Suoraan sisältöön

Asiakas palvelujen keskiössä – Vimanan Asiakkuudenhallinnan projektin loppuraportti on julkaistu

Vimanan Johtamisen työkaluihin kuuluvan Asiakkuudenhallintaprojektin loppuraportti on julkaistu. Raportissa kuvataan julkishallinnon asiakkuuden- ja palvelunhallinnan nyky- ja tavoitetilaa sekä projektin aikana tehtyä määrittelyä asiakkuudenhallinnan ratkaisulle. Ratkaisun tarkoituksena oli, maakuntavalmistelun puitteissa, tarjota maakuntien asiakkuudenhallintaan tarvittavat keskitetyt työkalut. Pidemmän aikavälin visiona projektissa oli luoda julkishallinnon näkökulmasta täysin uudenlainen kokonaisvaltainen asiakas- ja palvelutiedon alustaratkaisu, joka nostaa asiakkaan saumattoman asioinnin keskiöön.

Asiakas eksyy helposti asiointiviidakkoon 

Ihmisellä on eri elämäntapahtumissa ja -vaiheissa erilaisia palvelutarpeita, joihin tarjoavat palveluja niin julkinen, yksityinen kuin kolmas sektori. Etsiessään oikeaa palvelua, asiakas jää helposti yksin ja eksyy asiointiviidakossa – asiakkaan pitäisi usein itse tietää, miltä toimijalta saa mitäkin palvelua. Tämän lisäksi asiakas- ja palvelutiedot eivät siirry jouhevasti toimijalta toiselle.

”Tämän päivän hyvinvointiyhteiskunnassa tulisi yhä enemmän panostaa asiakaskeskeiseen ajattelutapaan, jossa asiakas todellisesti sijoitetaan palvelujen ja tiedon keskiöön”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Tapani Parviainen.

Asiakkuus- ja palvelutiedon alusta auttaisi julkishallinnon asiakasta 

Asiakkuudenhallinnan projektin aikana tehtiin määrittely Asiakkuus- ja palvelutiedon alustalle, jonka tarkoituksena on auttaa julkishallinnon asiakasta saamaan paras mahdollinen palvelukokemus mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tiedonvälitysalusta oli tarkoitus rakentaa siten, että se mahdollistaisi eri toimijoiden liittymisen alustaan yksinkertaisesti. Palveluntuottajat muodostaisivat keskenään yhteistyötä tekevän ekosysteemin.

”Kun palveluita tuottavat toimijat tekevät yhteistyötä, mahdollistaa se palvelupolkujen ja -ketjujen hallitun koordinoinnin yli palveluntuottajarajojen”, Parviainen tiivistää.

Vimanan Asiakkuudenhallinnan projekti – loppuraportti (pdf).