Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

Palvelupäällikkö Anu Lehtonen tukee asiakasorganisaatioita toiminnan digitalisoinnissa

Vimanan palvelupäällikkö Anu Lehtonen vastaa Vimanalla Sähköisen asioinnin tukipalvelusta ja sen kehittämisestä. Tukipalvelu edistää asiakasorganisaatioiden asiakaspalvelun ja toiminnan digitalisointia tukemalla Väestörekisterikeskuksen (VRK) Suomi.fi-palveluiden käyttöönottoja. Työsuojelun varavaltuutetun roolissa Anu kehittää myös Vimanan työsuojeluun liittyviä asioita.

Lue lisää "Palvelupäällikkö Anu Lehtonen tukee asiakasorganisaatioita toiminnan digitalisoinnissa"
Julkisen hallinnon arkistoinnin haasteita ratkomassa – digitalisaation vaikuttavuus

Viranomaistehtävissä syntyvien tietojen jatkuvuuden, jäljitettävyyden ja todistusvoiman saumaton yhteensovittaminen on yksi digitalisaation keskeisistä haasteista. Valtionvarainministeriö on asettanut Vimanan ja SoteDigin selvittämään näitä julkisen hallinnon viranomaistehtävien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon pitkäaikaisen säilyttämisen haasteita.

Lue lisää "Julkisen hallinnon arkistoinnin haasteita ratkomassa – digitalisaation vaikuttavuus"
Tavoitteena hallittu siirtymä tulosohjauksesta tiedolla johtamiseen

Ennakoivan toiminnan ja palvelujen johtamisen tarve korostuu nykypäivänä ja tämä lisää tiedon tarvetta. Julkishallinnon on kyettävä reagoimaan ja ohjaamaan toimintaa tarvittaessa hyvinkin nopeasti, sillä osa asukkaille tuotettavista palveluista on herkkiä taloussuhdanteille. Ennakointiajan pituus vaihtelee tarpeen mukaan.

Lue lisää "Tavoitteena hallittu siirtymä tulosohjauksesta tiedolla johtamiseen"
Palvelupäällikkö Juhani Vuorijärvi kehittää palveluprosesseja: “On antoisaa olla mukana luomassa uutta”

Juhani Vuorijärvi aloitti Vimanan Vinkki-palvelupisteen palvelupäällikkönä vuoden 2019 alussa. Työssään Juhani kehittää sekä Vinkki-palvelupistettä että tuotannon tukea Vimanan olemassa oleville ja tuleville palveluille.

Lue lisää "Palvelupäällikkö Juhani Vuorijärvi kehittää palveluprosesseja: “On antoisaa olla mukana luomassa uutta”"
Asiakas palvelujen keskiössä – Vimanan Asiakkuudenhallinnan projektin loppuraportti on julkaistu

Vimanan Johtamisen työkaluihin kuuluvan Asiakkuudenhallintaprojektin loppuraportti on julkaistu. Raportissa kuvataan julkishallinnon asiakkuuden- ja palvelunhallinnan nyky- ja tavoitetilaa sekä projektin aikana tehtyä määrittelyä asiakkuudenhallinnan ratkaisulle.

Lue lisää "Asiakas palvelujen keskiössä – Vimanan Asiakkuudenhallinnan projektin loppuraportti on julkaistu"
Tieto-ohjautuvassa organisaatiossa tieto on osa päivittäistä toimintaa

Hyvä ja tehokas julkinen hallinto luovat edellytyksiä yhteiskunnan ja talouden kehitykselle. Meneillään oleva hallinnon digitalisointi antaa tälle kehitykselle hyviä eväitä. Digitalisoinnin edetessä tieto alkaa korostua – laadukkaan eli oikean ja ajantasaisen tiedon tarve nousee vaatimukseksi julkisen hallinnon kehittämiselle.

Lue lisää "Tieto-ohjautuvassa organisaatiossa tieto on osa päivittäistä toimintaa"