme Hanna Maneliuksen kanssa. Tapaamme maakuntavalmistelijoita, tutustumme toisiimme, kartoitamme heidän ICT-valmistelunsa ja muutossuunnitelmansa tilannetta ja toiveitansa Vimanalle. Etenkin menemme paikalle kuuntelemaan. Meille kerrottuja asioita ja saamaamme palautetta hyödynnetään suoraan siinä, mitä Vimana tekee ja miten. Maakuntauudistuksen aikataulu on ICT:n kannalta tiukka, […]

Lue lisää "Vimanan maakuntakierroksella rakennetaan pohja maakuntien ICT:lle"