Suoraan sisältöön

Strategiaan panostaminen auttaa ohjaamaan veroeurojen käyttöä

Partnerimme Deloitte on tukenut Vimanaa strategiatyössä ja auttanut yhtiötä kirkastamaan sen pitkän aikavälin strategiaa. Tässä Deloitten julkaisemassa Case Study -jutussa kerrotaan työn etenemisestä.

Roolin kirkastaminen strategiatyön tavoitteena

Maakuntauudistuksen tavoitteena on luoda Suomeen moderni ja tehokas julkinen hallinto. Valtiovarainministeriön alaisuudessa toimivan Vimanan tehtävänä on rakentaa maakuntien menestystä digitaalisilla palveluilla. Kesällä 2017 perustettu Vimana on uusi toimija täysin uudessa tilanteessa. Vimanan hankesalkussa on tällä hetkellä kymmenkunta hanketta, jotka auttavat maakuntia syntymään vuonna 2021.

Vuosi sitten toimitusjohtajaksi tullut Kalle Toivonen lähti alkutöikseen edistämään Vimanan visiota ja pitkän aikavälin tarkoitusta. Deloitte hyppäsi mukaan remmiin ja on auttanut yhtiötä selvittämään, mikä on Vimanan rooli sen jälkeen, kun maakuntien toiminta on alkanut, ja mitä arvoa se tuottaa maakunnille tulevaisuudessa. Liiketoiminnan suunnittelulla ja strategiatyöllä halutaan välttää tilanne, että maakunnat pakotetaan käyttämään sellaisia palveluja, jotka eivät sovi heidän maailmaansa ja tavoitteisiinsa. Strategiatyössä on ollut mukana Vimanan johdon, hallituksen ja asiakasneuvottelukunnan lisäksi laaja asiantuntijajoukko, jolla on paljon kokemusta eri puolilta valtiohallintoa ja julkisen sektorin ICT:stä.

”Maakunnat ovat keskenään erilaisia ja niillä on myös erilaisia näkemyksiä, kuten myös valtiolla ja maakunnilla. Yksi tämän prosessin ja liiketoimintasuunnitelman ohjaavia periaatteita onkin ollut se, että työtä tehdään osallistavasti. Näin muodostetaan mahdollisimman yhtenäinen tahtotila siitä, mikä on järkevää ja miltä tulevaisuus näyttää”, Vimanan Kalle Toivonen sanoo.

Toivosen mukaan Vimanan kantava ydinajatus on, että yhtiön pitää tuottaa arvoa maakunnille ja niiden asiakkaille sekä kustannustehokkuutta. ”Tavoitteena on, että ne ICT-ratkaisut ja palvelut, jotka maakuntien on järkevää tehdä yhdessä, tehdään oikeasti yhteisiksi”, Toivonen toteaa.

Maakuntien asukkaille parempaa arkea

Käytännössä strategiatyö ja liiketoiminnan suunnittelutyö lähtivät liikkeelle siitä, että Deloitte loi yhdessä Vimanan johtoryhmän kanssa viitekehyksen yhdelle heidän olemassa olevalleen palvelulle. Tämän avulla tarkasteltiin sitä, minkälaisilla tavoilla Vimana tuottaa asiakkailleen arvoa ja mikä on palvelun liiketoimintamalli. Myöhemmin kehyksen avulla pohdittiin, millaisia erilaisia palveluja Vimanan portfoliossa yleensäkin on.

”Halusimme selvittää esimerkiksi sitä, ovatko Vimanan palvelut samanlaisia kaikille vai aina asiakaskohtaisesti räätälöitäviä. Totesimme, että siellä on tiettyjä arkkityypejä siitä, millaisia palveluja asiakkaat kaipaavat”, Deloitten teknologiakonsultointia Suomessa vetävä Timo Perkola kertoo. Hänen mukaansa maakuntakenttä kaipaa asiantuntijaa, joka voisi auttaa heitä löytämään oikeita ja yhteisiä ratkaisuja.

Kaiken suunnittelutyön lähtökohtana on parantaa maakuntien asiakkaiden arkea. ”Kokonaisuus täytyy tehdä fiksusti. Meidän kaikkien verorahojen hyvä käyttö on ollut osallistamisen lisäksi toinen tärkeä ja keskeinen teema. Jokaisen Vimanan tarjoaman palvelun kohdalla tulee miettiä, onko se kokonaisuuden kannalta järkevää”, Perkola jatkaa.

Projektin avulla konkreettisia esimerkkejä hankkeista

Maakuntauudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 2021. Vaikka uudistuksen lopullinen päätös ja aikataulu ovat vielä auki, Visio 2025 nimellä kulkevassa Vimanan strategiatyössä on pyritty etsimään näkemyksiä ja ajatuksia yhtiön roolista maakuntien käynnistämisen jälkeen.

”Olemme löytäneet näkemyksiä ja visioita siitä, mitä on järkevää tehdä yhdessä sekä konkreettisia esimerkkejä hankkeista, joissa yhteisistä näkemyksistä on hyötyä”, Toivonen summaa.

Deloitte on fasilitaattorina ja yhdessä Vimanan kanssa pyrkinyt varmistamaan, että kaikki mielipiteet otetaan huomioon. ”Olemme pystyneet yhteistyöhengessä tuomaan yhteen paljon näkemyksiä ja ajatuksia. Vaikka eri tahojen välillä on näkemyksellisiä eroja, löytyy tiettyjä yhteisiä teemoja, jotka ovat kaikille osapuolille tärkeitä. Tavoitteena kaikilla on, että maakuntauudistus kokonaisuutena tuottaa odotettuja tehokkuuteen ja toiminnallisuuteen liittyviä tuloksia”, Perkola sanoo.

Vimanan Visio 2025 -työ jatkuu edelleen useassa vaiheessa sitä mukaa, kun maakuntauudistus ja siihen liittyvä valmistelu saavuttavat lopullisen muotonsa.